FUMA 2016

Invitation (pdf)
Aplication for papers (doc)
Accomodations (pdf)

Conference topic:
ARCHAEOLOGY IN TOWNS AND CITIES
The strategies, methodology and methods of research, presentation and protection of archaeological sites

Topics/sections:
1) archaeology
 • history of research, development of methodology and the methods of documentation and cataloguing
 • methodology of contemporary research in historical centres of towns and cities and its standards
 • archaeology and heritage care, presentation of archaeological finds
 • everyday life in the urban environment, material culture: its information potential and limits (?)
 • 2) archaeology and historical sources
  3) archaeology and building-historical research

  4) research into the urban environment and the natural sciences


  Mělník 1.6. – 3. 6. 2016 (Wednesday–Friday), Mělnické kulturní centrum, U sadu 1 www.mekuc.cz

  The conference is organised by Archaia Brno in collaboration with the Archaeological Institute of the Czech Academy of Sciences, Prague and the National Heritage Institute, Prague subsidiary.

  Preliminary guidelines for participants:
  • Duration of particular lectures will be 20 min at the most
  • After each block of lectures there will be time for discussion
  • All lecturers will have the possibility of presentation on boards in vestibule
  • Presentation devices available: data projector, slide projector, overhead projector (in case of any other devices demanded, please let us know in advance)
  • Conference languages: English, Czech, Polish, Slovak
  • Two social evening (to be specified)
  • One-day excursion
  • The paper is to be registered by Juni 15, 2016 at the latest
  • By May 30, 2016 all the participants registered will obtain detailed guidelines including the current program
  • Any information will be continuously updated on our web site http://www.fuma.cz/.

  Kontakt:
  Bc. Lucie Černá
  mobil: 777 239 989
  e-mail: lcerna@archaiabrno.cz

  Archeologický výzkum tzv. Mendelova skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

  24. 11. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

  V příštím roce oslavíme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, génia genetiky. Již nyní jsou v běhu přípravy na velkolepé oslavy, v jejichž rámci proběhne i výstavba nového skleníku k poctě G... Archeologický výzkum tzv. Mendelova skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně

  30. 09. 2021Svatý Jeroným z Leitnerky

  27. 09. 2021Katalog k výstavě Trojí život středověké keramiky

  23. 09. 2021Cihelna Termesivy - Obchvat Havlíčkova Brodu ve světle industriální archeologie

  23. 09. 2021Vyrábělo se pod Provaznickým vrškem zlato ze švestek?

  30. 08. 2021595 let od počátku obléhaní Břeclavi

  30. 08. 2021Po stopách prvého kovu

  30. 08. 2021Jižní brána a skleník na hradě Veveří

  23. 07. 2021Pod Provaznickým vrškem

  22. 06. 2021Brno - Žabovřeská ulice