Contacts

Headquarters
Archaia Brno z. ú.
Bezručova 15, 602 00 Brno
Phone/Fax: 515 548 650
e-mail: brno@archaiabrno.cz

Department Brno
Česká 156/6, 602 00 Brno
Phone/Fax: 545 214 069
e-mail: brno@archaiabrno.cz

Department Jihlava
Židovská 26, 586 01 Jihlava
tel.: 567 210 021
e-mail: archaiajihlava@volny.cz


Name Phone: E-mail:
Bc. Černá Lucie +420 777 239 989 lcerna@archaiabrno.cz
Mgr. Dejmal Miroslav +420 777 239 043 mdejmal@archaiabrno.cz
Duffek Petr +420 777 239 433 archaiajihlava@volny.cz
Bc. Grünseisen Jiří +420 777 239 037
Hoffmanová Anna +420 777 239 331 ahoffmanova@archaiabrno.cz
Mgr. Hrubý Petr, Ph.D. +420 777 239 053 archaiajihlava@volny.cz
Mgr. Kochan Šimon archaiajihlava@volny.cz
Mgr. Kolařík Václav +420 777 239 074 vkolarik@archaiabrno.cz
Kosová Lenka +420 777 239 048 lkosova@archaiabrno.cz
Bc. Maršíčková Martina archaiajihlava@volny.cz
Merta David
Mgr. Ondříková Gabriela
Mgr. Peška Marek, Ph.D. +420 777 239 045 mpeska@archaiabrno.cz
Mgr. Přibylová Michala +420 777 239 049 pribylova@archaiabrno.cz
Mgr. Sedláčková Lenka +420 777 239 552 lsedlackova@archaiabrno.cz
Mgr. Staněk Pavel +420 773 466 885 stanek@archaiabrno.cz
Mgr. Těsnohlídek Jakub +420 777 239 036 archaiajihlava@volny.cz
Mgr. Walter Vilém +420 777 239 141 walterv@centrum.cz
Mgr. Zbranek Hynek +420 777 239 140 hzbranek@archaiabrno.cz
Mgr. Zapletalová Dana +420 777 239 054 dzapletalova@archaiabrno.cz
Mgr. Zůbek Antonín, Ph.D. +420 777 239 046 azubek@archaiabrno.cz

Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022 – Michal Bučo-Katarína Bučová Čerňavová-Alžběta Bedáňová – zobrazit

V minulom príspevku sme vás informovali o sídlisku prvých roľníkov pod Starou horou v Oslavanech. V priebehu výskumu však boli odhalené aj ďalšie skutočnosti ktoré nám približujú ich náboženské predstavy... Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře