Archive and Library

Through its own websites the company Archaia Brno o. p. s. wants to continuously publish the actual archive index of find reports elaborated by the employees of our company and the index of all publications stored in our library. The find reports deposited in archive as well as the publications in library are available for presence study at our headquarters in Brno.

Contact: ahoffmanova@archaiabrno.cz

Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022 – Michal Bučo-Katarína Bučová Čerňavová-Alžběta Bedáňová – zobrazit

V minulom príspevku sme vás informovali o sídlisku prvých roľníkov pod Starou horou v Oslavanech. V priebehu výskumu však boli odhalené aj ďalšie skutočnosti ktoré nám približujú ich náboženské predstavy... Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře