návrat na úvodní stránku...

Library

Společnost Archaia Brno prostřednictvím svých webových stránek chce průběžně zveřejňovat i aktuální archivní seznam nálezových zpráv, které byly vypracovány pracovníky naší společnosti a seznam všech publikací uložených v naší knihovně. Nálezové zprávy uložené v archivu i publikace v knihovně jsou prezenční formou k dispozici na našem ústředním pracovišti v Brně.

kontakt: jsibickova@archaiabrno.cz

ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

 Počet záznamů: 5742  < 1 / 144 >  <<  <  1  41  81  121  161  201  241  281  321  361  >  >> 
# Signatura Název Autoři Rok vydání ISBN/ISSN K
1. A- Geologie a petrografie okolí brněnského. Acta musei moraviensis 25, 1928, 67-111 (SEP) Karel Zapletal 2005
2. A-0001 Dolnorakouské podunají v raném středověku. Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6. - 11. století. Jarmila Justová 1990 80-200-0190-5 H-02
3. A-0002 Krása lidové tvorby. Výstava k 75. narozeninám Heřmana Landsfelda Ústav lidového umění Strážnice 1974 U-09
4. A-0003 Mikulov Václav Richter, Ivo Krsek, Miloš Stehlík, Metoděj Zemek 1971 B-05
5. A-0004 Lidové hrnčířství v českých zemích Vladimír Scheufler 1972 F-05
6. A-0005/23 Slovácko XXIII 1981. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 1981 R-09
7. A-0005/33-34 Slovácko XXXIII - XXXIV 1991-1992. Společensko-vědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 1992 R-09
8. A-0005/35 Slovácko XXXV 1993. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 1993 R-09
9. A-0005/37 Slovácko XXXVII 1995. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 1996 80-901913-4-7 R-09
10. A-0005/39 Slovácko XXXIX 1997. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 1998 80-86185-00-1 R-09
11. A-0005/40 Slovácko XL 1998. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 1999 80-86185-04-4 R-09
12. A-0005/41 Slovácko XLI 1999. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2000 80-86185-08-7 R-09
13. A-0005/42 Slovácko XLII 2000. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2001 80-86185-13-3 R-09
14. A-0005/43 Slovácko XLIII 2001. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2002 80-86185-17-6 R-09
15. A-0005/44 Slovácko XLIV 2002. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2003 80-86185-20-6 R-09
16. A-0005/45 Slovácko XLV 2003. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2004 80-86185-28-1 R-09
17. A-0005/46 Slovácko XLVI 2004. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2005 80-86185-41-9 R-09
18. A-0005/47 Slovácko XLVII 2005. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2006 80-86185-50-8 R-09
19. A-0005/48 Slovácko XLVIII 2006. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2007 80-86185-37-0 R-09
20. A-0005/49 Slovácko XLIX 2007. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2008 978-80-86185-62-0, 0583-5569 R-09
21. A-0005/50 Slovácko L 2008. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2009 978-80-86185-75-0, 0583-5569 R-09
22. A-0005/51 Slovácko LI 2009. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2009 978-80-86185-86-6, 0583-5569 R-09
23. A-0005/52 Slovácko LII 2010. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2011 978-80-86185-91-0, 0586-5569 R-09
24. A-0005/53 Slovácko LIII 2011. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Odborný recenzovaný časopis Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2012 978-80-86185-99-6/0586-5569 R-09
25. A-0005/54 Slovácko LIV 2012. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2013 978-80-87671-05-4, 0583-5569 R-09
26. A-0005/55 Slovácko LV 2013. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2014 978-80-87671-15-3, 0583-5569 R-09
27. A-0005/56 Slovácko LVI 2014. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2015 978-80-87671-21-4, 0583-5569 R-09
28. A-0005/57 Slovácko LVII 2015. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2016 978-80-87671-28-3, 0583-5569 R-09
29. A-0005/58 Slovácko LVIII 2016. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2017 978-80-87671-31-3, 0583-5569 R-09
30. A-0005/59 Slovácko LIX 2017. Společenskovědní recenzovaný časopis pro moravsko-slovenské pomezí Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2018 978-80-87671-35-1, 0583-5569 R-09
31. A-0006 30 let krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Vlastivědná knihovna moravská 61 kolektiv autorů 1989 80-85048-01-9 H-06
32. A-0007/11-12 Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Band 11/12 Werner Coblenz 1963 O-03
33. A-0007/16-17 Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Band 16/17 Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden 1967 O-03
34. A-0007/50 Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Band 50 2008 Landesamt für Archeologie 2009 0402-7817, 978-3-910008-86-1 O-03
35. A-0007/B18 Archäologische Feldforschungen in Sachsen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Beiheft 18 Hrsg. Heinz-Joachim Vogt 1988 0138-4546 O-03
36. A-0008 Brno mezi městy střední Evropy. Knižnice sborníku Brno v minulosti a dnes, sv. 4 František Zřídkaveselý, Václav Peša ed. 1983 A-07
37. A-0009 Hledání zmizelého věku. Sondy do středověkých Čech Zdeněk Smetánka 1987 G-01
38. A-0010/01 Výroční zpráva za rok 1995 (Památkový ústav v Olomouci) Památkový ústav v Olomouci 1996 80-901473-8-0 I-01
39. A-0010/02 Výroční zpráva za rok 1992 (Památkový ústav v Olomouci) Památkový ústav v Olomouci 1993 I-01
40. A-0010/03 Výroční zpráva za rok 1996 (Památkový ústav v Olomouci) Památkový ústav v Olomouci 1997 80-901437-8-0 I-01

czech deutsch  english