Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

nar. 1. 6. 1973 v Praze


1993–1994: Jihočeské museum, oddělení archeologie. Fráni Šrámka 4, České Budějovice 370 01. Zařazení na pracovišti: technik dokumentátor.
1994–2000: Řádné denní studium oborů archeologie pravěká – historie na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a Ústavu českých dějin FF UK Praha. Magisterká dipl. práce Výšinná naleziště pravěku a raného středověku v jižních Čechách (ved. Doc. Dr. Lubomír Košnar).
1998–2002: Archeos, společnost pro archeologii a památky. Nebahovská 1016, Prachatice 383 01. Zařazení na pracovišti: terénní specialista, archeolog. Ředitel společnosti Jaromír Beneš, který se k tomu ve svém životopise, nevím proč, nehlásí (ein giftiger Kommentar).
2001-2002: spoluřešitelem projektu Historická krajina severního Prácheňska (součást širšího evropského projektu Pathways to cultural landscapes); nositel AÚ AV ČR Praha, řešitelé Archeos Prachatice, Prácheňské Muzeum Písek a MSP Strakonice).
od 2002: Archaia Brno, o.p.s., Bezručova 78/15, Brno, 602 00, archeolog, vedoucí odloučeného pracoviště Jihlava.
2002–2009: Externí postgraduální studium, FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou. Disertační práce Středověká hornická aglomerace Jihlava – Staré Hory (školitel Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.).
2010-2013: grantový projekt Internetová encyklopedie dějin Brna (IEDB), spoluřešitel modulu Jihlavsko
2013-2016: grantový projekt NAKI Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, garant dílčího cíle Výrobní a těžební areály a řešitel příjemce ARCHAIA Brno.


Specilizace
Zpočátku se orientoval na záchrannou terénní archeologii v jihočeském regionu, zejména výzkum středověkých měst, hradů a menších opevněných sídel. Dlouhodobě se zabýval problematikou jihočeských výšinných lokalit v pravěku a raném středověku. Se změnou působiště se zaměřuje na archeologický výzkum středověkého města Jihlava, ale i dalších měst a městeček na Českomoravské vrchovině. Jeho hlavním tématem je více než deset let studium středověkých montánních areálů a produkce drahých kovů. Spolu s tím se soustředí na středověké osídlení Českomoravské vrchoviny z hlediska změn přírodního prostředí, odlesňování, využívání vodních toků a vzniku kulturní krajiny. Vedle toho se zabývá i raně novověkým sklářstvím na českomoravském pomezí.


Účast na zahraničních konferencích s předneseným příspěvkem
20.-23. června 2001: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 11. Treffen Obernzell, Něměcko: „Betrachtung über die Burgwälle und Höhensiedlungen am Ende der Frühbronzezeit in Südböhmen“ (spoluautor J. Havlice).
25.-27. června 2003: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 13. Treffen Pfreimd, Něměcko: Höhenfundstellen der Hallstattzeit im Gebiet von Český Krumlov (spoluautor Ondřej Chvojka).
19.-20. dubna 2005: Dalekośieżna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Wroclaw, Poland: „Höhenfundstellen der Bronze-und Hallstattzeit in Südböhmen und ihre Anknüpfung zum interegionalen Handelaustausch“ (spoluautor O. Chvojka).
15.-18. června 2005: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 15. Treffen Altdorf bei Landshut, Něměcko: „Bergbauagglomeration am Altenberg bei Jihlava (Iglau, Tschechien)“.
21-23. června 2007: Agricola - Kolloquium Annaberg – Colloque d´Annaberg, Něměcko: „Mittelalterlicher Bergbau in Jihlava (Iglau, Tschechien). Montanarchäologische Forschungen 2002-2007“ (spoluautor Petr Hejhal, Karel Malý).
25.-28. května 2010: Symposium Europa Subterranea, Freiberg, Něměcko: „Cvilinek, Neuentdecktes Bergbauareal des hohen Mittelalters im Erzrevier Pelhrimov im Böhmisch - Mährischen Bergland (Tschechien)“. Spoluautor P. Hejhal, K. Malý.
8.-11. 2010 září: Aufbruch unter Tage, Dippoldiswalde, Něměcko: „Mittelalterlicher Blei- und Silberbergbau in Jíhlava (Iglau, Tschechien) – Neue Ergebnisse montanarchäologischer Forschungen“ (spoluautor Petr Hejhal, Karel Malý).
10.-12. května 2012: 850 Jahre Freiberg: Besiedlung und Frühgeschichte der Stadt Freiberg im Kontext der Nachbarregionen, Freiberg, Něměcko: „Die Bergstadt Iglau im 13. Jahrhundert – Stadt und Bergwerke – Bürger und Bergleute“ (spoluautor Petr Hejhal).
20.-23. června 2012: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 22. Treffen, Austria: „Wasser und Erzbergbau des 13. Jahrhunderts im Böhmisch - Mährischen Bergland“.
18.-20. října 2012: ArchaeoMontan, Erkunden – Erfassen – Erforschen, Internationale montanarchäologische Fachtagung in Dippoldiswalde, Něměcko: „The silver ore mining of 13th: from the findings to the modell of the spatial structure and infrastructure“.
7.-10. listopadu 2012: 2nd Mining in European History - Conference, The Impact of Historic and Prehistoric mining Activities on the Environment and Societes in Europa, Innsbruck, Austria: „The ore mining of 13th in the Bohemian-Moravian uplands region (Czech): Impact of the ore exploitation, smelting and production of silver on the settlement landscapes“.
6.-8. června 2013: Der Harz – Rohstoffquelle Europas seit der Bronzezeit? Goslar, Něměcko: „Der Erzbergbau des 13. Jahrhunderts im Böhmisch-Mährischen Bergland“.
23.-25. října 2014: ArchaeoMontan. Internationale montanarchäologische Fachtagung im Rahmen des Ziel 3-Projektes ArchaeoMontan, Ergebnisse und Perspektiven, Dippoldiswalde, Něměcko: „Geochemische Untersuchungen an Funden der Grabung „Roter Hirsch“ in Dippoldiswalde – Ein Beitrag zu den Grabungsergebnissen“ (spoluautor Matthias Schubert, Karel Malý, Petr Hrubý).
2. února 2015: ArchaeoMontan 2015 – Montanarchäologie im Osterzgebirge, Dresden, Něměcko: „Metallurgische Funde aus der Bergbausiedlung in Dippoldiswalde - „Roter Hirsch“ (spoluautor Matthias Schubert, Karel Malý, Petr Hrubý).


Přednášky na zahraničních universitách a ústavech
duben 2006: Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie: „Forschungen zum Silberbergbau um Jihlava (Iglau, Tschechien) und zur Entwicklung dieser königlichen Stadt im 13. Jahrhundert“.
leden 2009: Ruhr - Universität Bochum, Deutsches Bergbaumuseum Bochum: „Die mährische Bergstadt Jihlava (Iglau) - Neue Ergebnisse montanarchäologischer Forschungen“.
květen 2009: Albert-Ludwigs Universität Freiburg/Breisgau, Institut für archäologische Wissenschaften: „Montanarchäologische Untersuchungen in Jihlava – Staré Hory (Iglau – Altenberg, Tschechien) – Montangebiet Českomoravská vrchovina (Böhmisch – Mährisches Bergland)“.
únor 2013: Ludwig-Maximillians-Universität München, Institut für vor- und frühgeschichtliche Archäologie und provinzialrömische Archäologie: „Silbergewinnung des 13. Jahrhunderts im Reich der Přemysliden“.


Zahraniční terénní praxe, stáže, stipendia
léto 1996: Häcklingen, Lüneburg, Něměcko. Výzkum sídliště mesolit, eneolit, Univ. Hamburg, vedoucí Frank Andraschko.
léto 1997: Manching, Něměcko. Výzkum keltského oppida, RGK, vedoucí Susanne Sievers
léto 1997: Häcklingen, Lüneburg. Výzkum sídliště mesolit, eneolit, Univ. Hamburg, vedoucí Frank Andraschko
léto 1998: Manching, Něměcko. Výzkum keltského oppida, RGK, vedoucí Susanne Sievers
zima 2015: Heinrich Winkelmann Stipendium, Deutsches Bergbaumuseum Bochum, Něměcko. Projekt „Von der Struktur der Bergbaulandschaft bis zur Infrastruktur der Montanareale im Mittelalter am Beispiel des Böhmisch-Mährischen Bergland“.


Mezinárodní vědecká spolupráce
2013-2014: Dippoldiswalde, Něměcko. Výzkum středověkého montánního areálu "Roter Hirsch", vzorkování, archeometrie, geochemie, mineralogie, interpretace, zpráva (spoluautor Karel Malý). Vedoucí Matthias Schubert, LfA Dresden.
2014-2015: Alpe d´Huez, Francie. Výzkum středověkého montánního areálu " Brandes en Oisans", vzorkování, archeometrie, geochemie, mineralogie, interpretace, zpráva (spoluautor Karel Malý). Vedoucí Marie-Christine Bailly-Maître, Nicolas Minvielle Larousse.
2015: Freiberg, Něměcko. Výzkum středověkého metalurgického areálu " Nonnengaße", vzorkování, archeometrie, geochemie, mineralogie, interpretace, zpráva (spoluautor Karel Malý). Vedoucí Matthias Schubert, LfA Dresden.


Výuka na VŠ
zimní semestr 2006/2007: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie“.
letní semestr 2007: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověké osídlení, kolonizace a těžba drahých kovů na Českomoravské vrchovině“.
zimní semestr 2008/2009: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení a rudné hornictví na Českomoravské vrchovině“.
letní semestr 2009: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověká kolonizace, rýžovnictví a hornictví na západní Českomoravské vrchovině“ (AEB_97).
zimní semestr 2010/2011: Archeologický ústav JČU České Budějovice. Semestrální cyklus výběrových přednášek „Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině“
zimní semestr 2010/2011: Ústav pro archeologii, FF UK Praha. Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině.
letní semestr 2011: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověká kolonizace, rýžovnictví a hornictví na západní Českomoravské vrchovině“ (AEB_97)
letní semestr 2011: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie“.
zimní semestr 2011/2012: Vysoká škola polytechnická, U3V. Semestrální výuka „Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie“
zimní semestr 2012/2013: Ústav pro archeologii, FF UK Praha. Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině.
letní semestr 2014: Ústav archeologie a Muzeologie FFMU Brno. Semestrální výuka „Středověká kolonizace, rýžovnictví a hornictví na západní Českomoravské vrchovině“ (AEB_97).
letní semestr 2015: Archeologický ústav JČU České Budějovice. Semestrální cyklus výběrových přednášek „Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině“.
zimní semestr 2015/2016: Fakultät für Geschichtswissenschaft, Institut für archäologische Wissenschaften, Ruhr-Universität Bochum. „Neue Forschungen zur Montanarchäologie des Mittelalters in Mitteleuropa“, Seminar.


Výběr z publikační činnosti
Periodika
Hejhal, P. – Holub, P. – Hrubý, P. – Merta, D. 2006: Měšťanská zděná zástavba středověké Jihlavy (k současnému stavu poznání) – Bürgerliche Mauerarchitektur von mittelalterlichem Jihlava (Iglau). Zum heutigen Kenntnisstand. In: Forum urbes medii aevi III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.-16. 4. 2004 v Jihlavě. Brno, 190-229.
Hrubý a kol. 2009: Hrubý, P. – Hejhal, P. – Kašák, K. – Malý, K. – Valkony, J: The deserted Baroque glassworks in the cadastral territory of Nová Ves near Božejov (the district of Pelhřimov) - Zaniklá barokní sklářská huť na katastru Nové Vsi u Božejova (okres Pelhřimov) - Die aufgelassene Glashütte im Gemeindekataster von Nová Ves bei Božejov (Kr. Pelhřimov). In: Jaromír Žegklitz (Ed.): Studies in Post-Mediaeval Archaeology 3, 479-500. Praha.
Hrubý, P. – Hejhal, P. - Malý, K. 2012: K metalurgii při středověké produkci stříbra na Českomoravské vrchovině, Archaeologia Technica 23, 21-45.
Hrubý a kol. 2012: Hrubý, P. - Hejhal, P. - Hoch, A. - Kočár, P. - Malý, K. - Macháňová, L. - Petr, L. - Štelcl, J. 2012: Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku - Das mittelalterliche Aufbereitungs- und Bergbauareal Cvilínek bei Černov in der Gegend Pelhřimov, Památky archeologické 103, 339-418.
Ernée, M. - Hrubý, P. - Malý K., Tomášek, M. - Valkony, J. 2014: Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku - Early exploitation of the secondary gold deposits by Český Krumlov, Acta rerum naturalium 16/2014, 185-108.
Hrubý, P. 2014: Od hertovního stříbra až téměř k minci neboli od hutí až téměř k mincovnám – Von Blicksilber bis quasi Münzen oder von Hütten bis quasi Münzprägestätten, Archaeologia historica 39/2, 609-637.
Hrubý, P. 2014: K periodizaci počátku rané exploatace drahých kovů na Českomoravské vrchovině - Zur Periodisierung des Beginns der frühen Ausbeute von Edelmetallen in der Böhmisch - Mährischen Höhe, in: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina - Erz(gebirg)landschaft - Ore landscape. Arbeits und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 28. Dresden, S. 147-155.
Hrubý, P. - Malý, K. – Schubert, M. 2015: Metallurgische Funde aus der Bergbausiedlung in Dippoldiswalde – Roter Hirsch - Metalurgické nálezy z hornického sídliště v Dippoldiswalde – „Roter Hirsch“ - Metallurgic finds from the mining settlement in Dippoldiswalde – „Roter Hirsch“, in: R. Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2015. Montanarchäologie im Osterzgebirge – Montánní archeologie ve východním Krušnohoří, Beiheft 30, 245-257.


Monografie
Hrubý, P. 2011: Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002–2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví - Jihlava – Staré Hory (Iglau – Altenberg). Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002–2006. Zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus. In: Jan Klápště et Zdeněk Měřínský (curantibus editae): Dissertationes archaeologicae brunenses pragensesque 9. Praha-Brno.
Hrubý a kol. 2014: Hrubý, P. - Hejhal, P. - Kočár, P. - Libor, P. - Malý, K.: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv - Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages Archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica 422.


Kapitoly v monografiích
Beneš, J. - Hrubý, P. Kuna, M. 2004: Vyhledávání a vzorkování vrstev. In: Kuna, M. (ed): Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha, 353-378.
Měřínský, Z. – Vosáhlo, J. – Hrubý, P. – Zimola, D. 2009: Zakládání měst a rozvoj podnikání, dolování a aglomerace Staré Hory. In: Pisková, R. a kol.: Jihlava, Nakladatelství Lidové noviny, kap. III. 4.
Měřínský, Z. – Hrubý, P. –Zimola, D. 2009: Nová Jihlava v legendách a pramenech (Kap. III.5.); Urbanizmus, nejstarší zástavba a vnitřní vybavení domů (Kap. III.6.). In: Pisková, R. a kol.: Jihlava, Nakladatelství Lidové noviny.
Měřínský, Z. – Vosáhlo, J. - Hrubý, P. 2009: Druhá polovina 13. století. In: Pisková, R. a kol.: Jihlava, kap. III.7. Nakladatelství Lidové noviny.
Hrubý, P. 2014: Přírodní podmínky Pelhřimovska. In: Martínek, Z. a kol. 2014: Pelhřimov. Dějiny českých, moravských a slezských měst. I. Osídlování Pelhřimovska a počátky města. Příroda a člověk. Nakladatelství Lidové noviny, 14-24.
Hejhal, P. - Hrubý, P. - Martínková, L. 2014: Osídlování a kolonizace. In: Martínek, Z. a kol. 2014: Pelhřimov. Dějiny českých, moravských a slezských měst. I. Osídlování Pelhřimovska a počátky města. Nakladatelství Lidové noviny, 26-60.
Hrubý, P. - Martínková, L. 2014: Dvojí lokace Pelhřimova. In: Martínek, Z. a kol. 2014: Pelhřimov. Dějiny českých, moravských a slezských měst. I. Osídlování Pelhřimovska a počátky města. Od místa k městu. Nakladatelství Lidové noviny, 63-70.

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)