Publikace

Publikace zasíláme jednak poštou na dobírku, případně i výměnou za jiné odborné knihy a časopisy. K ceně publikace je účtováno poštovné dle aktuálního ceníku zvoleného dopravce. Pro bližší informace kontaktujte ahoffmanova@archaiabrno.cz

s
Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume I. Assessment of Finds
Průvodní strany a obsah (PDF) ...

Počet stran: 235
Vydavatel: Archaia Brno z. ú. a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-907322-1-6
ISBN 978-80-7101-181-1s
Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume II. Catalogue of Glass
Průvodní strany a obsah (PDF) ...

Počet stran: 491 + CD (Volume III - Catalogue of Features)
Vydavatel: Archaia Brno z. ú. a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-907322-2-3
ISBN 978-80-7101-185-9

Cena: 1500 Kč
(I.+II. díl + CD)

s
Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků

Počet stran: 177
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-907322-0-9
Cena: 399 Kč


s
FORUM URBES MEDII AEVI X/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 240
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-7-2
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399 Kč


s
FORUM URBES MEDII AEVI IX/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 339
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-4-1
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399 Kč


s
Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region
Průvodní strany a obsah knihy (PDF) ...

Počet stran: 333 + DVD
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-5-8
Cena: 499 Kč
s
Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků - elektronická publikace
Ke stažení zde (PDF) ...

Počet stran: 175
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
ISBN 978-80-905546-6-5s
Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě
Průvodní strany a obsah knihy (PDF) ...

Počet stran: 382 + DVD
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-3-4
Cena: 300 Kčs
FORUM URBES MEDII AEVI VIII/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 256
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-2-7
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399,- Kčs
FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 242
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-903588-9-8
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399,- Kčs
ACTA RERUM NATURALIUM 12/2012 - Stříbrná Jihlava 2010
Sborník příspěvků z konference Stříbrná Jihlava pořádané v roce 2010. Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 265
Vydavatel: Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum Vysočiny Třebíč
Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 370 ks
ISBN 978-80-86382-35-7
ISBN 978-80-86894-23-2
ISBN 978-80-903588-7-4
ISSN 1801-5972
Vyprodáno
s
FORUM URBES MEDII AEVI VI.
Sborník příspěvků z 7. ročníku konference FUMA pořádané ve dnech 13. až 16. května 2008, který je věnován surovinové základně a jejímu využití ve středověkém městě Více o semináři ...
Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 324
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-903588-6-7
ISSN 1803-1749
Cena: 399,- Kč

s
Archeologické výzkumy na Vysočině 2/2011
Sborník příspěvků o nových archeologických výzkumech v oblasti Českomoravské vrchoviny.
Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 105
Vydavatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86382-36-4
ISBN 978-80-87302-10-1
ISBN 978-80-87228-08-1
ISBN 978-80-903588-5-0
Cena: 150,- Kč

s
Brněnské berní rejstříky z přelomu  14. a 15. století
Kateřina Urbánková - Veronika Wihodová (edd.)
Více...


Vydavatel: Matice Moravská
ve spolupráci s Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 200 ks
Stran: 919
ISBN 978-80-86488-51-6
Cena: 490,- Kč
s
Stříbrná Jihlava 2007
Sborník příspěvků z konference Stříbrná Jihlava, která se konala 4. až 7. 10. 2007 v Jihlavě. Více...


Spoluvydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-903588-4-3
Cena: 290,- Kč

s
Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007
Sborník příspěvků o nových archeologických výzkumech v oblasti Českomoravské vrchoviny. Více...

Počet stran: 299
Spoluvydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-86382-03-6
Vyprodáno

s
FORUM URBES MEDII AEVI V.
Sborník příspěvků z 5. ročníku konference FUMA pořádané ve spolupráci s městem Hainburg an der Donau ve dnech 8. až 11. května 2006, který byl věnován městským fortifikacím ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy. Více o semináři ...
Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 340
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-903588-3-6
ISSN 1803-1749
Cena: 450,- Kč

s
FORUM URBES MEDII AEVI IV.
Sborník příspěvků ze 4. konference FUMA konané 20.–22. 4. 2005 v Brně, který byl věnován problematice parcelace a uliční sítě ve vrcholně středověkých městech střední Evropy. Více o semináři ...
Obsah sborníku (PDF) ...


Počet stran: 160
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 80-903588-2-9
Vyprodáno

s
FORUM URBES MEDII AEVI III.
Sborník příspěvků ze 3. konference FUMA konané 14.–16. 4. 2004 v Jihlavě, který byl věnován problematice vrcholně středověké (12. až 14. století) zděné měšťanské architektury ve střední Evropě. Více o semináři ...
Jednotlivé příspěvky (náhled ke stažení) ...

Počet stran: 272
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 80-903588-1-2
Cena: 430,- Kč


s
FORUM URBES MEDII AEVI II.
Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16. - 18. dubna 2003 v Brně, který byl věnován problematice nezděné obytné architektury raných měst ve střední Evropě a jejímu vztahu ke zděné zástavbě. Více o semináři ...
Jednotlivé příspěvky ke stažení v PDF ...
Stáhnout recenzi z AR LVII/2005

Počet stran: 202
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 80-903588-0-2
Vyprodáno

s
FORUM URBES MEDII AEVI I.
Sborník příspěvků z 1. ročníku odborného semináře konaného 10. dubna 2002 v Brně, který byl věnován problematice systematických archeologických výzkumů měst a středověkých sídlištních areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. O semináři ...
Jednotlivé příspěvky ke stažení v PDF...
Celý sborník stáhnout zde ... (PDF 8576 KB)

Počet stran: 97
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 80-239-2746-2
Vyprodáno

Jak jsme hledali příkop římského tábora aneb další pravěký příkop v Brně

26. 08. 2020 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Od jara letošního roku probíhá dohled nad výkopy kanalizace a vodovodu na ulici Grmelově ve Štýřicích. Ulice Grmelova z východní strany lemuje dobře známou lokalitu při Vojtově ulici, kde probíhal výzkum v roce 2017 a odkud pochází množství zajímavých objevů od pravěku po novověk (kdo si již nepamatuje unikátní objevy, může svoji paměť osvěžit na níže uvedených odkazech)... Jak jsme hledali příkop římského tábora aneb další pravěký příkop v Brně

19. 08. 2020Třebíč – Jejkovská Brána

08. 08. 2020Lapidárium v Oslavanech

03. 08. 2020PANÍ DOKTORKA

30. 07. 2020POSTAV HRAD A NE Z PÍSKU-GUÉDELON

27. 07. 2020Pavilon bruslařského spolku u Koňského rybníka v Jihlavě - dnešní dopravní hřiště

23. 07. 2020Glass house project

19. 07. 2020Výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

14. 07. 2020Budoucí most přes Stříbrný potok a středověká huť u Havlíčkova Brodu

09. 07. 2020MLÝN V LABARTHE, FRANCIE