Publikace

Publikace zasíláme jednak poštou na dobírku, případně i výměnou za jiné odborné knihy a časopisy. K ceně publikace je účtováno poštovné dle aktuálního ceníku zvoleného dopravce. Pro bližší informace kontaktujte ahoffmanova@archaiabrno.cz

s
Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume I. Assessment of Finds
Průvodní strany a obsah (PDF) ...

Počet stran: 235
Vydavatel: Archaia Brno z. ú. a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-907322-1-6
ISBN 978-80-7101-181-1s
Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Volume II. Catalogue of Glass
Průvodní strany a obsah (PDF) ...

Počet stran: 491 + CD (Volume III - Catalogue of Features)
Vydavatel: Archaia Brno z. ú. a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-907322-2-3
ISBN 978-80-7101-185-9

Cena: 1500 Kč
(I.+II. díl + CD)

s
Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků

Počet stran: 177
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-907322-0-9
Cena: 399 Kč


s
FORUM URBES MEDII AEVI X/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 240
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-7-2
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399 Kč


s
FORUM URBES MEDII AEVI IX/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 339
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-4-1
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399 Kč


s
Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region
Průvodní strany a obsah knihy (PDF) ...

Počet stran: 333 + DVD
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-5-8
Cena: 499 Kč
s
Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků - elektronická publikace
Ke stažení zde (PDF) ...

Počet stran: 175
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
ISBN 978-80-905546-6-5s
Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě
Průvodní strany a obsah knihy (PDF) ...

Počet stran: 382 + DVD
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-3-4
Cena: 300 Kčs
FORUM URBES MEDII AEVI VIII/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 256
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-905546-2-7
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399,- Kčs
FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2
Průvodní strany a obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 242
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s., Národní památkový ústav
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-903588-9-8
ISSN 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399,- Kčs
ACTA RERUM NATURALIUM 12/2012 - Stříbrná Jihlava 2010
Sborník příspěvků z konference Stříbrná Jihlava pořádané v roce 2010. Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 265
Vydavatel: Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum Vysočiny Třebíč
Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 370 ks
ISBN 978-80-86382-35-7
ISBN 978-80-86894-23-2
ISBN 978-80-903588-7-4
ISSN 1801-5972
Vyprodáno
s
FORUM URBES MEDII AEVI VI.
Sborník příspěvků z 7. ročníku konference FUMA pořádané ve dnech 13. až 16. května 2008, který je věnován surovinové základně a jejímu využití ve středověkém městě Více o semináři ...
Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 324
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-903588-6-7
ISSN 1803-1749
Cena: 399,- Kč

s
Archeologické výzkumy na Vysočině 2/2011
Sborník příspěvků o nových archeologických výzkumech v oblasti Českomoravské vrchoviny.
Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 105
Vydavatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86382-36-4
ISBN 978-80-87302-10-1
ISBN 978-80-87228-08-1
ISBN 978-80-903588-5-0
Cena: 150,- Kč

s
Brněnské berní rejstříky z přelomu  14. a 15. století
Kateřina Urbánková - Veronika Wihodová (edd.)
Více...


Vydavatel: Matice Moravská
ve spolupráci s Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 200 ks
Stran: 919
ISBN 978-80-86488-51-6
Cena: 490,- Kč
s
Stříbrná Jihlava 2007
Sborník příspěvků z konference Stříbrná Jihlava, která se konala 4. až 7. 10. 2007 v Jihlavě. Více...


Spoluvydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-903588-4-3
Cena: 290,- Kč

s
Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007
Sborník příspěvků o nových archeologických výzkumech v oblasti Českomoravské vrchoviny. Více...

Počet stran: 299
Spoluvydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-86382-03-6
Vyprodáno

s
FORUM URBES MEDII AEVI V.
Sborník příspěvků z 5. ročníku konference FUMA pořádané ve spolupráci s městem Hainburg an der Donau ve dnech 8. až 11. května 2006, který byl věnován městským fortifikacím ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy. Více o semináři ...
Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 340
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-903588-3-6
ISSN 1803-1749
Cena: 450,- Kč

s
FORUM URBES MEDII AEVI IV.
Sborník příspěvků ze 4. konference FUMA konané 20.–22. 4. 2005 v Brně, který byl věnován problematice parcelace a uliční sítě ve vrcholně středověkých městech střední Evropy. Více o semináři ...
Obsah sborníku (PDF) ...


Počet stran: 160
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 80-903588-2-9
Vyprodáno

s
FORUM URBES MEDII AEVI III.
Sborník příspěvků ze 3. konference FUMA konané 14.–16. 4. 2004 v Jihlavě, který byl věnován problematice vrcholně středověké (12. až 14. století) zděné měšťanské architektury ve střední Evropě. Více o semináři ...
Jednotlivé příspěvky (náhled ke stažení) ...

Počet stran: 272
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 80-903588-1-2
Cena: 430,- Kč


s
FORUM URBES MEDII AEVI II.
Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16. - 18. dubna 2003 v Brně, který byl věnován problematice nezděné obytné architektury raných měst ve střední Evropě a jejímu vztahu ke zděné zástavbě. Více o semináři ...
Jednotlivé příspěvky ke stažení v PDF ...
Stáhnout recenzi z AR LVII/2005

Počet stran: 202
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 80-903588-0-2
Vyprodáno

s
FORUM URBES MEDII AEVI I.
Sborník příspěvků z 1. ročníku odborného semináře konaného 10. dubna 2002 v Brně, který byl věnován problematice systematických archeologických výzkumů měst a středověkých sídlištních areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. O semináři ...
Jednotlivé příspěvky ke stažení v PDF...
Celý sborník stáhnout zde ... (PDF 8576 KB)

Počet stran: 97
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 80-239-2746-2
Vyprodáno

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka