návrat na úvodní stránku...

Archeologické výzkumy na Vysočině 2007

Archeologická literatura se snad rozrostla o další periodikum. Jeho název „Archeologické výzkumy na Vysočině“ zcela vystihuje smysl a poslání. Publikace je rozčleněna do tří částí: seznam výzkumů, studie, recenze a zprávy. Studie jsou recenzovány.Seznam výzkumů přináší základní informace k archeologickým výzkumům, které se v letech 2004 až 2006 uskutečnily v regionu Vysočiny. Je zde zastoupeno 212 akcí, zařazena je i stať Archeologické nálezy ve sbírkovém fondu Městského muzea v Ledči nad Sázavou, I písemné prameny od P. Rouse. Je zde také zpráva J. Krejsové a Z. Měřínského 25. sezóna archeologického výzkumu hradu Rokštejn, k.ú. Panská Lhota.

Ve studiích jsou zařazeny následující příspěvky:
P. Hrubý – K. Malý – J. Militký: K výrobě barevných kovů a stříbra v Jihlavě ve 13. století
T. Lornsen: Deutsche Terminologie des Bergbau – und Hüttenwesens im Mittelalter und der frühen Neuzeit
K. Malý – L. Vilímek – M. Vokáč – D. Zimola: Doklady hornického osídlení v údolní nivně Bělokamenského potoka
D. Zimola: Výzkumy měšťanských domů ve Smetanově ulici v Jihlavě
D. Vodáková: Počátky a prvotní vývoj církevní organizace v Jihlavě a v jejím okolí
J. Berky: Stopy zaniklého osídlení a hornictví ve východní části H. Brodu
P. Holub – D. Merta: Bývalý františkánský klášter u kostela sv. Víta v Jemnici
M. B. Soukup a kol.: Vápenická pec na náměstí v Brtnici
D. Stehlíková: Monstrance z Rounku u Jihlavy
M. Vokáč – P. Škrdla: Blatná – zaniklá středověká osada u Cidliny (okr. Třebíč)
R. Zatloukal: Otázky kolem lokalizace neúspěšné cistercké filiace Bernardi cella in Nyscow
J. Krejsová: Dochované fragmenty tesáků z hradu Rokštejna

Sborník je tedy velkým příslibem pro prezentaci archeologie regionu na pomezí Čech a Moravy. Doufejme, že redakční rada bude mít dost sil i příspěvků do dalších ročníků. A když se trošku zapracuje na grafickém zpracování…

Vydavatelé:
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Archaia Brno, o.p.s.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU

ISBN 978-80-86-382-03-6
500 výtisků

ilustrační fotografie

Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english