FUMA III/2004

Brněnské pracoviště 3. ročník mezinárodního semináře FORUM URBES MEDII AEVI proběhl ve dnech 14. až 16. 4. 2004 v prostorách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Tolstého 15 v Jihlavě. Seminář pořádala společnost Archaia Brno o.p.s. ve spolupráci Muzeem Vysočiny v Jihlavě pod záštitou primátora Statutárního města Jihlavy ing. Vratislava Výborného. Nosným tématem 3. ročníku byla problematika vrcholně středověké (12. až 14. století) zděné měšťanské architektury ve střední Evropě. 

Program konference ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.
Prohlédněte si anotace příspěvků

Přednesené příspěvky:

Dana Novotná: Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě

Petr Hejhal – Petr Hrubý - David Zimola: Pramenná základna pro studium zděných středověkých domů na Jihlavsku -archeologické výzkumy měšťanských domů a parcel

Petr Holub – David Merta – Jaroslav Sadílek: Počátky zděných měšťanských domů v Jihlavě

Antonín Kudrnáč: Středověká měšťanská architektura v Telči

Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška: Jak vypadal měšťanský dům v Brně kolem roku 1300

David Merta – Marek Peška - Rudolf Procházka: Výsledky a výhledy projektu „Měšťanský dům středověkého Brna“

Branislav Lesák - Ivan Staník: Výsledky záchranného archeologického výskumu v pamiatkovej rezervácii Bratislava na parcele Ventúrska ulica č.11-13 vo vzťahu k poznaniu stredovekej murovanej architektúry v Bratislave

Miloš Gregor - Peter Uhlík: Mineralogická charakteristika stavebných materiálov z objektu Ventúrska 11 – 13, Bratislava

Ferus, V, - Baxa, P.: "Mestiansky dom v Bratislave v druhej pol. 13. stor.".

Ivan Staník: Meštiansky dom so vstupnou šijou z 13. stor na Hlavnej ulici v Trnave

Frank Löbbecke: Steinerne Profanbau des Hochmittelalters in südwestdeutschen und nordschweizer Städten

Paul Mitchell: Early stone houses in Vienna

Doris Schön: Wiener Bürgerhausarchitektur des 13. und 14. Jahrhunderts

Stefan Scholz: Duchovní a světské korporace středověkého regionu Hainburgu a otázka stavebníků kulturního dědictví se zvláštním ohledem na sakrální stavby 13. století a stavební tvorbu v období Přemysla Otakara II.

Károly Magyar: Houses to be built – Houses to be destroyed - The Changing Scenes of the City Illustrated by Cases of Medieval Buda

Zoltán Kárpáti: Mediaeval houses, plots and town-planning around the St Sigismund Church of Buda

Eszter Kovács: Results of the Recent Archeological Researches of a Mediaeval House of Buda – 14. Táncsics M. Street

András Végh: Medieval stone cellars in the suburb of Buda (today Watertown)

Jaroslava Žuffová – M. Kazimír: K typu stredovekého prejazdového domu s jednorázovo vzniknutým uličným krídlom (K typu středověkého průjezdního domu s jednorázově zaniklým uličním křídlem)

Radek Bláha, Jan Frolík, Jiří Sigl: Počátky zděné měšťanské architektury v Hradci Králové a v Chrudimi

Petr Kočár - Radek Široký: Dům čp. 288 v Plzni. K počátkům síňové dispozice měšťanských domů

Karel Nováček: Počátky zděné měšťanské zástavby v západočeských městech

Kateřina Hanzlíková – Vojtěch Kašpar: Město v kameni za 18 měsíců? Nejstarší kamenná zástavba Nového města pražského

Petr Juřina: Objev kamenného romáského domu na Novém městě pražském, areál bývalých kasáren na Náměstí Republiky – předběžné sdělení

SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

25. 04. 2022 – Hynek Zbranek - Ondřej Čmelák – zobrazit

Historie Lysic se začala psát roku 1308 v souvislosti s Heraltem z Lysic a Kunštátu, který se objevuje jako svědek v listině Bernarda z Cimburka. První písemná zmínka o tvrzi je totiž doložena k 11... SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21

20. 02. 2022Rybník Demalka pod hradem Bukovem

20. 02. 2022„Starý“ Havlíčkův Brod

24. 11. 2021Archeologický výzkum tzv. Mendelova skleníku v parčíku augustiniánského opatství na Starém Brně