návrat na úvodní stránku...

Články ke stažení

Na této stránce se postupně pokusíme připravit ke stažení maximum článků k archeologii Brna.


Články publikované ve sbornících Brno v minulosti a dnes :

PDF Mikulas.pdf

David Merta, Marek Peška, Jaroslav Sadílek, Kateřina Urbánková 2001: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně, Brno v minulosti a dnes XV, s. 107-132. (1 887 KB)

PDF Augustiniani.pdf

David Merta, Marek Peška 2002: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho nejbližším okolí, Brno v minulosti a dnes XVI, s. 97-118, 513-527. (1 773 KB)

PDF Polní ulice - předchůdkyně císařské silnice.pdf

Kateřina Urbánková, Dana Zapletalová 2003: Polní ulice - předchůdkyně císařské silnice? Průběh tzv. mikulovské, respektive vídeňské cesty prravobřežím Starého Brna, Brno v minulosti a dnes XVII, s. 79-96, 564-568. (4 147 KB)

PDF K topografii Dominikánského náměstí.pdf

Petr Holub, David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek 2003: Poznámky k historické topografii Dominikánského náměstí, Brno v minulosti a dnes XVII, s. 41-77, 553-563. (7 746 KB)

PDF Sklenene salky - scheuer

Hana Jordánková, Hedvika Sedláčková 2005: Skleněné šálky - "Scheuer" - ve středověkém Brně, Brno v minulosti a dnes XVIII, s. 461-483, 658. (1 165 KB)

PDF Matous Zidlochovicky

Hana Jordánková, Hedvika Sedláčková 2005: Skleněné střípky a keramické střepy z domácnosti Matouše Židlochovického, Brno v minulosti a dnes XVIII, s. 119-143, 636-650. (2 228 KB)

PDF Nove poznatky ke starobrnenskemu kostelu sv. Prokopa

Dana Zapletalová, Marek Peška 2005: Nové poznatky o starobrněnském kostelu sv. Prokopa a jeho okolí. Příspěvek k historické topografii Starého Brna. Brno v minulosti a dnes XVIII, s. 529-555, 674-686. (6 035 KB)

PDF Poznamky k topografii Herburskeho klastera

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Antonín Zůbek 2005:Poznámky k topografii nejbližšího okolí bývalého herburského kláštera v Brně, Brno v minulosti a dnes XVIII, s. 485-528, 659-673. (4 530 KB)

PDF Brněnské hřbitovy.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Lenka Sedláčková, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2006: Brněnské středověké a raně novověké hřbitovy z pohledu archeologie, Brno v minulosti a dnes XIX, s. 267-294, s. 580-583. (2 107 KB)


Články publikované v periodiku Archaeologia technica
PDF ArchTech12_USAAF.pdf

David Merta 2001: USAAF1, archeologie a Brno, Archaeologia technica 12, s. 58-63. (122 KB)

PDF ArchTech13_Zelezarsky_areal.pdf

David Merta, Marek Peška 2002: Železářský výrobní areál z počátku 13. století v prostoru naměstí Svobody v Brně, Archaeologia technica 13, s. 33-42. (434 KB)

PDF ArchTech13_Cihlova_pec.pdf

David Merta, Marek Peška 2003: Nález cihlové pece na Pekařské ulici v Brně, Archaeologia technica 14, s. 46-49. {207,9 kB}

PDF ArchTech14_Zelezne_nadoby.pdf

Alena Selucká, Vladimír Ustohal, Antonín Zůbek 2003: Železné nádoby ze 13. století ze Spálené ulice v Brně, Archaeologia technica 14, s. 14-17. (381 KB)

PDF ArchTech17_Cihlarska_pec_Kralovo_Pole.pdf

Petr Holub, David Merta, Antonín Zůbek 2006: Cihlářská a vápenická pec na ulici Božetěchova v Brně–Králově Poli , Archaeologia technica 17, s. 45-51. (2 755 KB)

PDF ArchTech15_K_zasobovani.pdf

David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek 2004: K zásobování města Brna vodou z Kartouz, Archaeologia technica 15, s. 70-77. (967 KB)

PDF Archtech17_Stredoveke_vapenicke_pece.pdf

Václav Kolařík, Marek Peška 2006: Středověké vápenické pece z Moravského náměstí v Brně, Archaeologia technica 17, s. 30-42. (3 432 KB)

PDF ArchTech17_Hlozek_Holub.pdf

Martin Hložek, Petr Holub, Lenka Sedláčková, Tomáš Trojek 2006: Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9, Archaeologia technica 17, s.87-93. (597 KB)

PDF ArchTech17_Cacovice.pdf

Hana Jordánková, David Merta, Jiří Merta, Ondřej Merta, Michal Rybníček 2006: Torzo vodního díla Cacovického mlýna na předměstí města Brna, s. 75-84. (1 825 KB)

PDF ArchTech17_Cihelna_Tryblova.pdf

Petr Holub, David Merta, Antonín Zůbek 2006: Cihelna z 19.–20. století v ulici Trýbova v Brně, Archaeologia technica 17, s. 66-70. (1 430 KB)

PDF Archtech 18 Kovovýroba na Starém Brně.pdf

Karel Malý, Dana Zapletalová 2007: Železářská kovovýroba v provobřežní části Starého Brna, Archaeologia technica 18, s. 18-31.

PDF Archtech 18 Moravské Budějovice hrnčířská pec.pdf

Petr Holub, David Merta, Lenka Sedláčková 2007: .Pozdně středověká hrnčířská pec z Moravských Budějovic, Archaeologia technica 18, s. 1-3. (550 KB)


Články publikované v periodiku Přehled výzkumů:
PDF PV48.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2007: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2006, Přehled výzkumů 48 (2006), s. 410-461. (2 658 KB)

PDF PV 47b.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2006: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2005, Přehled výzkumů 47 (2005), s. 170-226. (3 903 KB)

PDF PV46.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2005: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2004, Přehled výzkumů 46 (2004), s. 111-169. (2 922 KB)

PDF PV45Brno.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2004: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2003, Přehled výzkumů 45 (2003), s. 39-96. (2 511 KB)

PDF PV44Brno.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2003: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2002, Přehled výzkumů 44 (2002), s. 57-100. (1 964 KB)

PDF PV43Brno.pdf

Peter Kováčik, David Merta, Marek Peška, Rudolf Procházka, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2002: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, Přehled výzkumů 43 (2001), s. 71-114. (2 062 KB)

PDF PV42Brno.pdf

Peter Kováčik, David Merta, Marek Peška, Rudolf Procházka, Jaroslav Sadílek 2001: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, Přehled výzkumů 42 (2000), s. 75-107. (1 494 KB)

PDF PV41Brno.pdf

David Merta, Marek Peška, Rudolf Procházka, Jaroslav Sadílek 2000: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 1999, Přehled výzkumů 41 (1999), s. 35-61. (817 KB)Články ze sborníků FUMA:

PDF fuma_I_57_97_vyzkum_brna.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, Peter Kováčik, David Merta, Marek Peška, Rudolf Procházka, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2003: Systematický archeologický výzkum města Brna. In: Forum urbes medii aevi I, s. 57-97. (3 885 KB)

PDF 04_fuma_ii_archaia.pdf

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek 2004: Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna. In: Forum urbes medii aevi II, s. 44-100. (4 512 KB)

PDF FUMA III Zděný dům středověkého Brna.pdf

Rudolf Procházka – Pavel Borský – Dagmar Černoušková – Petr Holub - Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška – Jaroslav Sadílek 2005: Zděný dům středověkého Brna. Stručné charakteristiky stojících a archeologicky plošně odkrytých reliktů, Forum urbes medii aevi III, s. 242-265. (1 050 KB)

PDF FUMA IV Jakubské náměstí.pdf

David Merta – Marek Peška – Lenka Sedláčková – Antonín Zůbek 2007: Jakubské náměstí –jedno z center lokace Brna? Forum urbes medii aevi IV, s. 144-161. (1 615 KB)


Články publikované ve sbornících Dějiny staveb:

PDF Desta 2004.pdf

David Merta, Marek Peška, Rudolf Procházka 2005: Měšťanský dům středověkého Brna. Informace o průběhu a výsledcích grantového projektu. In Dějiny staveb 2004, s. 171-187. (2 039 KB)

PDF DESTA2005.pdf

David Merta, Marek Peška: Stavební vývoj domu Kobližná 4 v Brně před výstavbou „Schrattenbachova paláce“ v 18. století. In: Dějiny staveb 2005, s. 149 - 159. (3 062 KB)

PDF DESTA 2006 Petrské návrší v Brně.pdf

Pavel Borský – Petr Holub – David Merta – Marek Peška 2006: Petrské návrší v Brně – poznámky k vývoji zástavby, Dějiny staveb 2006, s. 200-112. (1 388 KB)

PDF Desta 2007 Věžové domy.pdf

David Merta – Marek Peška 2007: Brněnské domy s věží, Dějiny staveb 2007, s. 205-217. (678 KB)


Články v ostatních sbornících a odborných časopisech ...:
PDF Nove poznatky o kostele sv. Prokopa na Starem Brne

Dana Zapletalová, Marek Peška 2004: Sv. Benedikt, Oldřich nebo Prokop? K otázce polohy středověké brněnské mincovnya její souvislostí se starobrněnskou kaplí s. Prokopa. Archeologické rozhledy LVI-2004, s. 679-690. (372 KB)

PDF The origins of burgher architecture in high-medieval Brno.pdf

Petr Holub – David Merta – Marek Peška – Rudolf Procházka 2007: The origins of burgher architecture in high-medieval Brno (until the mid-14th century).

PDF Urbanisation of high-medieval Moravia.pdf

Rudolf Procházka 2007: Urbanisation of high-medieval Moravia during the 13th century contribution of archaeology.

PDF 30PDF_Městská archeologie.pdf

David Merta, Marek Peška 2006: Městská archeologie, památková péče a žijící město, Zprávy památkové péče 66/ 2006/ 2, 123-126.


Články o nálezech středověkého a novověkého skla z Brna :
PDF Cartusia brunensis.pdf

David Merta, Petr Holub, Jaroslav Sadílek 2005: Osudy kláštera v 15. až 20. století. Archeologické ohlédnutí. In: Cartusia Brunensis. Brno, s. 27-35, 85-93.

PDF Typologie des Glases aus Brünn.pdf

Hedvika Sedláčková 2003: Typologie des Glases aus dem 13. und 14. Jahrhundert aus Brünn, Mähren. In: Beträge zur Mittelalterarchäologie in Österrreich 19, 2003, S. 127-138. (2 021 KB)

PDF Glass Finds in Moravia

Hedvika Sedláčková 2006: Ninth- to Mid-16th-Century Glass Finds in Moravia. In: JGS 48, pp. 191-224. (Ein Übersicht von mährische Glass von 9. Jh. bis ca 1550 war vorbereitet. Die Grundlage bilden die Funde aus etwa 200 Glaskomplexe aus Brünn und auch aus anderer mährische Städte und Burge.)

PDF antwerpy_poster_low.pdf

Mährere Glasfunde aus Brünn und Olmütz sind durch Münzen, dendrochronologische Daten und Schriftliche Quellen datierbar zwischen ca 1450 bis 1560. Weiter Antwerpen Poster 2006.

PDF Abriss einer Typologie der Glasimporte aus Brünn.pdf

Hedvika Sedláčková 2005: Abriss einer Typologie der Mittelalterlichen Glasimporte aus Brno/Brünn, Mähren, Tschechische Republik. In: Annales du 16e Congrés de l'Assotiation Internationale pour l'Histoire du Verre, 2003. London 2005, S. 237-240, CP 72 und 73. (1 771 KB)

PDF Středověké sklo Opavy.pdf

Hedvika Sedláčková 2004:Středověké sklo z Opavy. Das mittelalterliche Glas aus Opava (Troppau), Památky archeologické XCV, 2004, s. 223-264. (2 512 KB)

PDF Hedvičina číše.pdf

Karl Hanz Wedepohl, David merta, Marek Peška, Hedvika Sedláčková: A Hedwig Beaker Fragment from Brno (Czech Republic), Journal of glass studies, volume 49, 2007, s. 266-268. (1 419 KB)

PDF Sklo středověké Moravy 1450.pdf

Hedvika Sedláčková: From the Gothic period to the Renaissance. Glass in Moravia 1450 – circa 1560. Studies in post-medieval archaeology 2, s. 181-226. (4 786 KB)

PDF haggren_sedlackova.pdf

Georg Haggrén - Hedvika Sedláčková 2007: Číšky s taženými kapkami v Evropě. Ribbed beakers with applied glass threads in Europe, Památky archeologické XCVIII, 2007, s. 185-250. (2 596 KB)


Články o středověké brněnské keramice:
PDF Brněnská keramika 13. a 14. století.pdf

Rudolf Procházka, Marek Peška 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky 12. -13./14. století, Přehled výzkumů 48, Brno 2007, s. 143-232. (6 616 KB)

PDF Deskripční systém brněnské keramiky.pdf

Rudolf Procházka: Deskripční systém brněnské keramiky, Přehled výzkumů 48, Brno 2007, s. 233-270. (2 938 KB)

PDF K stavu petrografického výzkumu brněnské keramiky.pdf

Miroslava Gregerová, Rudolf Procházka 2007:Exkurz: K současnému stavu petrografického výzkumu brněnské keramiky 12.–13. století ve vztahu k distribuci surovin, Přehled výzkumů 48, Brno 2007, s.271-299. (2 583 KB)

ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english