návrat na úvodní stránku...

O nás

Archaia Brno je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem zapsaného ústavu (do roku 2018 obecně prospěšné společnosti). Jejím posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek, a také výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie a památkové péče.

Těžištěm činnosti naší společnosti jsou záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území historických jader a předměstí moravských měst a městeček, především Brna a Jihlavy, a vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péče.

Výroční zpráva 2017.pdf

formát PDF (14,5 MB)

Výroční zpráva 2016.pdf

formát PDF (7,2 MB)

Výroční zpráva 2015.pdf

formát PDF (4,4 MB)

Výroční zpráva 2014.pdf

formát PDF (6,8 MB)

Výroční zpráva 2013.pdf

formát PDF (30,4 MB)

Výroční zpráva 2012

formát PDF (3,2 MB)

Výroční zpráva 2011

formát PDF (1,9 MB)

Výroční zpráva 2010

formát PDF (5 MB)

výroční zpráva 2009

formát PDF (4,7 MB)

Výroční zpráva 2008.pdf

formát PDF (5,4 MB)

Výroční zpráva 2007.pdf

formát PDF (2,8MB)

Výroční zpráva 2006

formát PDF (2,2 MB)

Výroční zpráva 2005

formát PDF (3,5 MB)

Výroční zpráva 2004

formát PDF (4,9 MB)

Výroční zpráva 2003

formát PDF (velikost 2,9 MB)

Výroční zpráva 2002

formát PDF (velikost 2,7 MB)

ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english