Personalia

k David Merta
Director of Archaia Brno o. p. s.
Archaia Brno o. p. s. - Archaeologist
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
Member of Editorial Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 18 January 1967 in Brno
kovacik Mgr. Peter Kováčik
Director of Archaia Olomouc o. p. s.
Vice Chairman of Archaia Praha o. p. s.
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
Member of Editorial Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 28 May 1972 in Brezno, Slovakia
k Mgr. Petr Hejhal
Archaia Brno o. p. s. – Archaeologist
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 8 August 1975 in Hradec Králové
k Mgr. Petr Hrubý
Head of Department Jihlava, Archaia Brno o. p. s.
Archaia Brno o. p. s. – Archaeologist
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 1 June 1973 in Prague
k Mgr. Dana Zapletalová
Archaia Brno o. p. s. – Archaeologist
Member of Editorial Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 15 July 1975 in Brno
k Mgr. Marek Peška
Archaia Brno o. p. s. – Archaeologist
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
Member of Editorial Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 28 June 1973 in Brno
k PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Archaia Brno o. p. s. – Scientific Worker
Chairman of the Board of Administration, Archaia Praha o. p. s.
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
Member of Editorial Board, Archaia Brno o. p. s.
Member of Editorial Board of the Journal Památky archeologické
born on 27 September 1955 in Brno
k Mgr. Antonín Zůbek
Archaia Brno o. p. s. – Archaeologist
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 7 September 1976 in Zlín
k Mgr. Petr Holub
Archaia Brno o. p. s. – Archaeologist
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 1 May 1979 in Brno
k Lenka Kosová
Archaia Brno o. p. s. – Archaeological Excavation Assistant
Laboratory Head (Maternity Leave since 2003)
born on 11 September 1976 in Polička
k Anna Mojžíšová
Archaia Brno o. p. s. – Economical Assistant
born on 27 June 1978 in Prague
k Mgr. Václav Kolařík
Archaia Brno o. p. s. – Archaeologist
Member of Professional Board, Archaia Brno o. p. s.
born on 22 May 1978 in Brno

Vladimír Goš

21. 01. 2020 – David Merta – zobrazit

Je víc, než smutné o něm psát v minulém čase, pan doktor od 15. ledna už není na tomto světě. Soustředil se třeba na archeologii a dějiny slovanského osídlení Moravy, na kontakty Moravy a Slezska v době hradištní, na středověké osídlení severní Moravy a na problematiku výroby středověké tzv... Vladimír Goš

13. 01. 2020Nože od Ponávky

09. 01. 2020Kilián Ignác

08. 01. 2020Hliněné mazanice...

23. 12. 2019Krásu najdeš v detailu, pokud se pozorně díváš, třebas i na obrázek...

23. 12. 2019Areál Nemocnice u Milosrdných bratov – Archeológia 18. storočia

19. 12. 2019Rekonstrukce kanalizace a vodovodů na Opletalově a Solniční ulici

17. 12. 2019Býčí skála a Martin Golec

15. 12. 2019Šedesát let výzkumu Pohanska

11. 12. 2019Ohlédnutí za letošní sezónou vykopávek v louckém klášteře u Znojma…