Raného středověku není v Brně zatím dost…

14. 10. 2019 – David Merta

Slýchal jsem kdysi, že Brno je druhořadá archeologická lokalita. O to víc mne nyní těší raně středověké nálezy z poslední doby (ulice Polní, Vojtova, Vídeňská, Křenová, Dornych, Křížová atd. viz starší zprávy v našem Zápisníčku). Jsou sice na místech vzdálených na hony od centra města, ale jaksi svým umístěním tyto lokality odpovídají dobovým zvyklostem… Jak napsal kolega, kdo si počká, ten se dočká. Ještě bych přidal, že systematická práce nese své ovoce. Ne hned, ale… takže nálezy i celé lokality, pokud území města nebereme jako jednu aglomeraci nebo více lokalit v ni spojené, začínají postupně vylézat na světlo Boží. Jedná se o ty zmíněné raně středověké nálezy a lokality. Brno v tomto směru tedy podle mne povýšilo. A budou další nálezy a lokality. Musí být. Pak bude Brno srovnatelné třeba s Olomoucí nebo s Prahou. Samozřejmě archeologicky. Ale ne pro období Velké Moravy, ale období až pozdější…To jsem si vždy přál. Vypadá to, že tyto aktivity souvisí s vodním živlem. Mohlo to být podmíněno hospodářsky nebo vojensky. Lokality jsou totiž rozprostřeny podél vodotečí, jako pomyslné korálky. Tak se můžeme tedy do budoucna těšit…A to si záchranná archeologie nemůže v současné době dost dobře vymýšlet, kde se bude tzv. kopat. Filosofie archeologie je v současnosti jaká je. Takže tedy zatím můžeme říct, že raného středověku není v Brně dost…a o překvapení v budoucnu nebude nouze!

K počtení:

Druhá starobrněnská rotunda

https://www.academia.edu/24546079/Druh%C3%A1_starobrn%C4%9Bnsk%C3%A1_rotunda

Cesta u svrateckého Brodu:

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=977

Mostek přes Křenovou:

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=968

Osídlení z 8. století z Polní:

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=1003

Výzkum hřbitova a sídliště na Vídeňské ulici:

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=629

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=539

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=554


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.