Kdo si počká, ten se dočká. Aneb opět raný středověk ve Štýřicích

07. 10. 2019 – Jakub Šimík

V posledních měsících se v našich příspěvcích množí nálezy situací z raného středověku. Vedle osídlení na Vojtově ulici a cesty při nemocnici u Milosrdných bratří na nás raný středověk vykoukl pro změnu opět ve Štýřicích. Tentokrát v podobě zásobních jam na ulici Polní.Když jsem byl před dvěma týdny pověřen dohledem nad výkopem stavební jámy pro nové obchodní centrum ve Štýřicích, cítil jsem jistou skepsi. Středověké osídlení se na nejjižnějším konci Polní ulice očekávat nedalo a historické mapy prozrazovaly, že v novověku nebylo v těchto místech nic kromě polí. Jediné co jsem na ploše nedaleko Bauhausu mohl čekat, bylo pravěké nebo raně středověké osídlení. Koneckonců, proč ne? Vždyť půl kilometru odtud bylo před sedmi lety nalezeno časně slovanské sídliště.Po shlédnutí prvních výkopů na bagrované ploše mne však naděje rychle opustily. Přede mnou se rozprostíralo pouze neporušené sprašové podloží a jedinou stopu lidské činnosti představovala vrstva recyklátu, která sem byla navezena nejspíš při stavbě některé z okolních budov. Postěžoval jsem si proto během oběda kolegovi Václavovi, jaký to mám archeologie prostý dohled. Václava však zaujalo právě ono sprašové podloží. To se totiž nachází na polohách příznačných pro pravěká sídliště. Nechal jsem se tedy přesvědčit k opravdu důkladnému dohledu nad zemními pracemi. Toho jsem už po několika hodinách začišťování čisté spraše začal silně litovat.Dva dny pozorování každého pohybu lžíce bagru přinesly odměnu v podobě nápadně tmavého fleku, který se rýsoval ve žluté spraši. Po pár škrábnutích motyčkou začaly ze země létat nápadně hrubé střepy keramických nádob. Po nalezení prvního střepu zdobeného typickou vlnicí nebylo pochyb. Měl jsem před sebou nevelký objekt raně středověkého stáří. Kde je jedna sídlištní jáma, tam jich bude víc. Aspoň to jsem si říkal, když jsem pár dalších dnů škrábal a prohlížel podloží, které bylo opět absolutně čisté. Až na samém okraji stavební jámy se objevily další dva zahloubené objekty s materiálem datovatelným do raného středověku. Jedna z jam nabídla kromě keramiky a kostí také kamenný brousek. Největší radost však udělal poslední vykopaný objekt. V jeho lepivé rozbahněné výplni se ukrýval i keramický přeslen a část kostěného hřebenu se zdobeným žebrem. Všechny tři objekty sloužily pravděpodobně jako zásobní jámy pro uskladnění potravin a osiva.I takto skromný nález je odměnou za hodiny prostáté pod bagrem, pokud si člověk uvědomí, že pokud by tam v tu správnou chvíli nebyl, pak by vše skončilo na skládce. Dva objekty by zmizely beze stopy a z třetího bychom měli pouze řez, jak by jej bagr z poloviny odtěžil, zatímco by jeho druhá polovina zůstala zachována ve stěně výkopu. Těžiště nalezeného raně středověkého sídliště se pravděpodobně nachází západně od stavební jámy pod parkovištěm pro osobní automobily, kterého se stavba dotkne jen minimálně. Bližší podoba a charakter raně středověkého sídliště na jižním konci ulice Polní tak pro nejbližší dobu zůstane i nadále neznámá.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.