Návrat v Brně na Křenovou...

12. 07. 2019 – Róbert Antal

Začiatkom júla urobili pozoruhodný (!) nález stredovekých drevených konštrukcií pri našom návrate na Křenovou ulicu. Našou úlohou bolo preskúmať nižšiu úroveň stavebnej jamy, kde kedysi stávala farbiareň textilu. Prebiehajúce stavebné práce zúžili rozsah výskumu, nás to však neodradilo. Ako sme neskôr zistili, sondy sme umiestnili do meandru Ponávky, k jej západnému brehu. Aj keď sme najskôr neodkryli zložitejšie archeologické situácie, s pomocou geológov budeme vedieť zo sond vyčítať vývoj tohto miesta v stredoveku. Určite budeme mať šťastie, medzi nálezmi sa totiž nachádzalo asi 6 konských podkov.

Prvú z nich sme si vyčerpali už začiatkom tohto týždňa, keď nám znižovanie terénu stavbou odhalilo pozostatky niekoľkých drevených konštrukcií postavených na brehu Ponávky. Keďže bola veľká zmäť kolov pomerne neprehľadná, na pomoc sme si prizvali aj dendrochronológa, ktorý nám snáď pomôže určiť, kedy jednotlivé konštrukcie vznikli. Zatiaľ vieme povedať, že u brehu stála jedna väčšia (asi) rámová konštrukcia, lebo v dvoch veľkých trámoch boli vyvŕtané a vysekané otvory, pomocou ktorých bola konštrukcia pospájaná. Nad jej účelom a využitím však budeme musieť ešte zapremýšľať, zdá sa však že by to mohli byť napríklad pozostatky mostíku (?), či iného technického zariadenia... Zatiaľ teda aspoň pár fotiek a zaujímavý nález – sekera z 12. storočia, ktorú sprevádzala aj keramika datovaná do záveru 12. a prelomu 12. a 13. storočia. Celá situácia nepochybne súvisí so starým brodom cez potok Ponávka, na ktorom vznikla neskôr i ulice Křenová.

Po pilotáži ďalšej úrovne stavby sa bude vo výskume v okolí tejto plochy pokračovať.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.