návrat na úvodní stránku...

3D laserskening

o 3D laserskeningu / 3D laserskening na našich projektech /
výčet skenovaných lokality / odkazy


Podobnou revoluci, jakou před časem v geodézii znamenalo masivní využívání laserových dálkoměrů, výpočetní techniky, nebo GPS prožíváme v současné době znovu, díky zavádění nových skenovacích technologií. Tzv. 3D laserscan je zásadním mezníkem i v oblasti dokumentace v oblasti památkové péče. 3D laserscan byl prostřednictvím firmy GEODIS a.s. poprvé na archeologickém výzkumu v České republice vyzkoušen v roce 2003 na výzkumu v ulici Pánské v Brně. Aplikaci tohoto zařízení v terénu považujeme za největší revoluci v dokumentaci historických památek a archeologických nálezů v posledních desetiletích.

O laserskeningu
  • Laserskening je moderní metoda pořizování přesné dokumentace prostorově složitých objektů, jako jsou fasády historických budov, průmyslové provozy a zařízení, konstrukce, nebo podzemní prostory, štoly a tunely.
  • Hlavními přednostmi laserového skenování je velká hustota naměřených dat v krátkém časovém intervalu, možnost použití i za snížené viditelnosti a vysoká přesnost získaných dat.
  • přesnost paprsku je řádově 5 - 20 mm
  • Laserová data mohou být doplněna o data pořízená digitální kamerou a výstupem tak mohou být velmi realistické prostorové vizualizace měřených objektů.

Aplikace 3D laserskenu na projektech naší společnosti

Téměř dva roky spolupráce s firmou GEODIS a.s. ukázaly především budoucí možnosti této zcela přelomové formy dokumentace. Prozatím bylo naskenováno celkem 10 lokalit - především nálezy v rámci archeologických výzkumů, sklepní prostory a v jednom případě i část hradu. Vzhledem k nákladnému software a hardware určenému ke zpracování skenů, chápeme tyto první pokusy především jako vklad do budoucna, kdy bude jednodušší data vyhodnocovat, zvláště v případech kdy již naskenované lokality neexistují. Dalším počítačovým zpracováním máme na mysli např. převedení do CADu (např. Microstationu) a následné pořizování nárysů, řezů, půdorysů, průmětů atd.. 3D sken je v oblasti památek také jedinečným východiskem při rekonstrukci a modelaci již neexistujících objektů (měšťanských domů, Bran, hradeb, hradů atd.). Zcela nevyužité jsou v současnosti možnosti na poli popularizace archeologie a památek vůbec. Společnost Archaia Brno se proto chce i v dalších letech věnovat dalšímu využití a metodice zpracování v oblasti památkové péče.

Výčet lokalit skenovaných v rámci naší společnosti

Brněnské výzkumy:
Pánská, Česká 10, Zelný trh 17, Kopečná 43, Jakubské náměstí - kostel sv. Jakuba, Moravské náměstí 6,
Moravské náměstí park - pozdněgotická brána, Božetěchova FEI VUT v Králově poli

Mimobrněnské akce: Lipnice nad Sázavou, Náměstí republiky v Praze

ilustrační fotografie
3D laserscan Zelného trhu 17.

3D laserscan Zelného trhu 17.

3D laserscan Zelného trhu 17.

3D laserscan Zelného trhu 17.

3D laserscan sklepních prostor pod Zelným trhem 17 v Brně.

3D laserscan sklepních prostor pod Zelným trhem 17 v Brně.

3D laserscan  Pánské 4-6.

3D laserscan Pánské 4-6.

3D laserscan sklepních prostor odkrytých v rámci výzkumu v Pánsk

3D laserscan sklepních prostor odkrytých v rámci výzkumu v Pánské 4-6 v Brně.

3D laserscan renesančního vyzdění městského příkopu na Moravském

3D laserscan renesančního vyzdění městského příkopu na Moravském náměstí 6 v Brně.

3D laserscan při kostele sv. Jakuba v brně - situace.

3D laserscan při kostele sv. Jakuba v brně - situace.

3D laserscan v rámci výzkumu při kostele sv. Jakuba v Brně.

3D laserscan v rámci výzkumu při kostele sv. Jakuba v Brně.

3D laserscan odkryté parcely Česká 10 v Brně.

3D laserscan odkryté parcely Česká 10 v Brně.

3D lasercan středověké cihelny odkryté při výzkumu na Božetěchov

3D lasercan středověké cihelny odkryté při výzkumu na Božetěchově ulici v Brně Králově poli.

3D laserscan presbytáře gotického kostela Všech Svatých na Kopeč

3D laserscan presbytáře gotického kostela Všech Svatých na Kopečné ulici v Brně.

Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english