Přihlášení účastníci

Dosud přihlášení účastníci

Ing. Jiří Bláha, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
ARCHISS ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Náměstí Zachariáše z Hradce 2
588 56 Telč

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Acheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
e-mail: bohacova@arup.cas.cz

PhDr. Jarmila Čiháková
NPÚ, ú.o.p. Praha
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
e-mail: cihakova@praha.npu.cz

Mgr. Marián Čurný
Archeologický ústav SAV Nitra
Akademická 2, 949 21 Nitra
e-mail: marian.curny@gmail.com

Mgr. Petr Dresler
Ústav archeologie a muzeologie FF MU
A. Nováka 1, 602 00 Brno
e-mail: dresler@phil.muni.cz

Gabriella Fényes, Ph.D.
Budapesti Történeti Múzeum
Szent György tér 2H-1014 Budapest
e-mail: fenyes.gabriella@mail.btm.hu

Mgr. Miloš Gregor
Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
e-mail: geolgregor@yahoo.com

Mgr. Jan Havrda
NPÚ, ú. o. p. v hlavním městě Praze
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
e-mail: havrda@praha.npu.cz

Ing. arch. Milena Hauserová,CSc.
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Brumovická 4, 102 00 Praha 10 - Hostivař
e-mail: m.j.hauserovi@seznam.cz

Mgr. Petr Hejhal
Archaia Brno o.p.s. – pracoviště Jihlava
Česká 156/6, 602 00 Brno
e-mail: archaiajihlava@volny.cz

Mgr. Petr Holub
Archaia Brno o.p.s.
Česká 156/6
e-mail:pholub@archaiabrno.cz

Mgr. Zuzana Holubová
Muzeum města Brna
Špilberk 1
662 24 Brno
e-mail: holubova@spilberk.cz

RNDr. Alžbeta Hornáčková, Ph.D.
Trnavská Univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra biológie
Priemyselná 4, 91843 Trnava
e-mail: ahorn@truni.sk

doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc.
Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 818 01 Bratislava
e-mail: Jozef.Hosso@fphil.uniba.sk

Mgr. Petr Hrubý
Archaia Brno o.p.s. – pracoviště Jihlava
Česká 156/6, 602 00 Brno
e-mail: archaiajihlava@volny.cz

Ing. Karel Janák, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
e-mail: karel.janak@mendelu.cz

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.
Archaia o.s.
Truhlářská 6
110 00 Praha 1
e-mail: jurina@archaia.cz

Mgr. Petr Kočár
ZIP o.p.s Plzeň
Tomanova 3, 320 16 Plzeň , 320
e-mail: pkocar@zip-ops.cz

Mgr. Václav Kolařík
Archaia Brno o.p.s.
Česká 156/6
e-mail: vkolarik@archaiabrno.cz

Ing. Tomáš Kolář
Ústav nauky o dřevě, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
e-mail: koldatom@tiscali.cz

Mgr. Tomáš König, Ph.D.
Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 818 01 Bratislava
e-mail: Tommy_Konig@hotmail.com

doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU
A. Nováka 1, 602 00 Brno
e-mail: machacek@phil.muni.cz

RNDr. Karel Malý, Ph.D.
Muzeum Vyočiny Jihlava
Masarykovo náměstí 55
e-mail: maly@muzeum.ji.cz

PhDr. Jiří Merta
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
e-mail: merta@technicalmuseum.cz

David Merta
Archaia Brno o.p.s.
Česká 156/6
e-mail: dmerta@archaiabrno.cz

Mgr. Peter Nagy
Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum
Žižkova 12, P.O. Box 13, Bratislava
e-mail: p.nagy.engerau@gmail.com

Mgr. Jiří Orna
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň
e-mail: jorna@zcm.cz

Mgr. Michal Panáček
NPÚ ú.o.p. v Liberci
Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec
e-mail: mpanacek@yahoo.com

Mgr. Marek Peška
Archaia Brno o.p.s.
Česká 156/6
e-mail: mpeska@archaiabrno.cz

RNDr. Daniel Pivko, Ph.D.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
e-mail: pivko@fns.uniba.sk

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
NPÚ, ú. o. p. v hlavním městě Praze
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
e-mail: podliska@praha.npu.cz

PhDr. Rudolf Procházka,CSc.
Archaia Brno o. p. s.
Česká 56/6, 602 00 Brno
e-mail: rprochazka@archaiabrno.cz

Ing. Eva Přemyslovská, Ph.D.
Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
e-mail: premyslo@mendelu.cz

Petr Růžička
ARS TIGNARIA, spol. s r.o.
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: faber.tignarius@c-box.cz

Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
e-mail: michalryb@email.cz

Mgr. Lenka Sedláčková
Archaia Brno o.p.s.
Česká 156/6
e-mail:lsedlackova@archaiabrno.cz

PhDr. Věra Souchopová, CSc.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
e-maill: merta@technicalmuseum.cz

Ing. Arch. Ivan Staník
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Leškova 17, Bratislava
e-mail: ivan.stanik@zoznam.sk

PhDr. Radmila Stránská
Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně
náměstí Svobody 8, 601 54 Brno
e-mail: stranska@brno.npu.cz

Péter Szabó, Ph.D.
Botanický Ústav AVČR
Poříčí 3b
603 00 Brno
e-mail:szabo@policy.hu

Mgr. Jolana Šanderová
Národní památkový ústav, ÚOP Telč
Slavatovská 98, 588 56 Telč
e-mail: sanderova@telc.npu.cz

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
e-mail: tomasek@arup.cas.cz

Mgr. Petr Vachůt
Muzeum města Brna
Špilberk 1
662 24 Brno
e-mail: vachut@spilberk.cz

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Katedra archeologie
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň

Martin Vyšohlíd
Archaia, o.s.,
Truhlářská 12 , 110 00 Praha 1
e-mail: vysohlidm@archaia.cz

Mgr. Dana Zapletalová
Archaia Brno o.p.s.
Česká 156/6
e-mail:dzapletalova@archaiabrno.cz

RNDr. Jan Zavřel
Tel: 603910551
e-mail: zavreljan@centrum.cz

Mgr. Michal Zezula
NPÚ-ÚOP Ostrava - Detašované pracoviště Opava
Bezručovo nám. 1, 746 01
e-mail: zezula@ostrava.npu.cz

Mgr. Antonín Zůbek
Archaia Brno o.p.s.
Česká 156/6
e-mail:azubek@archaiabrno.cz

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka