Přihlášení účastníci

Dosud přihlášení účastníci konference FUMA 2007

Judit Benda
Budapesti Történeti Múzeum, 1014 Budapest Szent György tér 2
Tel: + 436 209 219 190
E-mail: bendaj@mail.btm.hu

Ing. arch. Lívia Blahová
Pamiatkový úrad Bratislava, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel: + 421 465 402 809
E-mail: blahaj@ffnw.upol.cz

PhDr. Josef Bláha
Katedra dějin umění FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, 778 00 Olomouc
Tel: + 420 585 633 443
E-mail: lyvay@pobox.sk

Mgr. Radek Bláha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
E-mail: r.blaha@muzeumhk.cz

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity – Historický ústav, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: + 420 549 493 249
E-mail: borovsky@phil.muni.cz

PhDr. Michal Bureš
Archeo Pro o. p. s., Zlatnická 11, 110 00 Praha 1
E-mail: michal.bures@archeo4u.cz

Mgr. Miroslava Cejpová
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Tel: + 420 466 799 254, 723 456 249
E-mail: cejpova@vcm.cz

Mgr. Jan Čáni
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava, Slovenská republika
E-mail: larsnen@yahoo.com

PhDr. Jarmila Čiháková
NPÚ, u. o. p. v hlavním městě Praze, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
E-mail: cihakova@praha.npu.cz

Mgr. Aleš Flídr
Seminář dějin umění, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: +420 549 495 383
E-mail: ales.flidr@seznam.cz

Mgr. Dušan Foltýn
Centrum Medievistických studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 222 245
E-mail: foltyn@flu.cas.cz

Mgr. Peter Grznár
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava, Slovenská republika
E-mail: peter.grznar@gmail.com

Mgr. Martin Hanuš
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 904 616 558
E-mail: martin.hanus@pamiatky.sk

Kateřina Hvězdová
Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
E-mail: hvezdik@volny.cz

PhDr. Petr Juřina
Archaia, o.s., Truhlářská 6, 110 00 Praha 1
E-mail: jurina@archaia.cz

Mgr. Alena Knechtová
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, Palackého tř. 34, 612 00 Brno
E-mail: knechtova@up.npu.cz

PhDr. Lubomír Konečný
Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
Tel: +420 542 123 632
E-mail: konecny@spilberk.cz

Tomáš Konečný
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity – Seminář dějin umění, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: + 420 549 493 249
E-mail: kpo21@seznam.cz

Mgr. Miroslav Kovář

Martina Kudlíková
Seminář dějin umění, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
E-mail: mucc@seznam.cz

Dr. Des. Thomas Küntzel M.A.
E-mail: tkuentz@gwdg.de

PhDr. Branislav Lesák
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Uršulínska 9, 814 00 Bratislava, Slovenská republika

PhDr. Irena Loskotová
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy unvierzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: +420 549 493 216
E-mail: irena@phil.muni.cz

Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy unvierzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Tel: +420 549 495 211
E-mail: merinsky@phil.muni.cz

Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Katedra archeologie FF ZČU, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň
E-mail: knovacek@kar.zcu.cz

Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.
Národní památkový ústav, pracoviště Brno, náměstí Svobody 8, 601 54 Brno
E-mail: novotna.dana@brno.npu.cz

Mgr. Jan Pařez, Ph.D.
Archeo Pro o. p. s., Zlatnická 11 110 00 Praha 1

RNDr. Daniel Pivko, Ph.D.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynska dolina G, 842 15 Bratislava
Tel: +421 903 757 424
E-mail: pivko@fns.uniba.sk

PhDr. Vladislav Razím
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, Sabinova 353/5, 130 11 Praha
E-mail: razim@stc.npu.cz

Mgr. Katetina Samojská
Archaia, o.s., Truhlářská 6, 110 00 Praha 1
E-mail: katerina@archaia.cz

Mgr. Andrej Shbat
Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 01 Praha
E-mail: andrej.shbat@mkcr.cz

Mgr. Stefan Scholz
Katolická teologická fakulta UK v Praze,
Ústav dějin křesťanského umění
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
E-mail: stefan.scholz@ktf.cuni.cz

Ing. arch. Ivan Staník
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 03 Bratislava
Tel: +421 252 623 534
E-mail: ivan.stanik@soznam.sk

Mgr. Petr Starec
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 1, PO BOX č. 141, 110 01 Praha 1
E-mail: starec@muzeumprahy.cz

Mgr. Jolana Šanderová
Městské muzeum a knihovna Čáslav, Husova 291, 286 01 Čáslav
Tel: +420 327 312 207
E-mail: sanderova@cmuz.cz

Mgr. Radek Široký
Katedra archeologie, FF Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň
E-mail: rsiroky@zip-ops.cz , sirokyr@kar.zcu.cz

Mgr. Věra Šlancarová
Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
Tel: +420 542 123 632
E-mail:slancarova@spilberk.cz

András Végh, Ph.D.
Budapesti Történeti Múzeum, 1014 Budapest Szent György tér 2
Tel: + 436 209 219 190
E-mail: vegha@mail.btm.hu

Mgr. Daniela Zacharová
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava, Slovenská republika
E-mail: dzacharova@yahoo.com

Mgr. Richard Zatloukal
NPÚ, ú. o. p. v Olomouci, Horní náměstí 25, 771 11 Olomouc
E-mail: r.zatloukal@quick.cz

Mgr. Marek Zelina
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava, Slovenská republika
E-mail: zelina@email.sk

Mgr. David Zimola
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
E-mail: zimola@muzeum.ji.cz

Ing. arch. Jaroslava Žuffová
E-mail: zuffa@chello.sk


Mgr. Petr Hejhal
Archaia Brno o.p.s., pracoviště Jihlava, Na vyhlídce 27, 586 01 Jihlava
Tel: 567 210 021
E-mail: archaiajihlava@volny.cz

Mgr. Petr Holub
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: pholub@archaiabrno.cz

Mgr. Petr Hrubý
Archaia Brno o.p.s., pracoviště Jihlava, Na vyhlídce 27, 586 01 Jihlava
Tel: 567 210 021
E-mail: archaiajihlava@volny.cz

Václav Kolařík
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: vkolarik@archaiabrno.cz


David Merta
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: dmerta@archaiabrno.cz

Mgr. Marek Peška
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: mpeska@archaiabrno.cz

Mgr. Petr Polánka
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: ppolanka@archaiabrno.cz

PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: rprochazka@archaiabrno.cz

Lenka Sedláčková
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: lsedlackova@archaiabrno.cz

Mgr. Dana Zapletalová
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: dzapletalova@archaiabrno.cz

Mgr. Antonín Zůbek
Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno
Tel: 545 214 069
E-mail: azubek@archaiabrno.cz

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!