Přihlášení účastníci

Peter Baxa, PhDr.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Leškova 17
811 04 Bratislava
T: 252 442 439
e-mail: kpuba@stonline.sk
Judit Benda
Jens Beutmann, M. A.
Volontaer
Landesamt fuer Archaeologie Sachsen
Zur Wettewarte 7
01109 Dresden, Germany
T: 49/0351/8926671
e-mail: jens.beutmann@planet-interkom.de
Radek Bláha, Mgr. Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábř. 465
500 01 Hradec Králové
T: 603 114 104, 495 518 473
e-mail: r.blaha@muzeumhk.cz
Ivana Boháčová, PhDr. Archeologický ústav AV ČR Praha
Letenská 4
140 00 Praha
T: 723 953 476
e-mail: bohacova@arup.cas.cz
Pavel Borský, PhDr., CSc. e-mail: pavel.borsky@worldonline.cz
Jarmila Čiháková, PhDr.
Národní památkový ústav
Územní odb. pracoviště v hl. městě Praze
Řetězová 3
110 01 Praha 1
T: 222220264
e-mail: spuarcheo@volny.cz
Tomáš Drobný, Mgr.
Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor kultury a památkové péče
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Viktor Ferus, PhDr.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Leškova 17
811 04 Bratislava
T: 252 442 439
e-mail: kpuba@stonline.sk
Kateřina Finková, PhDr.
Archaia Praha o.p.s.
Truhlářská 6/1112
110 00 Praha 1
T: 224 314 978
Jan Havrda, Mgr.
Národní památkový ústav
Územní odb. pracoviště v hl. městě Praze
Řetězová 3
110 01 Praha 1
T: 222220264
e-mail: jhavrda@volny.cz
Petr Hrubý, Mgr. Archaia Brno, o.p.s.
e-mail: phruby@archaiabrno.cz
Petr Juřina, PhDr. Archaia o.s.
Truhlářská 6
110 00 Praha 1
e-mail: jurina@archaia.cz
Ladislav Kaiser, Mgr. Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s.
Tomanova 3
320 16 Plzeň
T: 377 422 338
e-mail: lkaiser@zip-ops.cz
Marina Kaltenegger, Dr. Müllnergasse
10090 Wien
Zoltán Karpáti
Budapesti Történeti Múzeum
1014 Budapest Szt. György tér 2
e-mail: btm@mail.btm.hu
Vojtěch Kašpar, Mgr.
Archaia Praha o.p.s.
Truhlářská 6/1121
110 00 Praha 1 – Nové Město
T: 224 314 978
e-mail: kaspar@archaia.cz

Marek Kiecoň, Bc.
NPÚ, ú.o.p. Ostrava, Detašované pracoviště Opava
Bezručovo nám. 1
746 01 Opava
T: 553 715 485, 737 238 574
e-mail: zezula@ostrava.npu.cz
Jana Klementová, Mgr. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek čp. 1
252 63 Roztoky u Prahy
e-mail: klementova@muzeum-roztoky.cz
Petr Kočár, Mgr. Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s.
Tomanova 3
320 16 Plzeň
T: 377 422 338
e-mail: pkocar@zip-ops.cz
František Kolář, Mgr. NPÚ, ú.o.p. Ostrava
e-mail. zezula@ostrava.npu.cz
Emil Kordiovský, PhDr. ČR – MZA, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Pavlovská 2
692 24 Mikulov
Tel: 519 500 060, 602 721 354
e-mail: kordiovsky@archiv.mikulov.cz
Eszter Kovács
Budapesti Történeti Múzeum
1014 Budapest Szt. György tér 2
e-mail: btm@mail.btm.hu
Lidia Kubeková
Pamiatkový úrad SR
Thomas Küntzel, M.A. Untere Masch Strasse 16
37073 Goettingen, Germany
e-mail: tkuentz@gwdg.de
Irena Loskotová, PhDr.
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
e-mail: irena@phil.muni.cz
Károly Magiar
Budapesti Történeti Múzeum
1014 Budapest Szt. György tér 2
e-mail: btm@mail.btm.hu
Jarmila Marková
Lenka Martínková, Mgr. Dr.
Českomoravský zemský archiv – pobočka Pelhřimov
Pražská 1883
393 32 Pelhřimov
T: 565 32 36 26
e-mail: lenka.martinkova@soka.pel.cz
David Merta Archaia Brno, o.p.s.
e-mail: dmerta@archaiabrno.cz
Jiří Merta, PhDr.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 99
612 00 Brno
Zdeněk Měřínský, Prof. PhDr., CSc.
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
e-mail: merinsky@phil.muni.cz
Paul Mitchel
e-mail: paulmitchell@gmx.net
Zuzana Morávková, Ing. Arch.
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
T: 254 789 182
e-mail: glaser-opitz@pamiatky.sk
Richard Němec e-mail: richardnemec@hotmail.com
Marek Peška, Mgr. Archaia Brno, o.p.s
e-mail: mpeska@archaiabrno.cz
Jaroslav Podliska, Mgr.
Národní památkový ústav
Územní odb. pracoviště v hl. městě Praze
Řetězová 3
110 01 Praha 1
T: 222220264
e-mail: spuarcheo@volny.cz
Rudolf Procházka, PhDr., CSc. Archaia Brno, o.p.s
e-mail: rprochazka@archaiabrno.cz
Jiří Sigl, PhDr. Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábř. 465
500 01 Hradec Králové
T: 603 188 845,
e-mail: archeo@muzeumhk.cz
Doris Schön, Mag. Missindorfstrasse 14/8
A-1140 Wien
T: 0043 676 590 35 69
e-mail: doris.schoen@gmx.net
Ivan Staník, Ing. arch. Krajský pamiatkový úrad
Leškova 17
Bratislava
Petr Starec, Mgr. Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1
110 01 Praha 1
T: 224 223 696, I. 114
e-mail: petr.starec@muzeumprahy.cz
Věra Šlancarová, Mgr. Muzeum města Brna
Špilberk 1
662 24 Brno
T: 542 123 626
e-mail: slancarova@spilberk.cz
Josef Unger, Prof. PhDr., CSc. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Kotlářská 2
602 00 Brno
e-mail: unger@sci.muni.cz
András Végh
Budapesti Történeti Múzeum
1014 Budapest Szt. György tér 2
e-mail: btm@mail.btm.hu
Martina Veselá, PhDr.
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1
T: 257 085 439
e-mail: martina.vesela@mkcr.cz
Martin Vyšohlíd Archaia o.s.
Truhlářská 6
110 00 Praha 1
e-mail: vysohlid@archaia.cz
Michal Zezula, Mgr. NPÚ, ú.o.p. Ostrava
e-mail. zezula@ostrava.npu.cz
David Zimola, Mgr Muzeum Vysočiny v Jihlavě
Masarykovo nám. 55
586 01 Jihlava
e-mail: zimola@muzeum.ji.cz
Antonín Zůbek, Mgr. Archaia Brno, o.p.s.
e-mail: azubek@archaiabrno.cz
Jaroslava Žuffová, Ing. arch., CSc. Osuského 46
851 03 Bratislava
T: 262 410 759 (domů)
e-mail: Zuffa@chello.sk

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!