Začínáme na Vídeňské!

03. 07. 2019 – Michal Bučo, Marek Peška

Území při svrateckém Brodu na ulici Vídeňské velmi dobře známe. Prováděli jsme zde v minulosti mnoho vykopávek. Asi nejvýznamnějším objevem bylo odkrytí základů „knížecí“ rotundy z období kolem roku 1100 pod dnešním bytovým domem č.p. 18, kterou můžeme spojit s první zmínkou o Brně z pera kronikáře Kosmase. Pozoruhodný byl však i nález příkopu římského pochodového tábora na Vojtově ulici, nebo sídliště ze starší doby kamenné pod Červeným kopcem. Toto místo je to vlastně první brod na Svratce, jejíž proud se zde zpomaloval a plynule přecházel do svého dolního toku v Dyjsko-Svrateckém úvalu. Takže není divu, že zde nalezneme i stopy většiny pravěkých kultur. Nyní máme možnost podrobněji prozkoumat území těsně při Brodu, na jehož místě vyroste nový nemocniční pavilon areálu Milosrdných bratří. Výzkum jsme zahájili koncem června a bude pokračovat až do zimy. Prvními nálezy jsou pozůstatky osídlení z první poloviny 13. století, které se váže ke vzniku města Brna a jeho rozsáhlým předměstským částem, mezi něž patřila i tržní osada Staré Brno. O dalších nálezech Vás budeme postupně informovat…

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=554

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=797

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=803

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=820

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=828

a další zprávy z výzkumů na Vídeňské jsou na našem zápisníčku…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.