Mamuti na Vojtově ulici

21. 05. 2018 – Jiří Grünseisen - Václav Kolařík - Lenka Sedláčková

Ještě než vám přineseme čerstvé informace z našich aktuálních výzkumů, vrátíme se (asi již naposledy) k jednomu zajímavému nálezu z loňského výzkumu na ulici Vojtově v Brně.

Ze starších výzkumů v okolí ulice Vídeňské a Polní je již z minulého století známé bohaté osídlení ze starší doby kamenné – paleolitu. Intenzitu a význam tohoto osídlení pak dokreslily i výzkumy z nedávných let. V obecném pohledu můžeme říci, že prostor západně areálu nemocnice Milosrdných bratří, zvláště ovšem plocha v místech dnešních domů Vídeňská 16-18, byl v závěru mladého paleolitu (tj. před 15000–18000 lety) opakovaně osídlován lovci, kteří takřka výlučně lovili mamuty, tedy druh, o němž zoologové a archeologové předpokládali, že vyhynul nebo se definitivně přesunul na sever Evropy již několik tisíciletí před uvedenou dobou. Kromě stovek až tisíců kamenných úštěpů zde byly zachyceny i kosti tehdejšími lidmi lovených zvířat – kromě již zmíněného mamuta se zde nalezly kosti soba, vlka, nosorožce či jelena.

A protože Vojtova ulice není zase tak vzdálená, trochu jsme doufali v nějaký zajímavý nález právě z tohoto období. Naše očekávání se však naplnila jen z části. Přestože jsme za tímto účelem pečlivě prorývali i sprašovou vrstvu podloží, zachytili jsme jen několik málo kamenných pazourkových úštěpů. Na dvou místech se nám ovšem podařilo odkrýt úlomky mamutích kostí. Nu, mamut potěší vždycky. Přítomnost těchto kostí sice nemusí být tak úplně výsledkem lidské činnosti, což by naznačovala i absence kopru na lokalitě, do hypotézy o periferii výše zmíněného osídlení však tyto nálezy dobře zapadají.

Za odbornou pomoc děkujeme kolegům z Moravského zemského muzea.

Lit.
Nerudová, Z. 2016: Lovci posledních mamutů na Moravě. Brno.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.