Knihovna

Společnost Archaia Brno prostřednictvím svých webových stránek chce průběžně zveřejňovat i aktuální archivní seznam nálezových zpráv, které byly vypracovány pracovníky naší společnosti a seznam všech publikací uložených v naší knihovně. Nálezové zprávy uložené v archivu i publikace v knihovně jsou prezenční formou k dispozici na našem ústředním pracovišti v Brně.

kontakt: lcerna@archaiabrno.cz

Hledat:
Signature Autor / Název
A-0102/048 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXXII-2020 (1, 2 ,3, 4)
A-0102/047 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXXI-2019 (1, 2 ,3, 4)
A-0102/046 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXX-2018 (1, 2 ,3, 4)
A-0102/045 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXIX-2017 (1, 2 ,3, 4)
A-0102/044 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXVIII-2016 (1, 2 ,3, 4)
A-0102/043 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXVI-2014 (1, 2, 3, 4)
A-0102/042 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXVII-2015 (1, 2 ,3, 4)
A-0102/041 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy LXV-2013 (1, 2, 3, 4)
A-2625 Scientia, s r. o.: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století.
A-2624 Grada Publishing., a. s.: Tesařské spoje.
A-2623 Masarykova univerzita, Společnost pro odbornou literaturu: K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století.
A-2622 Slezská univerzita v Opavě: Doba popelnicových polí a doba halštatskáve střední Evropě.
A-2621 Národní muzeum: Raně středověký knížecí hrob z Kolína.
A-2620 Archeologický ústav AV ČR Praha: Profil archeologie středověku. Studie věnované Janu Frolíkovi.
A-2619 Unicornis: Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou.
A-2618 Národní památkový ústav: Dendrochronologie. Návod k použití.
A-2617 ÚAPP středních Čech: Makrolitické artefakty ze sídliště kultury s lineární keramikou v Kosoři u Prahy-
A-2616 ÚAPP středních Čech: Raně středověké pohřebiště v Zelenči.
A-2615 ÚAPP středních Čech: Archeologie barbarů 2005.
A-2306/04-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 4/1.
A-2306/04-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 4/2.
A-2306/05-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 5/1.
A-2306/05-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 5/2.
A-2306/06-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 6/1.
A-2306/06-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 6/2.
A-2306/07-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 7/1.
A-2306/07-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 7/2.
A-2306/08-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 8/1.
A-2306/08-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 8/2.
A-2306/09-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 9/1.
A-2306/09-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 9/2.
A-2306/10-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 10/1.
A-2306/10-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 10/2.
A-2306/11-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 11/1.
A-2306/11-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 11/2.
A-2306/B ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 1/1997-20/2016. Bibliografický rejstřík.
A-2306/14-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 14/21
A-2306/14-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 14/2.
A-2306/15-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 15/1.
A-2306/15-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 15/2.
A-2306/16-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 16/1.
A-2306/16-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 16/2.
A-2306/17-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 17/1.
A-2306/17-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 17/2.
A-2306/19-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 19/1.
A-2306/19-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 19/2.
A-2306/18-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 18/1.
A-2306/24-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 24/1.
A-2306/22-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 22/2.
A-2306/22-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 22/1.
A-2306/23-2 Ústav archeologické památkové péče Brno: Archeologie ve středních Čechách 23/2.
A-2306/23-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 23/1.
A-2306/21-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 21/2
A-2306/21-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 21/1
A-2306/20-1 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 20/1.
A-2306/20-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 20/2.
A-2306/18-2 ÚAPP středních Čech: Archeologie ve středních Čechách 18/2
A-1679/33 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia XXXIII. Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století.
A-1679/32-2 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia XXXII/2. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí.
A-1679/27 Archeologický ústav AV ČR Brno: Documenta Pragensia XXVII. Město a intelektuálové,
A-1679/25 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia XXV. Dobrou chuť, velkoměsto.
A-1679/24 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia XXIV. Město a voda.
A-1679/23 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia XXIII. Seminář a jeho hosté II.
A-1679/12 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia XII. Pražské slavnosti a velké výstavy.
A-1679/20 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia XX. Varia. Město versus katastrofy (dodatky).
A-1679/S-6 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia. Supplementa VI. Městský farní kostel v českých zemích.
A-1679/S-7 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia. Supplementa VII. Města a šlechta ve středověku a raném novověku.
A-1679/S-8 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia. Supplementa VIII. Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně
A-1679/S-5 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia. Supplementa V. Jeho Praha. Výbor statí JIřího Peška k dějinám Prahy.
A-1679/S-3 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia. Supplementa III. Obecné dobré velebiti, zlé tupiti a lidské spravedlnosti fedrovati...
A-1679/S-2 Archiv hlavního města Prahy: Documenta Pragensia. Supplementa II. Kapituly v zemích Koruny českéa v Uhrách ve středověku.
A-2614 Židlochovický vlastivědný spolek: Vybrané kapitoly z dějin města Židlochovic.
A-2613 Grada Publishing., a. s.: Zednictví. Tradice z pohledu dneška.
A-2612 Grada Publishing., a. s.: Tesařství. Tradice z pohledu dneška.
A-2611 Grada Publishing., a. s.: Okenní a dveřní otvory. tradice z pohledu dneška.
A-2610 obec Hoštejn: 750 let obce Hoštejna.
A-2609 Argo: Vladislav Jindřich. 2. přepracované vydání.
A-2608 Vyšehrad: Jan z Moravy. Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci.
A-2607 Unicornis: Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku.Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech.
A-2388 Togga: Les a industrializace.
A-2606 Academia: Archeologie a dálkový průzkum země. Historie, metody, prameny.
A-2604 Karolinum: Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění.
A-2605 Archeologický ústav AV ČR Praha: Deutsch-tschechische archäologische Terminologie.
A-2603 : 1759-1918. Papírové peníze. Od Marie Terezie po Karla I.
A-2602 Hornicko-historický spolek v Plané: Historie železářství a uhlířství v Českém lese.
A-2601 Archeologický ústav AV ČR Brno: Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma.
A-2600 Vyšehrad: Velké říše kočovníků. Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie.
A-2599 Nakladatelství Svoboda, Antická knihovna: Slovník antické kultury.
A- 2598 Univerzita Palackého Olomouc: The horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia.
A-2597 Archeologický ústav AV ČR Brno: Mušov-Neurissen 1993-1994. Nálezové kontexty z doby římské.
A-2596 Archeologický ústav AV ČR Brno: Einheimische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung.
A- 2595 Archeologický ústav AV ČR Brno: Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum.
A-2594 Nakladatelství ČSAV: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích.
A-2593 Paseka: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě.
A-2592 Moravské zemské muzeum Brno: Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století.
A-2591 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o.: Moravské mincovnictví 13. století.
A-2590 Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, Archa: Hrady Jihovýchodní Moravy.
A-2589 Univerzita Hradec Králové, Pavel Mervart: Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech. Každodennost ve středověku pohledem archeologie.
A-2588 Nakladatelství Lidové noviny, s r. o.: Chebsko v raném středověku. Archeologie středoevropského regionu v 7. - 12. století.
A-2587 Nakladatelství Lidové noviny, s r. o.: Budeč. Významné mocenské centrum prvních Přemyslovců.