Knihovna

Společnost Archaia Brno prostřednictvím svých webových stránek chce průběžně zveřejňovat i aktuální archivní seznam nálezových zpráv, které byly vypracovány pracovníky naší společnosti a seznam všech publikací uložených v naší knihovně. Nálezové zprávy uložené v archivu i publikace v knihovně jsou prezenční formou k dispozici na našem ústředním pracovišti v Brně.

kontakt: lcerna@archaiabrno.cz

Hledat:
Signature Autor / Název
A-2570/80 Universidad de Salamanca: Zephyrvs. Revista de prehistoria y arqueología LXXX julio-diciembre
A-0308/12 Zdeněk Klanica, Blanka Kavánová, Pavel Kouřil, Šimon Ungerman: Mikulčice. Die Nekropole an der dreischiffgen Basilika. Studien zum Burgwall von Mikulčice XI. Spisy AÚ AV ČR 58
A-0308/11 Michaela Látková: The Archaeobotany of Mikulčice. Food Supply to the E. Med. Stronghold. Studien zum Burgwall von Mikulčice XI. Spisy AÚ AV ČR 55
A-2576 Pavel Kouřil, Markéta Tymonová: Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích. Spisy AÚ AV ČR Brno 34
A-2514/05 Hedvika Sedláčková: Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550 II. Catalogue of Glass
A-2514/04 Hedvika Sedláčková: Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550 I. Assessment of Finds
A-2514/03 Antonín Zůbek: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků
A-2575 Werner Matt (HG.): Fabriken. Mühlen. Bauernhäuser. Zur Entstehung einer Industrielandschaft. Baupläne für Dornbirn und Umgebung aus der ersten Hälf
A-0990/29 Hans-Joachim Stoll: Der Bühl von Jenalöbnitz. Ein mittelalterlicher Burghügel in Ostthüringen. Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 29
A-0548/15 Peter Degen : Die Grottenburg Riedfluh. Eptingen BL. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 15
A-2574 ed. Gabriela Blažková, Kristýna Matějková: Post-medieval pottery between (its) borders. Europa Postmediaevalis 2018
A-2573 Moravská galerie v Brně: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách. From far and near. Medieval imports in moravian and sil
A-2572 Martin Čihalík, Pavel Suchánek ed.: Stříbrný oltář. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Der Silberne Altar in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Altbr
A- 2571 Stanislav Hrbatý, Petr Czajkowski: Malované zbroje na stáítním zámku Konopiště. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu
A-2570/79 Universidad de Salamanca: Zephyrvs. Revista de prehistoria y arqueología LXXIX enero-junio
A-2569 Karel Kuča a kol.: Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu
A-2568 Thomas Spohn Hg.: Hausbau in Etappen. Bauphasen ländlicher Häuser in Nordwestdeutschlan. Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 124
A-2567 ed. Richard Oram: Urbs Turrita. Urban Towers in Medieval and Renaissance Europe. Tower Studies 3
A-2566 red. José Kastler, Regina Fritsch: Renaissance im Weserraum. Schriften des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake 1. Katalog
A-2565 D. Z. Sofianos: Holy Meteora. Itinerary
A-2564 Michael R. McCarthy, Catherine M. Brooks: Medieval Pottery in Britain AD 900-1600
A-2563 Jürgen Paul: Görlitz. Architektur - Kunst - Geschichte
A-2562 ed. Ladislav Šmejda: Archaeology of Burial Mounds
A-2561 Karel Vavřík, Miroslav Cvrk, Peter Wendsche: Ozvěny věků a dní. Dějiny Židlochovic v letopočtech
A-2560 Petr Havrlant, Jiří Jung, Romana Rosová: Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778-1945
A-2559 The Corning Museum of Glass: The Corning Museum of Glass Annual Report 2007
A-2558 Mária Kotorová-Jenčová: Nie sme tu odvčera... 2. 12+2 archeologických lokalít zemplínsko-šarišského regiónu
A-2557 red. Libuše Hubíčková: Svratka včera a dnes
A-2556 ?: Po stopách prachom zaviatych
A-2555 red. Jiří Mitáček: Moravská města na prahu moderní doby. Každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století
A-2554 Renata Falco: I Quaderni di Archimede Seguso N.7
A-2553 Jan Galeta, Martin Šolc eds.: Architektura mezi myšlenkou a skutečností
A-0828/19 Instytut archeologii Uniwersytetu wroclawskiego: Ślaskie Sprawozdania Archeologiczne 60/2
A-0828/18 Instytut archeologii Uniwersytetu wroclawskiego: Ślaskie Sprawozdania Archeologiczne 60/1
A-2552 Památkový ústav v Olomouci: Seznam nemovitých kulturních památek Olomouce
A-2551 Z. Pospíšil, A. Koller, a kol.: Jemná keramika. Úvod a základy technologie
A-2550 Marian Rudolf Kosík, Václav Mílek: Osm století
A-2549 ed. Václav Mílek: Osm století. Sborník k výročí 800 let založení klášterů v Zábrdovicích a Nové Říši
A-0247/45 Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Archeologie východních Čech 11 (Zpravodaj muzea v Hradci Králové 45-2016)
A-0247/44 Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Archeologie východních Čech 10 (Zpravodaj muzea v Hradci Králové 44-2015)
A-2548/12 Univerzita Palackého Olomouc: Historická Olomouc XII
A-2548/10 Univerzita Palackého Olomouc: Historická Olomouc X
A-1267/39 Matice Moravská v Brně: Časopis Matice moravské, ročník CXXXVII/2018, číslo 2
A-0902/47 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: VÝBĚR (časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech) 2018/55, č. 4
A-0013/2018 Muzeum města Brna: Forum Brunense 2018
A-0138/26 Ústav archeologické památkové péče Brno: Pravěk - Nová řada 2018/26
A-0902/46 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: VÝBĚR (časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech) 2018/55, č. 3
A-0683/31 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31/2018
A-1307/11 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 11/2018
A-2457 Oliver Creighton, Robert Higham: Medieval Town Walls. An Archaeology and Social History of Urban Defence
A-2546 Lenka Bobková: Jan Lucemburský. Otec slavného syna. Velké postavy českých dějin 27
A-2545 Jan Bažant: Pražský Belvedér a severská renesance
A-2544 Knihovna Kroměřížska: Morava v době převratů a změn 1848-1918. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference. Kroměříž, 6. a 7. června 2018
A-2543 Lumír Poláček: Mikulčice 1954-1968. Genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic
A-2542 Lumír Poláček: Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava. Mikulčice-průvodce, svazek II.
A-2541 Vladislav Razím: Řeč středověké fortifikační architektury. Terminologie a její souvislosti
A-1842/21 František Záruba: Hradní kaple. II. doba lucemburská. Historia et historia artium vol. XXI
A-1842/24 František Záruba: Hradní kaple. III. doba poděbradská a jagellonská. Historia et historia artium vol. XXIV
A-2540/04 Ladislav Vilímek: I domy umírají vstoje IV. Jihlava
A-2540/03 Ladislav Vilímek: I domy umírají vstoje III. Jihlava
A-2540/02 Ladislav Vilímek: I domy umírají vstoje II. Jihlava
A-2540/01 Ladislav Vilímek: I domy umírají vstoje. Jihlava
A-0084/35 Masarykova univerzita: Studia Archaeologica Brunensia 23, 2018, 1
A-0084/34 Masarykova univerzita: Studia Archaeologica Brunensia 22, 2017, 2
A-0084/33 Masarykova univerzita: Studia Archaeologica Brunensia 22, 2017, 1
A-0017/31 Statutární město Brno. Archiv města Brna: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 31/2018
A-0099/43-2 ed. Jiří Macháček, Pavel Kouřil: Archaeologia historica 43/2018-2
A-0099/43-1 ed. Jiří Macháček, Pavel Kouřil: Archaeologia historica 43/2018-1
A-2539 Martin Novotný: Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti. Průvodce muzejní expozicí
A-0693/481 Věra Šlancarová: Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. Spisy FF MU v Brně 481
A-1068/2017 Regionální muzeum Mikulov: RegioM 2017. Sborník Regionálního muzea v Mikulově
A-2538 Josef Horschik: Steinzeug 15. bis 19. Jahrhundert. Von Bürgel bis Muskau
A-2536/01 David R. M. Gaimster: The Historical Archaeology of Pottery Supply and Demand in the Lower Rhineland, AD 1400-1800. BAR International Series 1518
A-1722/02 Hrsg. Hans-Georg Stephan: Keramik und Töpferei im 15./16. Jahrhundert. Hallesche Beiträge zur Archäologie des Mittelalters 2
A-2537/08-2 Thilo Schiermeyer: Untersuchungen zur Keramik des 11./12. bis 15./16. J. in Luxemburg. Tafelband.Münstersche B. zur Ur- und Frühgesch.Archäologie 8
A-2537/08-1 Thilo Schiermeyer: Untersuchungen zur Keramik des 11./12. bis 15./16. J. in Luxemburg. Textband. Münstersche B. zur Ur- und Frühgesch.Archäologie 8
A-2536/02 Ben Jervis, Alison Kyle ed.: Make-do and Mend: Archaeologies of Compromise, Repair and Reuse. BAR International Series 2408
A-0765/12 Werner Endres, Konrad Spindler (Hrsg.): Beiträge vom 34. Internationalen Hafnerei-Symposium auf Schloss Maretsch in Bozen/Südtirol 2001. NEARCHOS 12
A-2535 Ladislav Čapek, Kateřina Těsnohlídková, Karel Slavíček, Dalibor Všianský, Pavel Pracný: Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky
A-0693/476 Adéla Balcárková, Petr Dresler, Jiří Macháček: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Spisy FF MU v Brně 476
A-2534 John G. Hurst, David S. Neal, H. J. E. van Beuningen: Rotterdam Papers VI. A contribution to medieval archaeology. Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650
A-2533 Lloyd Laing: Pottery in Britain 4000 BC to AD 1900. The Guide to Identifying Pot Sherds
A-1523/34-1 Univerzita Karlova: Praehistorica 34/1
A-1667/2017 Moravská genealogická a heraldická společnost: Genealogické a heraldické informace 2017. Vilému Waltrovi
A-2532/05 Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně: Tradice gymnázia 5. Traditio lampadis
A-2532/04 Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně: Tradice gymnázia 4. Od klasického gymnázia k matematickému
A-2532/03 Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně: Tradice gymnázia 3. Za svobodu a samostatnost
A-2532/02 Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně: Tradice gymnázia 2. Síň tradic
A-2532/01 Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně: Tradice gymnázia 1. Pamětní listina
A-2531 Anastassios Ch. Antonaras: Arts, Crafts and Trades in Ancient and Byzantine Thessaloniki. Byzanz zwischen Orient und Okzident 2
A-2530/05 Marianne Dumitrache: Die Konstanzer Marktstätte im Mittelalter und in der Neuzeit. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg 5
A-2529 Radek Tomeček, Jan Gazdík, Alexandra Zpurná: Uherský Brod očima dobových fotografů 1865-1945
A-2528 Petr Zemek (k vydání připravil, ...): Bartoškova kronika. Prameny k dějinám města Uherského Brodu. Svazek druhý
A-2527/52 Ferdinand Opll, Christoph Sonnlechner (Hg.): Europäische Städte im Mittelalter. Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte 52
A-2526 Christopher Gerrard: Medieval Archaeology. Understanding Traditions and Contemporary Approaches
A-2525 Muzeum regionu Boskovicka: Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích
A-0902/45 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: VÝBĚR (časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech) 2018/55, č. 2
A-0277/10-1 Jana Maříková-Kubková, Iva Herichová: Castrum Pragense 10. Archeologický atlas Pražského hradu. Díl I. Katedrála sv. Víta - Vikářská ulice
A-0277/07-2 Archeologický ústav AV ČR: Castrum Pragense 7. Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2
A-0277/08 Archeologický ústav AV ČR, Archives of European Archelogy: Castrum Pragense 8. Sites of Memory. between Scientific Research and Collective Representationa