Knihovna

Společnost Archaia Brno prostřednictvím svých webových stránek chce průběžně zveřejňovat i aktuální archivní seznam nálezových zpráv, které byly vypracovány pracovníky naší společnosti a seznam všech publikací uložených v naší knihovně. Nálezové zprávy uložené v archivu i publikace v knihovně jsou prezenční formou k dispozici na našem ústředním pracovišti v Brně.

kontakt: lcerna@archaiabrno.cz

Hledat:
Signature Autor / Název
A-2962 Klub Augusta Sedláčka: Orlík nad Humpolcem.
A-2961 muzeum Vyškovska: Biskupský hrad melice III.
A-2960 Městské muzeum ve Volyni: Tvrz ve Volyni, její sídlištní a stavební vývoj. Příspěvek k počátkům historického osídlení Volyně a Volyňska.
A-2959 Okresní vlastivědné muzeum Šumperk: Kovové a kostěné předměty z hradu Kaltenštejna. Fond muzea v jeseníku a zámeckého muzea v Javorníku.
A-2958 Muzeum východních Čech: Zaniklá tvrz Semonice.
A-2957 Denkmlaschutzbehörde Mittweida: Sachsenburg im Mittelalter.
A-2956 SAÚ: Průvodce po výzkumech na staroslovanském hradišti Staré Zámky u Líšně.
A-2955 Technické muzeum Brno: Jihlavský cín.
A-0344/196 Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha: Zprávy památkové péče 82/2022-4
A-0344/195 Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha: Zprávy památkové péče 82/2022-3
A-0344/194 Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha: Zprávy památkové péče 82/2022-2
A-0344/193 Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha: Zprávy památkové péče 82/2022-1
A-0344/192 Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha: Zprávy památkové péče 81/2021-4
A-0344/191 Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha: Zprávy památkové péče 81/2021-2
A-0344/190 Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha: Zprávy památkové péče 80/2020-2
A-2954 Pallas: Stredoveké kachliarstvo.
A-2953 Arbeitsgruppe der Glasmuseen und Glassamlungen.: Glas ohne Grenzen. Sklo bez hranic.
A-2952 ONV, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: Jihočeské sklo. Expozice Hrady.
A-2951 Muzeum Šumavy v Kašperských Horách: Sklářský příběh ze Šumavy (O firmě založené Josefem Meyrem roku 1772). 1772-1996.
A-2950 Nadace kulturního dědictví, W-servis Praha: Gläser der südböhmischen Adelhöfen. Kunsthistorische Sammlungen Bd. 1.
A-2949 Výbor pro nové hmoty: Nové hmoty ve sklářství a keramice.
A-2948 Okresní muzeum orlických hor Rychnov nad Kněžnou: Sklo z Orlických hor.
:
A-2944 ÚLU Strážnice: Středověké a novověké kachle ze sbírek Heřmana Landsfelda.
A-2945 Archeologický ústav AV ČR Praha, Alšova jihočeská galerie: Středověká keramika ze Sezimova Ústí.
A-2946 Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích.: Levínská keramika. Šest století lidového hrnčířství.
A-2947 Jihomoravské muzeum ve Znojmě: Keramické řemeslo na Znojemsku.
A-2943 ÚLU Strážnice: Habánksá keramika a lidová hrnčina. Expozice ze sbírek manželů Landsfeldových.
A-0102/050 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy 74, 2022 (1, 2 ,3, 4).
A-0102/049 Archeologický ústav AV ČR Praha: Archeologické rozhledy 73, 2021 (1, 2 ,3, 4).
A-2942 Slovenské banské muzeum: Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Archeologický výskum zaniknutej lokality.
A-2941 Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Zborník k 50. výročiu vzniku.
A-2940 Leges: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku. Právne postavenie šĺachtičnej.
A-2939 Husitské muzeum v Táboře: Labuť, Husa a církev. Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy.
A-2938 Pärnu Muuseum: Arheoloogilised kaevamised Pärnus.
A-2937 Odeon: Karel starší ze Žerotína: Z korespondence.
A-2936 Equinox: The Archaeology of Medieval Spain 1100-1500.
A-2935 : Pottery in Archaeology.
A-2934 Oxbow Books: Pottery and Social Life in Medieval England.
A-2933 Equinox: Medieval Towns. The Archaeology of British Towns in their European Setting.
A-2932 SNTL: Mineralogie a geologie keramických, sklářských a stavebních hmot pro 1. ročník SPŠ.
A-2931 Battenberg Gietl Verlag: Zinnmarken aus aller Welt.
A-2930 Battenberg Gietl Verlag: Porzellanmarken aus aller Welt.
A-2929 Battenberg Gietl Verlag: Keramikmarken aus aller Welt.
A-2928 Masarykova univerzita: Stará čeština pro nefilology.
A-2927 Masarykova univerzita: Středověká latina.
A-2926 NPÚ ÚOP v Praze: Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér.
A-2925 Masarykovo muzeum v Hodoníně: Muzeum a etika II. Od školy po kulturák.
A-2924 Masarykovo muzeum v Hodoníně: Muzeum a etika I.
A-2923 Nakladatelství Lidové noviny: Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě.
A-2922 Svoboda: Pokračovatelé Kosmovi.
A-2921 Melantrich: Karel starší ze Žerotína 1564-1636.
A-2920 Svoboda: Rudolf II. a jeho doba.
A-2919 Svoboda: Valdštejn a jeho doba.
A-0604/31 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky: MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 31.
A-2918 Instytut archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów. Wstęp do badań.
A-2917 Gloriet s r. o.: Švihov.
A-2916 vlastním nákladem: Zámek Račice. Ilustrované dějiny.
A-2915 NPÚ v Brně: Vranovská kamenina.
A-2914 Moravské zemské muzeum: Morava ve středověku.
A-2913 Arcehologický ústav AV ČR Praha: Tři etudy z archeologie moderní společnosti.
A-2912 Verlag Klaus Gumnior: Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge.
A-2911 Römisch-germanisches Museum, Archäologische Gesselschaft Köln: Kölner Jahrbuch 51. 2018.
A-2910 : Den Töpfern auf der Spur. Orte der Keramikherstellung im Licht der neuesten Forschung.
A-2909 Archeologický ústav AV ČR Brno + Praha, Národní muzeum Praha, Masarykova univerzita: Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech republic in their European context II.
A-2908 Vojenské muzeum VHÚ Praha: Vzácné zbraně a zbroj ze sbírek Vojenského muzea v Praze.
A-2907 Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum V. Das Handwerk.
A-2906 Bereich Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI. Luxus und Lifestyle.
A-2905 Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II. Der Handel.
A-1316/10 Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie: Karbonatgemagerte Lavanttaler Schwarzhafnerware - Eine Kärntner Keramikart in der Steiermark. Beiträge zur Mittelalterarchäologi
A-0342/36 Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 36/2020.
A-0342/35 Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie: Leben mit dem Tod. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 35/2019.
A-0342/34 Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 34/2018.
A-0342/33 Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie: Laufzeit/Zeitlauf. Zeitkonzepte - Datierung - Chronologie ... Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 33/2017.
A-0710/07 Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav Nitra: Slovenská archeológia 55-1 2007.
A-2904 NPÚ ÚOP v Brně: Copuli lapidum. Hromady kamení I + II. Hrady a hrádky v povodí Svratky a Svitavy.
A-0828/23 Instytut archeologii Uniwersytetu wrocławskiego: Śląskie sprawozdania archeologiczne 64.
A-0828/22 Instytut archeologii Uniwersytetu wrocławskiego: Śląskie sprawozdania archeologiczne 63.
A-0828/21 Instytut archeologii Uniwersytetu wrocławskiego: Śląskie sprawozdania archeologiczne 62.
A-2903 Šmíra-Print: Neznámé zámky Moravy a Slezska.
A-1111/09 Muzea Vysočiny (JI, HB), NPÚ Telč, Archaia Brno z. ú, Pueblo, SE´.STA, z. s.: Archeologické výzkumy na Vysočině 9/2020.
A-1111/07 Muzea Vysočiny (JI, HB), NPÚ Telč, Archaia Brno z. ú, Pueblo: Archeologické výzkumy na Vysočině 7/2016-2017.
A-0247/47 Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Archeologie východních Čech 22.
A-0247/46 Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Archeologie východních Čech 21.
A-1071/59 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 70/1, 2021.
A-1071/58 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 69/3, 2020.
A-1071/57 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 69/2, 2020.
A-1071/56 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 69/1, 2020.
A-1071/62 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 71/2, 2022.
A-1071/61 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 71/1, 2022.
A-1071/60 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 70/2-3, 2021.
A-1071/55 Slezské zemské muzeum: Časopis slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B, 66/3, 2017.
A-1307/13 Slezská univerzita: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 13/2020.
A-1307/12 Slezská univerzita: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 12/2019.
A-2902 Technické muzeum v Brně: Výzdobné techniky kovů I.
A-2901 Matice Moravská v Brně: Kniha pro každého Moravana.
A-2900 Archeologický ústav AV ČR Brno: Archeologická krajina Uničovska v obrazech.
A-2899 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.: Nová Louka - Kristiánov. Historie a současnost sklářských osad. 2. přepracované vydání.
A-2898 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Archeologický ústav AV ČR v Praze: Archaeobotany in Czechia and Beyond.
A-2897 Univerzita Karlova: Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783.