Archiv nálezových zpráv

Společnost Archaia Brno prostřednictvím svých webových stránek chce průběžně zveřejňovat i aktuální archivní seznam nálezových zpráv, které byly vypracovány pracovníky naší společnosti a seznam všech publikací uložených v naší knihovně. Nálezové zprávy uložené v archivu i publikace v knihovně jsou prezenční formou k dispozici na našem ústředním pracovišti v Brně.

kontakt: lcerna@archaiabrno.cz

Hledat:
# Rok Název / Autor
02/14 2014 Brno – Besední ulice (parkoviště - výkop pro elektrický kabel) Antonín Zůbek, Lucie Černá
04/14 2014 Brno – Muzejní ulice, Kapucínské náměstí, biskupský dvůr - rekonstrukce David Merta
28/13 2014 Brno, Janáčkovo divadlo – podzemní garáže Václav Kolařík
01/14 2014 Brno – Královo Pole (Domoplan) Petr Holub
06/14 2014 Třešť – rekonstrukce ulice Partlicova Štěpán Černoš
08/14 2014 Metropolitní síť města Třebíče - doplnění úseků páteřní trasy sever/jih Aleš Hoch
05/14 2014 Brno, Mendlovo náměstí 2b. Výkop základu pro osazení sochy Panny Marie v křížové chodbě kláštera augustiniánů Václav Kolařík, Antonín Zůbek
12/13 2013 Projekt ochrany vod řeky Dyje – II. etapa. Část E - Žďársko Petr Holub
17/13a,b 2013 Brno, Křížová 16, výkop kanalizace Petr Holub
50/12 2013 Silnice I/23. Telč - průtah Štěpán Černoš, Michal Daňa, Petr Duffek, Petr Hejhal, Aleš Hoch, Petr Hrubý, Vlastimil Simota ml.
08/13 2013 Brno, Smetanova 19 - polyfunkční dům Václav Kolařík
41/13 2013 Česká Bělá. Kanalizace a ČOV Petr Hejhal
23/13 2013 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - stavba ICRC - 2. etapa Antonín Zůbek, Lucie Černá
13/13 2013 Brno, rekonstrukce ulic Měnínská, Novobranská a Orlí Petr Holub
22/13 2013 Lednice – jízdárna Hynek Zbranek
06/13 2013 Parkovací dům Kopečná Antonín Zůbek, Lucie Černá
04/13a,b 2013 Brno, Dominikánská, Biskupská, Petrská, Muzejní, Šilingrovo nám., Radnická/Zelný trh. Přestavba parních sítí na horkovodní v obl Petr Holub
05/13 2013 Úřad práce ČR – Brno-město. Výstavba objektu. Polní ulice Antonín Zůbek, Lucie Černá
39/13 2013 I/38 Silnice MÚK Pávov. II. etapa (Záchranný archeologický výzkum) Petr Hrubý
20/13 2013 Novostavba pavilonu Farmacie II Lenka Sedláčková
14/13 2013 Brno, Šámalova ulice, rekonstrukce kanalizace Petr Holub
09/13 2013 Ivančice, Široká 1 Petr Holub
01/13 2013 Brno, Koliště, Vlhká. Edison center (ZjAV) Petr Holub
40/13 2013 Propojení vodovodu Lidmaň a Dobrá Voda u Pacova Petr Duffek
07/13 2013 Stavební úpravy sklepních prostor objektu Komenského náměstí 609/6, Brn Antonín Zůbek, Lucie Černá
15/13 2013 Brno, Viladům Červený kopec II Petr Holub
18/13 2013 Revitalizace objektu č.p. 239 Valtice a objekt přípojka SO-06 NN Hynek Zbranek
33/13 2013 Bytový dům Kopečná 9, Brno Antonín Zůbek, Lucie Černá
10/13 2013 Přístavba přetlačných tanků v pivovaru BERNARD Petr Duffek
36/13 2013 Brno – Rumiště. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Petr Holub
51/13 2013 Jihlava – Hruškové Dvory. Rekonstrukce kanalizace, chodník a veřejné osvětlení, II. etapa, 2. část Štěpán Černoš
34/13 2013 Brno, Ypsilantiho – oprava havárie kanalizace Antonín Zůbek, Lucie Černá
54/13 2013 Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek ul. Nádražní – Žirovnice Štěpán Černoš
11/13 2013 Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Pelhřimov ul. Pražská Štěpán Černoš
45/13 2013 Výstavba dopravního terminálu městské nádraží Jihlava. Ia. etapa Aleš Hoch
38/13 2013 Žarošice – muzeum Miroslav Dejmal
57/13 2013 Pacov – revitalizace bývalého vojenského autoparku – využití pro školy, spolky a veřejnost – 2. etapa Petr Duffek
16/13 2013 Brno, Cihlářská 6 Petr Holub
49/13a,b,c 2013 Rozšíření chodníku u domu Znojemská 13, Jihlava Aleš Hoch
58/13 2013 Pelhřimov, kaple sv. Kříže, Kalvárie – stavební úpravy objektu a přístupového schodiště Aleš Hoch
53/13 2013 Rekonstrukce ulice Nádražní – Žirovnice Petr Duffek
27/13 2013 Brno – Komín. BD Meander David Parma
21/13 2013 Boleradice – Paseky Josef Unger
52/13 2013 Dačice – Krajířova 25. Odvlhčení zdiva drenážním systémem Štěpán Černoš
19/13 2013 Brno, Plotní – Dornych. DORN – polyfunkční objekt Petr Holub
48/13 2013 Jihlava – Hruškové Dvory (Infotel). 11010-044812 VOD2M_E0007_LO_J_JINAH_OK Aleš Hoch
46/13a,b 2013 Červená Řečice. ZTV lokalita Na Pražské Petr Hejhal
31/13 2013 Brno, Bašty – blok 5 Václav Kolařík
35/13 2013 Brno – Křížová ulice, oprava inženýrské sítě Antonín Zůbek, Lucie Černá
32/13 2013 Brno, ulice Veselá a Panenská – rekonstrukce parovodu Petr Holub
43/13 2013 Humpolec (Infotel). 11010-046226.001 0624-12 CESNET(27) HUMP OK Aleš Hoch
50/13 2013 Jihlava (Infotel). 11010-044719.001 LTE2M_J_JIKRA_OK Aleš Hoch
25/13 2013 Brno – Dornych 38. NZ o ZAV v místě uvažované výstavby polyfunkčního domu DORN Antonín Zůbek, Lucie Černá
47/13 2013 16010-012920 Račice (TR), obnova Aleš Hoch
55/13 2013 Hněvkovice u Humpolce (Infotel). 11010-043792 BH2C_C_D1HUM_OK Aleš Hoch
24/13 2013 Brno – Poříčí 7. Realizace stavebních úprav v rámci vytvoření bezbariérových přístupů do objektů a uvnitř objektů vybranýc David Merta
42/13 2013 71010-005658 VPI Moravské Budějovice náměstí ČSA Aleš Hoch
44/13 2013 Humpolec, Dolní náměstí 235 – přístavba archivu Petr Hejhal
30/13 2013 Brno, sanace podzemí HJmB – ulice Pekařská o.č. 74 – 61 Václav Kolařík
56/13 2013 Jihlava, Telečská. 11010-044940 LTE2M_J_JIKOM_OK Aleš Hoch
29/13 2013 Milady Horákové 23-25 David Merta
59/13 2013 Zbinohy. 11010-043954 DVBT2M_J_JIJEN_OK Aleš Hoch
26/13 2013 Revitalizace městských parků, II. etapa - Koliště Václav Kolařík
21/12 2012 Brno, Údolní ulice. Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Petr Holub
03/12 2012 Brno, Orlí 19/21. Hudebně dramatická laboratoř JAMU Petr Holub
09/12 2012 Brno, hotel Continental. Přístavba objektu Petr Holub
07/12 2012 Brno, Křenová ulice. Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a.s. – nový výrobní objekt Petr Holub
06/12a,b 2012 Brno, Vídeňská ulice. Výstavba budovy Vienna point Petr Holub
13/11 2012 Pracoviště chladu MR, budova M – zdroj chladu. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Pekařská 53 Antonín Zůbek, Lucie Černá
01/12 2012 Zpřístupnění brněnského podzemí – Kostnice u sv. Jakuba v Brně – II. etapa (2 svazky) Antonín Zůbek, Lucie Černá
20/12 2012 Velká Bíteš – Košíkov, prodejna se skladem Petr Holub
05/12 2012 Brno, blok 16 Petr Holub
37/13 2012 Brno, Pionýrská, rekonstrukce Miroslav Dejmal
10/12 2012 Bytový dům Vídeňská – inženýrské sítě Lenka Sedláčková
25/11a,b 2012 Stavba SO 06 prodloužení horkovodu a SO 15 přípojka horkovodu pro SO 01. Obytný soubor Brno, Vídeňská, domy A+B Lenka Sedláčková
12/12a,b 2012 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka v Třebíči – 1. etapa Petr Hrubý
34/12 2012 Brno, Cihlářská, Antonínská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu Hynek Zbranek
04/12a,b 2012 Brno, Biskupská ulice. Přípojka horkovodu Petr Holub
19/12 2012 Velké Meziříčí - Hliniště Petr Holub
56/12 2012 Rekonstrukce a dostavba stokové sítě města Jihlavy – ul. Palackého - Masarykova Petr Hejhal
63/12 2012 Vyskytná - čistička odpadních vod Petr Hrubý
62/12 2012 Revitalizace Pstružného potoka. Kejžlice Petr Hejhal, Petr Hrubý
61/12 2012 Častrov – kanalizace a ČOV Petr Duffek, Petr Hejhal
55/12 2012 Jihlava, ul. Sukova a U Cvičiště – rekonstrukce kanalizace Petr Duffek
22/12 2012 Zpřístupnění brněnského podzemí – Kostnice u sv. Jakuba v Brně – II. etapa – nález rakví Antonín Zůbek, Lucie Černá
71/12 2012 Boxy pro kamenivo v prostoru betonárny v Pacově Petr Duffek
60/12 2012 Pacov - revitalizace bývalého vojenského objektu autoparku na pozemku p.č. 87/1 Petr Hrubý
02/12 2012 Komplexní regenerace historického jádra - ostatní komunikace - rekonstrukce ulice Joštova: II. etapa Antonín Zůbek, Lucie Černá
25/12 2012 Rekonstrukce objektu Štefánikova ul., Brno a přilehlých ploch Petr Holub
41/12 2012 Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Žlutý kopec 7, Brno Miroslav Dejmal, Hynek Zbranek
65/12a,b 2012 Šlapanov. Kanalizace II. etapa Štěpán Černoš, Petr Duffek, Petr Hejhal, Petr Hrubý
42/12 2012 Bytový dům Kopečná 33, Brno Hynek Zbranek
14/12 2012 Blansko, zámek - operativní průzkum Miroslav Dejmal
28/12 2012 Brno, Božetěchova ulice. VUT v Brně - výzkumné centrum informačních technologií Petr Holub
39/12 2012 Brno, Stará ulice, výstavba vodovodu a kanalizace Petr Holub
32/12 2012 Brno, Chaloupkova ulice, výstavba vodovodu a kanalizace Petr Holub
59/12 2012 Jihlava, Hruškové Dvory. Rekonstrukce kanalizace II. etapa, 1. část Petr Duffek, Petr Hrubý
51/12 2012 Brno, Rybářská Miroslav Dejmal
08/12 2012 Brno, Kounicova. Nález kosterních pozůstatků, odborné posouzení archeologických nálezů Petr Holub
31/12 2012 Reko NTL Brno - Orlí, Měnínská, Novobranská Petr Holub