FUMA III/2004

Brněnské pracoviště 3. ročník mezinárodního semináře FORUM URBES MEDII AEVI proběhl ve dnech 14. až 16. 4. 2004 v prostorách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Tolstého 15 v Jihlavě. Seminář pořádala společnost Archaia Brno o.p.s. ve spolupráci Muzeem Vysočiny v Jihlavě pod záštitou primátora Statutárního města Jihlavy ing. Vratislava Výborného. Nosným tématem 3. ročníku byla problematika vrcholně středověké (12. až 14. století) zděné měšťanské architektury ve střední Evropě. 

Program konference ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.
Prohlédněte si anotace příspěvků

Přednesené příspěvky:

Dana Novotná: Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě

Petr Hejhal – Petr Hrubý - David Zimola: Pramenná základna pro studium zděných středověkých domů na Jihlavsku -archeologické výzkumy měšťanských domů a parcel

Petr Holub – David Merta – Jaroslav Sadílek: Počátky zděných měšťanských domů v Jihlavě

Antonín Kudrnáč: Středověká měšťanská architektura v Telči

Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška: Jak vypadal měšťanský dům v Brně kolem roku 1300

David Merta – Marek Peška - Rudolf Procházka: Výsledky a výhledy projektu „Měšťanský dům středověkého Brna“

Branislav Lesák - Ivan Staník: Výsledky záchranného archeologického výskumu v pamiatkovej rezervácii Bratislava na parcele Ventúrska ulica č.11-13 vo vzťahu k poznaniu stredovekej murovanej architektúry v Bratislave

Miloš Gregor - Peter Uhlík: Mineralogická charakteristika stavebných materiálov z objektu Ventúrska 11 – 13, Bratislava

Ferus, V, - Baxa, P.: "Mestiansky dom v Bratislave v druhej pol. 13. stor.".

Ivan Staník: Meštiansky dom so vstupnou šijou z 13. stor na Hlavnej ulici v Trnave

Frank Löbbecke: Steinerne Profanbau des Hochmittelalters in südwestdeutschen und nordschweizer Städten

Paul Mitchell: Early stone houses in Vienna

Doris Schön: Wiener Bürgerhausarchitektur des 13. und 14. Jahrhunderts

Stefan Scholz: Duchovní a světské korporace středověkého regionu Hainburgu a otázka stavebníků kulturního dědictví se zvláštním ohledem na sakrální stavby 13. století a stavební tvorbu v období Přemysla Otakara II.

Károly Magyar: Houses to be built – Houses to be destroyed - The Changing Scenes of the City Illustrated by Cases of Medieval Buda

Zoltán Kárpáti: Mediaeval houses, plots and town-planning around the St Sigismund Church of Buda

Eszter Kovács: Results of the Recent Archeological Researches of a Mediaeval House of Buda – 14. Táncsics M. Street

András Végh: Medieval stone cellars in the suburb of Buda (today Watertown)

Jaroslava Žuffová – M. Kazimír: K typu stredovekého prejazdového domu s jednorázovo vzniknutým uličným krídlom (K typu středověkého průjezdního domu s jednorázově zaniklým uličním křídlem)

Radek Bláha, Jan Frolík, Jiří Sigl: Počátky zděné měšťanské architektury v Hradci Králové a v Chrudimi

Petr Kočár - Radek Široký: Dům čp. 288 v Plzni. K počátkům síňové dispozice měšťanských domů

Karel Nováček: Počátky zděné měšťanské zástavby v západočeských městech

Kateřina Hanzlíková – Vojtěch Kašpar: Město v kameni za 18 měsíců? Nejstarší kamenná zástavba Nového města pražského

Petr Juřina: Objev kamenného romáského domu na Novém městě pražském, areál bývalých kasáren na Náměstí Republiky – předběžné sdělení

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!