Dva nálezy klášterních hmoždířů…

16. 09. 2019 –  Marek Peška, Pavel Staněk

Bez hmoždíře v každé středověké kuchyni by to prostě nešlo. Sloužily k zejména drcení obilovin, ale i jiných bylin. Nejinak tomu bylo i ve velkých klášterních kuchyních, kterých se nám však i s inventářem dochovalo pomálu. Z moravských archeologických nálezů ze středověku známe převážně kamenné hmoždíře. Jejich velikost se patrně odvíjela od velikosti domácnosti a obecně lze říct, že zlomků opravdu velkých hmoždířů není mnoho. Tvar je v zásadě kruhový s hlubokou miskou a čtyřmi držadly/úchyty. Nicméně většinou jsou bez jakékoliv výzdoby. Proto nás také potěšil nález z probíhajícího výzkumu v rámci rekonstrukce COL v někdejším premonstrátském klášteře v Louce u Znojma. Po vnějším obvodu má hmoždíř plastickou výzdobu, kterou lze nepochybně datovat do středověku… Jak tomu tak bývá, byl nalezen v druhotné poloze a chybí mu dno. Podobně je na tom i hmoždíř, který jsme spolu s Davidem Mertou vyzvedli před několika lety z jedné ze středověkých základových zdí jiného premonstrátského kláštera a to v Dolních Kounicích. S oběma se můžete seznámit na fotografiích. Určitě by bylo chválihodné všechny tyto nálezy katalogizovat a zpřístupnit, tak jak tomu je v British Museum and National Museum Wales…

https://finds.org.uk/database/search/results/q/MORTAR+%28VESSEL%29

Starší zpráva ke klášteru v Louce z našeho zápisníčku:

http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=980

http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=873

COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví je financováno v rámci programu INTERREG V-A Rakousko

https://www.facebook.com/COLproject/

www.col-conference.eu


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.