Nové vykopávky v louckém klášteře u Znojma…

21. 08. 2019 – Marek Peška, Pavel Staněk

V srpnu byla zahájena dlouho očekávaná obnova západního křídla někdejší premonstrátského kláštera Louka u Znojma. V budoucnu má tato dosud nevzhledná a nezajímavá budova sloužit jako sídlo Centra obnovy společného kulturního dědictví a bude přístupná i veřejnosti. O průzkumu jediného dochovaného středověkého křídla konventu zvaného „Stará škola“ jsme již psali na konci loňského roku. Překvapivým objevem bylo zejména zjištění, že se jedná v jádru o původní románskou stavbu s množstvím dochovaných stavebních detailů. Archeologie bude doprovázet výkopové práce pro odvlhčení objektu, výstavbu inženýrských sítí a snižování podlah. Během obnovy bude doplňován i dosavadní stavebně historický průzkum. I když vykopávky běží pouze několik dní, byl už odkrytý základ zaniklého západního křídla ambitu s patkami pro sloupové přípory, také několik románských architektonických prvků, kostrové pohřby v křížové chodbě, ale i části neznámé středověké stavby ve venkovním prostranství před kvadraturou. Zde byla také odkryta krásná barokní valounková dlažba, po které se budou procházet i budoucí návštěvníci. Doufáme, že nám probíhající vykopávky přinesou i nějaká zajímavá odhalení spojená s počátky kláštera a trochu nám osvětlí jeho stavební vývoj ve středověku. Každopádně se s vámi o zajímavé objevy opět podělíme!

Starší zpráva ke klášteru v Louce z našeho zápisníčku:

http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=873

COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví je financováno v rámci programu INTERREG V-A Rakousko

https://www.facebook.com/COLproject/

www.col-conference.eu


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.