Společenská objednávka nebo ideologický úkol…

11. 08. 2011 – Marek Peška

Náhodou se mně dostal do rukou Československý časopis historický, ročník VIII, 1960, první číslo. Zaujala mne především možnost podívat se, jak se doba odrazila v historických vědách. Nahlédnutí zjednodušila ta skutečnost, že je číslo věnováno III. sjezdu historiků. Obsahuje závěry sjezdu, jsou zde i referáty na sjezdu přednesené. Je to z dnešního pohledu velmi zajímavé čtení. Vyplývá z něj, že někteří si dokázali i přes panující podivné časy udržet čistý štít, čímž jim skládám poklonu. Ostatní si netroufám soudit ani komentovat. Naštěstí jsem tuto dobu nezažil…V souvislosti s letošní FUMAou, která chtěla přiblížit prolínání historie s archeologií, se zde objevuje jako červená nitka několik požadavků platných bez ohledu na stávající ideologii a společenskou objednávku. Ostatně soudím, že nějaká společenská objednávka by být měla. Jak v historii, tak archeologii. Tedy, že by se měl klást důraz na výsledky obou těchto oborů a jejich přínos. Přínos k dějinám území našeho státu a jeho obyvatel. Prostě zkoumání „našich“ kořenů a kořínků…Doba je nejistá, a čím důkladněji budeme znát zmíněné kořeny (od samých počátků až po dnešní dny), tím lépe.

Pro zajímavost několik dokumentů ze a ke sjezdu:

ČČH 1960a ČČH 1960b ČČH 1960c


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.