si Vás dovolují pozvat na konferenci o historii hornictví a důlních prací na Vysočině „Stříbrná Jihlava 2007“, která se bude konat 04. 10. 2007 – 07. 10. 2007 (čtvrtek – neděle) v Jihlavě.

Ačkoliv název konference mluví o montánní historii na Českomoravské vrchovině a především o stříbru, vítány jsou všechny příspěvky k těžbě a zpracování surovin drahých a barevných kovů (zlato, stříbro, měď, cín, olovo a další) a to nejen na Vysočině, ale prakticky v celém kulturně blízkém evropském regionu. Vítány jsou samozřejmě příspěvky k terénnímu průzkumu a dokumentaci starých důlních děl či podzemních prostor jiného charakteru. Podle tématu, popřípadě podle pojednávané oblasti, bude Váš příspěvek začleněn do tématické sekce, což je v letošním ročníku konference nový prvek.

Druhou novinkou bude po premiérové účasti kolegů z Francie v roce 2004, přítomnost zahraničních badatelů a výzkumníků. Zahraniční příspěvky nás mohou obohatit o informace a poznatky z hornických oblastí v okolí naší země, nebo o výzkumné a dokumentační metody u nás třeba zatím málo používané.


  • Maximální délka mluveného příspěvků: 15-20 minut
  • Rozsah příspěvku zaslaného do tisku: 30 normostran textu a 10 stran obrazových příloh formátu A4
  • V případě zájmu nabízíme možnost prezentace v předsálí na panelech (postery až formátu A1)
  • Program semináře a exkurze budou upřesněny začátkem léta 2007 při distribuci II. cirkuláře
  • Exkurse bude směřovat do uranového dolu Dolní Rožínka na ložisku Rožná. V každém případě doporučujeme účastníkům vhodnou terénní obuv a oděv.
  • V rámci konference Vás zveme na tradiční večerní posezení s občerstvením na hradě Roštejně (sobota 05. 10. 2007). Doprava zajištěna (při nepřízni počasí změna vyhrazena).

Přihláška ve formátu DOC ...

Pozvánka ve formátu DOC ...

Sylva Pospíchalová, Muzeum Vysočiny Jihlava, Společenskovědné oddělení, Masarykovo nám. CZ-58, 586 01 Jihlava, TEL: 00420 567 573 884, e-mail: pospichalova@muzeum.ji.cz

Mgr. David Zimola, Muzeum Vysočiny Jihlava, Archeologické oddělení, Masarykovo nám. 55, CZ-586 01 Jihlava, TEL: 00420 776 890 363, TEL: 00420 567 573 890, e-mail: zimola@muzeum.ji.cz

Mgr. Petr Hrubý, ARCHAIA Brno, pracoviště Jihlava, Na Vyhlídce 27, CZ - 586 01 Jihlava, TEL: 00420 777 239 053, TEL: 00420 567 210 021, e-mail: archaiajihlava@volny.cz

Konferenční poplatek činí 300,- CZK (10,- EUR), pro studenty 150,- CZK (6,- EUR) a hradí se po příjezdu na místo.

Pan profesor Stehlík

17. 02. 2020 –  – zobrazit

Tak nás opustil pan profesor Stehlík, žil jsem v domnění, že představuje jakousi Elinu Makropulos památkové péče, že tady bude na věky… Prof. PhDr... Pan profesor Stehlík

14. 02. 2020To nejlepší z moravské archeologie…

13. 02. 2020Středověká opevnění českých měst 3

07. 02. 2020Exkurze na záchranném archeologickém výzkumu Brno-Dornych 47

03. 02. 2020Archeologický výzkum v Jihlavě v ulici U Mincovny 8

31. 01. 2020Sbohem Velká Británie…

31. 01. 2020Etnologie všude, kde se podíváš, tedy analogie…

28. 01. 2020„Vlčí jáma“ na zámku v Moravském Krumlově

21. 01. 2020Vladimír Goš

13. 01. 2020Nože od Ponávky