si Vás dovolují pozvat na konferenci o historii hornictví a důlních prací na Vysočině „Stříbrná Jihlava 2007“, která se bude konat 04. 10. 2007 – 07. 10. 2007 (čtvrtek – neděle) v Jihlavě.

Ačkoliv název konference mluví o montánní historii na Českomoravské vrchovině a především o stříbru, vítány jsou všechny příspěvky k těžbě a zpracování surovin drahých a barevných kovů (zlato, stříbro, měď, cín, olovo a další) a to nejen na Vysočině, ale prakticky v celém kulturně blízkém evropském regionu. Vítány jsou samozřejmě příspěvky k terénnímu průzkumu a dokumentaci starých důlních děl či podzemních prostor jiného charakteru. Podle tématu, popřípadě podle pojednávané oblasti, bude Váš příspěvek začleněn do tématické sekce, což je v letošním ročníku konference nový prvek.

Druhou novinkou bude po premiérové účasti kolegů z Francie v roce 2004, přítomnost zahraničních badatelů a výzkumníků. Zahraniční příspěvky nás mohou obohatit o informace a poznatky z hornických oblastí v okolí naší země, nebo o výzkumné a dokumentační metody u nás třeba zatím málo používané.


  • Maximální délka mluveného příspěvků: 15-20 minut
  • Rozsah příspěvku zaslaného do tisku: 30 normostran textu a 10 stran obrazových příloh formátu A4
  • V případě zájmu nabízíme možnost prezentace v předsálí na panelech (postery až formátu A1)
  • Program semináře a exkurze budou upřesněny začátkem léta 2007 při distribuci II. cirkuláře
  • Exkurse bude směřovat do uranového dolu Dolní Rožínka na ložisku Rožná. V každém případě doporučujeme účastníkům vhodnou terénní obuv a oděv.
  • V rámci konference Vás zveme na tradiční večerní posezení s občerstvením na hradě Roštejně (sobota 05. 10. 2007). Doprava zajištěna (při nepřízni počasí změna vyhrazena).

Přihláška ve formátu DOC ...

Pozvánka ve formátu DOC ...

Sylva Pospíchalová, Muzeum Vysočiny Jihlava, Společenskovědné oddělení, Masarykovo nám. CZ-58, 586 01 Jihlava, TEL: 00420 567 573 884, e-mail: pospichalova@muzeum.ji.cz

Mgr. David Zimola, Muzeum Vysočiny Jihlava, Archeologické oddělení, Masarykovo nám. 55, CZ-586 01 Jihlava, TEL: 00420 776 890 363, TEL: 00420 567 573 890, e-mail: zimola@muzeum.ji.cz

Mgr. Petr Hrubý, ARCHAIA Brno, pracoviště Jihlava, Na Vyhlídce 27, CZ - 586 01 Jihlava, TEL: 00420 777 239 053, TEL: 00420 567 210 021, e-mail: archaiajihlava@volny.cz

Konferenční poplatek činí 300,- CZK (10,- EUR), pro studenty 150,- CZK (6,- EUR) a hradí se po příjezdu na místo.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka