FUMA 2005 (Deutsch)

Anmeldung des Beitrages zur Konferenz ...

Die Gesellschaft ARCHAIA Brno o.p.s. möchte Sie einladen zu der Konferenz
FORUM URBES MEDII AEVI IV
“Konferenz gewidmet der Problematik des Strassennetz und Parzellen der hochmittelalterlichen Stadt in Mitteleuropa (12.-14. Jahrhundert)

die Konferenz wird in den Tagen 20. bis 22. 4. 2005 (Mittwoch - Freitag) stattfinden, in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr am Mittwoch, am Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr
in Brünn. Für Freitag ist eine ganztägliche Exkursion vorgesehen.

  • Die Konferenz wird dem heutigen Zustand der Erkenntnis von Strassennetz und Parzellen der hochmitellalterlichen Stadt in Mitteleuropa gewidmet.
  • Im Rahmen der Konferenz ist Paneldiskussion vorgesehen.
  • Nach jedem Block der Beiträge wird es Raum für Diskussion geben.
  • Als Bestandteil der Konferenz ist eine Exkursion.
  • Den Beitrag können Sie bis 28.2.2005 anmelden.
  • Bis 7. 3. 2005 erhalten die angemeldeten Teilnehmer genaue Propositionen mit dem Programm, alle Informationen werden durchlaufend auf den w-Seiten www.archaiabrno.cz aktualisiert..

Anotation den erhalten Beiträgen ...

FORUM URBES MEDII AEVI IV - Program (PDF)

Kontaktadresse:
Mgr. Věra Čižmářová
ARCHAIA Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 BRNO
E-mail: archaiabrno@volny.cz
Tel./fax.: +420 777 239 433, +420 545 214 069

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21