Rozvoj záchranné činnosti v Brně po listopadu r. 1989 (1990–1993)

Až první porevoluční rok přinesl zlepšení v organizaci a metodice archeologické činnosti v prostoru historického Brna. V r. 1990 vzniklo v rámci ARÚ ČSAV (od r. 1993 AVČR) oddělení středověké archeologie pod vedením Josefa Ungera. V jeho rámci se ustavil tým věnující se převážně záchranné činnosti v historickém jádru města Brna. Kvalitě výzkumů a zejména zpracování prospělo důslednější uplatňování příslušných ustanovení Zákona o památkové péči 20/87 Sb. o hrazení záchranných akcí přinejmenším podnikajícími investory, což umožnilo na rozdíl od předchozí etapy kromě posílení terénní činnosti alespoň základním způsobem ošetřit nálezový fond a uhradit zpracování nálezové zprávy.

Nadále se však realizovaly záchranné výzkumy, kde na zpracování chyběly prostředky. Z jednotlivých výzkumů začaly být vyhotovovány nálezové zprávy v poněkud větší míře než dříve, avšak zpoždění z předchozího období zatím nebylo možné dohnat. Malá revoluce proběhla v oblasti metodiky, tedy především dokumentace nálezových situací. Po určitých nábězích v letech 1989 a 1990 byla v r. 1991, na Moravě poprvé uzpůsobena terénní dokumentace britskému modelu tzv. formulářové či kontextuální archeologie.

První objevy nového roku...

11. 01. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Po vánočním odpočinku jsme se opět vrátili na tzv. Římské náměstí v Brně, abychom nyní již v hloubce cca -9 m od nynějšího povrchu „dozkoumali“ 4 odpadní jímky... První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

23. 11. 2020Podzimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

19. 11. 2020Pútny odznak

14. 11. 2020JEDEN OSUD MUŽE, JENŽ STÁL NA ŠPATNÉ STRANĚ      

11. 11. 2020Zpráva z médií: „Fantastický objev zapomenutého sklepení na Moravském náměstí v Brně“

09. 11. 2020Poklady pod nohami – nové objavy v srdci Třebíče