Malá archeologická komise k nálezu raně středověkého příkopu na Vídeňské ulici v Brně…

22. 10. 2019 – Róbert Antal, Marek Peška

O výzkumu u Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně jsme informovali naposledy v srpnu v souvislosti s nálezem středověké cesty (o té se ještě podrobněji zmíníme v některém z dalších příspěvků). Od té doby se výzkum posunul zase o notný kus dál… Dnes dopoledne jsme uspořádali takovou malou odbornou komisi doprovázející ukončení vykopávek na další ploše s prezentací nálezu raně středověkého příkopu zasypaného keramikou z 11. století. Jeho torzo jsme objevili již před šesti lety v protilehlé domovní frontě, kde od té doby vyrostl nový bytový dům Vídeňská 6. Okolnosti vzniku příkopu a jeho účel bude předmětem dalšího terénního výzkumu směrem k řece. Nicméně jde o další mimořádně důležitý nález, který nám postupně odhaluje rozsah a hlavně podobu Brna knížete Konráda I. zmíněného v Kosmově kronice. Krom příkopu byly na ploše odkryty i další zahloubené jámy z období raného středověku, části vrcholně středověké nadzemní stavby a nálezy dokumentující život majitelů usedlosti až po práh novověku, ze kterého pochází i pozdně gotický kachel zachycený na dvou fotografiích.

Ke staršímu výzkumu na Vídeňské 6:

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=561


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.