Započal výzkum při opravě zámku v Uherčicích

17. 10. 2019 – Miroslav Dejmal

Zámek v Uherčicích patří mezi jednu z nejvýznamnějších renesančních staveb na Moravě. Bohužel je zámek dnes ve značně dezolátním stavu a dobře dokumentuje péči státu o „svůj“ majetek, který získal konfiskacemi po roce 1945. Dnes je stavba ve správě NPÚ a přestože bylo už vykonáno mnoho práce, zásadní rekonstrukce přichází teprve nyní. Opět se bude jednat jen o část rozlehlého areálu, tentokráte hlavně o severní křídla s banketním sálem.Vzhledem k stáří lokality, skále hned pod povrchem a malému rozsahu zemních prací se nedají velké nálezy při výzkumu očekávat. I tak ale archeologie vhodně doplňuje poznatky o vývoji a podobě stavby a řešení technologických detailů. Navíc potěší, že v Uherčicích navazujeme na naši dřívější práci. Již při přípravě projektu jsme realizovali dvě kampaně sondáží a geofyzikální průzkum. Projekt tedy s našimi nálezy počítá a na mnoha místech, jako jsou třeba povrchy, je respektuje a obnovuje. Je to takřka ideální stav, jak by se mělo postupovat při přípravě každého projektu a následné realizaci.Ještě krátce k historii. Předchůdce dnešního zámku je pozdně středověká tvrz, ta vznikla až na přelomu 15. a 16. století. Tvrz byla následně Krajíři z Krajku v polovině 16. století renesančně přestavěna. Další renesanční přestavba a rozšíření zámku západním směrem došlo za Štrejnů ze Švarcavy okolo roku 1586. Za stejných majitelů pak vzniklo i vstupní arkádové nádvoří a základ renesanční zahrady. Při barokních úpravách byla rozšířená hospodářská část a došlo k úpravě interiérů. Stejně se pak dělo v rámci klasicistních úprav. Okolo roku 1800 byl Collalty upraven anglický park a v roce 1801 byla dokončena rozhledna v podobě romantické zříceniny. Ta je tedy patrně nejstarší rozhlednou u nás.O dřívějších výzkumech jsme psali zde

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=817


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.