Městská strážnice

Stejně jako budova městské váhy, i budova strážnice je opředena řadou nejasností. S největší pravděpodobností strážnice vznikla v době císaře Karla IV, kdy došlo k velké reorganizaci měšťanských stráží a stálé císařské vojsko bylo ubytováno v Brně. Ve vojenském zřízení měšťanstva nastal úpadek již koncem 17. století, když slavným vítězstvím u Vídně 1683 bylo od zemí našich odstraněno nebezpečí turecké. Na návrh komise pro nové zřízení měst císař reskriptem 14. ledna 1727 poručil městskou stráž přetvořiti, rozmnožiti a uniformovati. Městská stráž potom byla od měšťanů vydržována příspěvky, které byly brzy uvaleny na obec. Magistrát ji dal pak také po vojensku vycvičit pod důstojníky z měšťanstva. Ve stejné době se v Brně trvale usídlila i poměrná část císařské armády, pro niž v letech 1727-1735 vznikly kasárny (staré na ulici Veselé a nové na Panenské). Je možné, že ona výše zmíněná městská stráž se přestěhovala na Velké náměstí.
V letech 1869 – 1870 byly strážnice, městská váha, stejně jako i kostel sv. Mikuláše předány městské správě a za účelem zkrášlení Velkého náměstí zbourány.
Budova strážnice se nacházela jižně od kostela sv. Mikuláše. Pohled na Brno z roku 1690 ji zachycuje jako obdélnou stavbu se sedlovou střechou. Tato podoba podlehla barokní přestavbě. Takto ji názorně zobrazuje F. Richter roku 1820 jako obdélnou budovu s nižší střechou, obestavěnou přízemními subtilními přístavky krámků. Polopatro je symetricky prolomeno oválnými okénky, na užších průčelích dvěma, na delších čtyřmi, doplněnými lizénami. Přízemní přístavek na jihu souvisel s vlastní strážnicí, trojici vstupů doplňovalo pět jednoduchých oken.

Pohled na kostel sv. Mikuláše s městskou strážnicí, (Josef Masserle, 1768)

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!