Cesta za sklem do Benátek a Murana v březnu 2012

Ve dnech 8. až 10. března 2012 se v Instituto Veneto di Scienze v Benátkách konaly studijní dny o benátském renesančním skle z doby kolem roku 1500.
Seminář byl organizován s podporou AIHV a dalších institucí specializovaných na sklo pro 20 účastníků z Itálie, Francie, Německé spolkové republiky, Rakouska, Velké Británie a s mou účastí za Českou republiku.


b

Do Benátek jsem přijela v ranních hodinách 7. března a celý den jsem věnovala prohlídce města a to včetně chrámu sv. Marka. V pokladnici jsou vedle relikviářů umístěny rovněž nádoby ze skla, horského křišťálu a polodrahokamů, uloupené v roce 1204 v Konstantinopoli. Je zde rovněž bohatě emaily zdobená miska, z jaké byl zlomek nalezen i v Praze. Večer jsem se zúčastnila zahajovací přednášky v Institutu.

b

b

b

Podařilo se mi udělat pouze snímek závěsné lampy z horského křišťálu s rybami.


b

I tato lampa byla nesčetněkrát publikovaná, ovšem vlastní snímek nic nevynahradí! Poté jsem byla upozorněna, že fotografovat se nesmí a to ani bez blesku, což v jiných muzeích bývá povoleno.

b

Casa del Tedesco - dům německých kupců, založený 1225 jako centrum obchodu do německých zemí. Odtud vycházely patrně také karavany se zbožím do ostatních zemí severně od Alp.

Studijní dny se konaly v paláci Franchetti, který leží na protilehlém břehu kanálu Grande oproti Akademii. Budova má počátek v polovině 14. století, v 17. století byla přebudovaná do současné podoby baronem Franchettim. Na počátku 19. století, kdy byly Benátky obsazeny Francouzi, v ní Napoleon založil vědeckou instituci po vzoru francouzské Akademie věd s cílem všestranného zkoumání Benátska a tomuto účelu slouží do současnosti.

b

b

b

Program byl zaměřen na problematiku počátku a nejstarší fáze vývoje renesančního skla, tedy toho momentu, který dal impuls a ovlivnil rozvoj sklářství v Evropě v 16. století. Počátky renesančního sklářství jsou spojovány s benátským sklářem Angelem Barovierem, který vyvinul novou technologii výroby zcela bezbarvého skla, t.j. pouze se slabým našedlým nádechem, takže toto sklo věrně napodobilo vysoce ceněný horský křišťál. Zároveň však začal používat skla barevná jak čirá, tak opakní (záměrně neprůhledná) a obnovil techniku malby barevnými emaily a zlatem, používanou na skle do poloviny 14. století. Nikoliv jako poslední zásluhu Angela Baroviera je nutné uvést vznik nového stylu ve tvarech nádob. V sortimentu se objevily poháry, džbány, mísy a talíře, vše s bohatou výzdobou. Benátské sklářství se opět dostalo v Evropě do vedoucího postavení a jeho výrobky představovaly vrchol luxusu. Jako první nádoba v novém stylu se uvádí copa Barovier z modrého skla, dnes instalovaná v Muzeum v Muranu. Byla vyrobena kolem roku 1460.

b

b

b

Závěsná lampa z doby kolem 1500. Takové lampy jsou vyobrazené i na dobových malbách. V Brně byly nezdobené lampy tohoto typu nalezeny v kontextu konce 13. - 1. poloviny 14. století.

b

Dne 8. 3. dopoledne se konala přednáška Rosy Baroveir Mentasti a Cristini Tonini „Tools for studying ancient glass; paintings ans graphic works, inventories“. Obě dámy s dlouhodobě věnují zpracování benátských výrobků z evropských muzeí a potěšující bylo, že jako první uvedly pohár z bílého mléčného skla s emailovými portréty snoubenců, který je dnes umístěn v Národním muzeu v Praze. Bohužel jeho fotografii nemám.

Odpoledne přednášel Marco Verità na téma „Raw materials and melting technigues“, což byl velmi instruktivní a systematický přehled výroby skla a všech jeho potřebných složek. V další přednášce „Processing and decorating technigues“ ho doplnil William Gudenrath o přehled dekoračních technik.

Večer jsme měli možnost prohlédnout si soukromou sbírku skla 19. a 20. století ředitele Louvru v.v. Pierra Rosenberga.

Druhý den, 9. 3., pokračoval Marco Verità „Glass in the Venetian Renaissance through archeometric assessments and the study of recipe books“, tedy konkretizací specifik výroby renesančního skla. Po něm prezentovala Isabelle Biron výběr renesančního skla ze sbírek Louvru, Eva Putzgruber seznámila účastníky se sbírkou drobných předmětů vyrobených nad kahanem v Benátkách, kterou shromáždil Ferdinand Tyrolský. Nyní je uložená v Kunsthistorisches Museu ve Vídni a byla podrobena konzervaci, restauraci a dokumentaci. Večer jsme navštívili další soukromou sbírku skla v paláci na břehu Canale Grande.

b

b

b

b

b

b

Sobota 10. 3. byla věnována návštěvě Murana, dopoledne sklářského muzea a odpoledne ateliéru.

b

Muzeum jsem naposledy navštívila v roce 2007, od té doby proběhla nová instalace skla v 1. patře, přízemí s antickým sklem zůstalo beze změny

b

b

Středověké sklo - nálezy většinou pocházejí z nedalekého kostela San Donato.

b

b

b

b

b

Počátek renesance = 2. polovina 15. - 1. polovina 16. století

b

b

b

b

b

2. polovina 16. století

b

b

b

b

b

17. století

b

b

b

b

18. století - v této době však již převzalo žezlo české sklo

b

b

b

19. století

b

b

b

b

b

Secese

b

b

Současné umělecké řemeslo - volná tvorba a repliky starožitného skla

b

b

b

b

b

Expozice korálků a jejich výroby

b

b

b

b

b
Odpoledne jsme byli pozváni do ateliéru Lina Taglapietra, kde Wiliam Gudenrath z Corning Musea of Glass prakticky předvedl výrobu asi šesti základních tvarů nádob od antiky po renesanci, nebo od jednoduchcých číšek pro číši s choboty. Byl to opravdový zážitek - když to někdo umí, tak to vypadá velmi snadně.

b

Já jsem poprosila o vyrobení láhve s vnitřním prstencem a ejhle! nebylo to tak složité jak si laik myslí!

b

b

b

Výroba poháru z bílého opakního skla, dnes ve sbírkách Národního muzea v Praze.

b

...„sukýnka“ mezi kupou a dříkem...

b

...připojení patky s optickými žebry...

b

b

...kutrolf...

b

b

...číše s choboty a zvířecími hlavičkami...

b

b

b

Rosa Barovier Mentasti a Wiliam Gudenrath se s námi loučí v dílně, ale měli jsme možnost si ještě prohlédnout ulázky z tvorby mistra Taglapietra

b

b
b

Pak zazvonil zvonec a Benátkám byl konec (aspoň pro mně).

b

Poster připravený na seminář o benátském skle

První jarní úroda

21. 03. 2024 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Tak nám včera začalo jaro a první letošní úroda celých nádob na sebe nenechala dlouho čekat… Lokalita: Brno, ražba kanalizace na ulici Leitnerova, dvě odpadní jímky z období 14... První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!

21. 03. 2024Sondy v zámeckém zahradnictví v Lednici

21. 03. 2024Výzkum na Masné v Brně, překvapení v nivě

20. 10. 2023Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř