návrat na úvodní stránku...

Struktura společnosti

aktualizováno 23.11.2017

Společnost má v současnosti 24 stálých zaměstnanců - 11 archeologů, 10 laborantů a odborných asistentů, administrativního pracovníka a 1 pracovníka dlouhodobě ve stavu nemocných. Kromě toho s jednotlivými pracovišti pravidelně spolupracuje několik externích asistentů a laborantů - studentů archeologie nebo odborníků na historické či přírodní vědy. Na velkých výzkumech jsou najímáni terénní pracovníci, popř. společnost využívá zaměstnance subdodavatelských firem.


Ředitel - statutární orgán společnosti
Mgr. Marek Peška, Ph.D.
od 24. července 2017

Správní rada:
Mgr. Jan Havrda - předseda
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Dozorčí rada - kontrolní orgán společnosti Archaia Brno, o.p.s.
PhDr. Michal Bureš - předseda
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK: Vedoucí: Anna Hoffmanová
PRACOVIŠTĚ BRNO: Vedoucí pracoviště: Mgr. Marek Peška, Ph.D.
Archeologové:
Mgr. Miroslav Dejmal
Mgr. Pavel Staněk
Mgr. Václav Kolařík
David Merta
(dlouhodobě nemocen)
Mgr. Dana Zapletalová
Mgr. Hynek Zbranek
Mgr. Antonín Zůbek, PhD.
Bc. Jiří Grünseisen
Archeolog a vedoucí edičního úseku:
Mgr. Lenka Sedláčková

Vedoucí laboratoře: Lenka Kosová
Laboratorní specialista: Mgr. Gabriela Ondříčková
Technický redaktor: Bc. Lucie Černá
IT a GIS specialista: Mgr. Vilém Walter
Bc. Jiří Grünseisen
PRACOVIŠTĚ JIHLAVA: Vedoucí pracoviště: Mgr. Jakub Těsnohlídek
Mgr. Šimon Kochan
Asistenti výzkumu:
Petr Duffek
Martina Maršíčková
PRACOVIŠTĚ OPAVA:
Ondřej Anlauf
Jana Brhelová
Zuzana Čechová
Mgr. Jiří Motěšický
Eduard Pyš
Beáta Jeremisová

EXTERNÍ
ODBORNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI
PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc.
PhDr. Pavel Borský, CSc.
Mgr. Lenka Lisá, PhD.
Ing. Michal Rybníček, PhD.
Doc. RNDr. Aleš Bajer, PhD.
Mgr. Kateřina Urbánková
Mgr. Veronika Wihodová
Ing. Tomáš Kyncl


ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english