návrat na úvodní stránku...

Archaia Brno o.p.s.

je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Jejím posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek, a také výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie a památkové péče.

Těžištěm činnosti naší společnosti jsou záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území historických jader a předměstí moravských měst a městeček, především Brna a Jihlavy, a vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péče.

Zajímavosti a novinky najdete v sekci Zápisníček...Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v Brně!!!

Hledáme brigádníky na právě započatý výzkum v prostoru továrny Vlněna.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 777 239 140 (Mgr. Hynek Zbranek)
Nástup možný ihned!
Pracovní doba: 7.15-16.00
Odměna: 85 Kč/hodPrávě jsme vydali knihu Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region, Více ...

FUMA IV

Pracoviště JIHLAVA

Jihlavské pracoviště Vzniklo v roce 2002 se zaměřením na záchranné archeologické výzkumy v historickém jádru Jihlavy a jeho okolí. V současnosti působí v rámci celého kraje Vysočina.
30. 8. 2010 11:48

Pracoviště BRNO

Brněnské pracoviště Vzniklo v roce 1997 a po celou dobu své existence se zaměřuje především na záchrannou archeologii a dokumentaci stavebních památek v prostoru historického jádra Brna a jeho předměstí.
19. 7. 2004 08:46

ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english