návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Omítka či režná cihla?

čtvrtek  23. 6. 2016 – David Merta – skrýt článek

V dávné i nedávné minulosti jsme se již vícekrát setkali s otázkou omítnutí či neomítnutí barokního bastionového opevnění. Většinou se to týkalo Brna, naposledy však ohrazení židlochovického zámku. V obou případech jsme viděli autentické části předmětných fortifikací na vlastní oč. Tedy v momentě, kdy jejich zřejmě delší dobu (v případě Brna cca 170 let, u Židlochovic ještě o kousek déle) zasypané části. V obou případech bych dal ruku do ohně za to, že se na nich nenacházely žádné stopy po omítkách nebo nějakých jiných povrchových úpravách. Dnes v podstatě jediným dokladem je dobové vyobrazení (stav brněnských bastionů na Špilberku a Petrově není z nejrůznějších důvodů zcela věrohodným vodítkem). Toho se nám dostává v brněnském případě, v židlochovickém nikoliv. Je samozřejmě otázkou, zda tomu, co je na patřičných vedutách Brna vyobrazeno, lze věřit. Na obraze z roku 1645, kde je zachyceno obléhání Brna Švédy, je dobře patrné renesanční/raně barokní opevnění Špilberku. Bastiony (měli jsme možnost jeden z nich v minulosti zkoumat, víme tedy, že byl vyzděn ze smíšeného zdiva za převahy cihly) i zdi jsou zde světlé, tedy zřejmě omítnuté. Veduta datovaná do 70. let 17. století nám přináší pohled na bastionové opevnění (víme, že v této době ještě nebylo dokončeno). I zde je barva fortifikačních prvků světlá, tedy opět evokující jejich zaomítání. A to jak u městského opevnění, tak i na Špilberku. Jeden z nejdetailnějších pohledů na Brno, který je vročen 1742, nám ukazuje bastiony cihlové, neomítnuté (v tomto roce již bylo dostavěno barokní opevnění města v celém rozsahu, jak dokládají dobové plány z vídeňského Kriegsarchivu). Takže jak to tedy bylo? Bylo barokní opevnění omítané, jak by předpokládala logika věci (cihlové zdivo by mělo být chráněno omítkou před povětrnostními vlivy) nebo byly cihly natolik odolné, že je omítat nebylo třeba? (Z vlastní zkušenosti víme, že obecně cihly z období středověku až baroka jsou nejkvalitnější, u mladších výrobků kvalita klesá až ke dnešní tristní úrovni…) Námi dokumentované situace odkazují, že pravděpodobnější byl druhý případ…Ale co pak znamenají světle zbarvené zdi barokního opevnění na starších vedutách, o nichž víme, že jejich věrnost je takřka 100%?

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english