návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Zjišťovací výzkum na Jezuitské 13 v Brně

čtvrtek  1. 12. 2016 – David Merta – skrýt článek

V průběhu září naše společnost realizovala zjišťovací sondu na dvoře domu Jezuitská 13 (dříve ulice Široká). Sonda měla ověřit archeologické terény, protože v prostoru dvora se chystají prozatím ne zcela specifikované stavební úpravy. Parcela je zajímavá z několika hledisek. Asi nejzajímavější je skutečnost, že v této části města neproběhl žádný rozsáhlejší archeologický výzkum, který by se ve větší míře dotknul měšťanské zástavby (až na jednu výjimku). Důležitá je i to, že parcela přiléhá k městské hradbě. Takže jsme byli zvědavi, co sonda odhalí. Nutno říct, že splnila očekávání, byť se nedotknula žádné stavby, které jsou na nádvoří domu zakresleny na plánech stabilního katastru a o nichž předpokládáme, že by mohly být zřejmě renesanční. Situaci vysvětlil (alespoň dle mého mínění) stav nádvoří, které je zřejmě hojně zaplněno odpadními vrstvami a především jímkami. Takovýto nestabilní terén, pro založení stavby ne zcela vhodné prostředí, pak vedl k zakládání na pasech, což dosvědčují i jejich pozůstatky patrné ve východní parcelní zdi. Při úpravách terénu v nedávné minulosti (obecně ve druhé polovině minulého století) pak došlo k odtěžení svrchní části archeologických terénů včetně zděných konstrukcí. Odkryty byly i základy hradby, které se jeví stejně jako v obdobných případech, naposledy na ulici Veselé (JKC). Pěkně patrný byl rozdíl mezi původní povrchovou úpravou středověké hradby a tím, jak je opravena její dnes zachovaná nadzemní část – jako by se jednalo o dvě zcela rozdílné stavební akce. Pouze při hradbě se pak podařilo ve větším rozsahu odkrýt geologické podloží. Jinak bylo v prostoru sondy zachyceno několik odpadních jímek převážně z období pozdní gotiky a renesance. A v nich byly mimo množství nejrůznějších především keramických zlomků docela zajímavé komorové kachle a nádoby…uvidíme, jak celá věc dopadne.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english