návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Podzim v Rosa coeli

pátek  21. 10. 2016 – David Merta – skrýt článek

Před nedávnem jsem na tomto místě psal o výzkumu spojeném s obnovou klášterní ohradní zdi. V rámci výzkumu se podařilo zjistit nějaké nové skutečnosti ohledně barokních úprav terénu, byly vyzvednuty další sekundárně použité kamenické články ze středověkého kláštera (některé by snad mohly být i starší než gotické), měřili jsme druhotně použité cihly (kromě cihel vysokého formátu, které jsou použity na opravu kláštera někdy ve druhé polovině 14. století, se zde vyskytují „prstované“ cihly o rozměrech 28 x 12 x 5,5 až 6 cm – ty z kláštera prozatím neznáme) a hlavně bylo tam krásně. Navíc částečně opadané listí umožňovalo lepší makroskopická pozorování stavby. A co si budeme povídat, pokaždé člověk vidí něco jiného, mnohdy zcela novou „optikou“. Takže připojujeme něco fotografií navozujících atmosféru výzkumu v podzimních Dolních Kounicích.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english