Vyšel sborník Miroslavu Plačkovi k narozeninám

30. 09. 2019 –  Miroslav Dejmal

Již v lednu tohoto roku jsme informovali, že jeden z našich nejpřednějších badatelů na poli hradů oslavil v roce 2018 své 75. narozeniny. Tehdy jsme předávali pouze maketu sborníku, který se nepodařilo včas vydat. Snad nám naše zpoždění jubilant prominul a ještě těsně před jeho 76. narozeninami se podařilo sborník opravdu vydat. Dík patří autorům a všem, kteří sborníku pomohli na svět. Vždy to není lehké dílo. Snad si jednotlivé statě najdou své čtenáře. A hlavně snad potěšily samotného jubilanta...

Kniha je k sehnání v nakladatelství Lidové Noviny, či u knihkupců..

https://www.nln.cz/…/na-hradech-tvrzich-miroslavu-plackovi…/


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.