Opět na Vlněně!

23. 09. 2019 – Hynek Zbranek- Ivan Čižmář- Jiří Zubalík

Začátkem září začaly výkopové práce na další (již páté) ploše ZAV v areálu bývalé továrního komplexu Vlněna v Brně. Skrývka za pomocí mechanizace proběhla při ulici Dornych v místě nově plánované budovy a hned při úvodní skrývce byly zachyceny relikty industriálních staveb. Jedná se o systém velkých betonových patek budovy přádelny firmy Paul Neumark vybudované v letech1924-1925 a zbourané až v roce 2016. Důležitější jsou ovšem všechny další zdiva zatím odkryté ZAV, protože náleží starším industriálním stavbám. Provádění výzkumu je sice teprve v počátcích, nicméně se již podařilo odkrýt a začistit půdorys starší tovární budovy situované při ulici Dornych a vyobrazené na mapách v 2. polovině 19. století, včetně přístavby na severní straně, patrně sušárny s dochovaným topeništěm a kanálky, kudy proudil vzduch (patrně konec 19. století). Dále se podařilo zachytit dřevěné kádě a cihelné kanálky a kamennou dlažbu v rámci dvora. Celá situace je však poškozena mladšími zásahy. Zatím se tedy zdá, že i tato etapa bude opět zajímavá na relikty industriálních staveb. Skrývka stále pokračuje a my se těšíme, co z industriální minulosti města Brna se nám podaří ještě odkrýt.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.