Kolokvium o technologii výroby skleněných artefaktů na počátku novověku - Klatovy 2019

20. 09. 2019 – Petr Duffek

Ve dnech 23. a 24. srpna proběhlo v rámci Odborné skupiny pro dějiny skla České archeologické společnosti kolokvium s názvem Technologie výroby skleněných artefaktů na počátku novověku. Po rekapitulaci činnosti Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS v roce 2018 a prezentaci sborníku Historické sklo 6 proběhl po obědě přednáškový blok. Kolegyně Joanna Trąbska z Archeologického institutu univerzity v Rzezsówě ve svém příspěvku představila surovinové zdroje pro výrobu skla ve středověku a novověku v Podkarpatském regionu jihovýchodního Polska. Danica Staššíková prezentovala výsledky experimentálních taveb a tvarování korálků v Hanušovciach na Slovensku. Další příspěvek Jitky Lněničkové nastínil na základě historických dokumentů rekonstrukci tradičních technik výroby šumavských pateříků. V druhém bloku Dana Rohanová z VŠCHT Praha na základě porovnání chemických rozborů skla ukázala možné podoby sklářského kmene od gotiky po baroko.Paní Eva Krocová prezentovala projekt tavení skel podle historických receptur na Páteříkové huti poblíž obce Javorná na Šumavě. Zde probíhala i sobotní exkurze pod vedením Jana Čániho a ukázky tavby skla v replice sklářské pateříkové pece. Na závěr bloku přednášek představila Jitka Lněničková výsledky projektu Sklářství na Vysočině, Jižních Čechách a Dolním Rakousku. Kolektiv autorů Petr Duffek – Vlastimil Simota a Jitka Lněničková prezentovali poster „Nové objevy páteříkových hutí na západní Vysočině“. Páteční program byl zakončen prohlídkou expozice skla firmy Lötz v Pavilonu skla Klatovy s odborným výkladem Jitky Lněničkové.

https://www.archeologickaspolecnost.cz/ops/sklo.html


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.