Nejstarší vesnické domy ve východních Čechách

19. 09. 2019 – David Merta

Tato objemná kniha vyšla sice již dříve, v první půli roku, ale její význam, který to však nikterak nesnižuje, ba právě naopak, je stále víc než velký.Po vytvoření typologického modelu pozdně středověkého vesnického domu architektem Jiřím Škabradou následovalo v posledních desetiletích objevování určitého počtu starých vesnických domů, které prohloubilo poznávání tzv. lidové architektury o téměř dvě staletí, na práh středověku. Největší počet těchto nálezů zde uskutečnili architekti Zuzana a Jiří Syroví. Stalo se tak na území dnešní východní části Pardubického kraje, o kterém kniha pojednává. Společně s Jiřím Škabradou se pak snažili tyto objekty rozpoznat a zdokumentovat. Což se jim i povedlo. Jádro publikace tak tvoří katalog rozborů téměř čtyř desítek těchto a dalších objektů, v našem případě tedy domů a několika stodol. Tyto rozbory obohacuje i přínos dalších vědních disciplín, včetně archeologie. Jedná se zejména o rešerše písemných pramenů, jimiž se odkrývá tzv. „lidská“ stránka vývoje jednotlivých staveb. Většinu objektů a jejich stavebních etap se také podařilo přesně datovat pomocí dendrochronologie, což je velmi důležité. V několika případech se čtenářům představují i pracovní postupy a výsledky oprav staveb. Knihu tedy můžeme považovat i za jakousi učebnicí, která ukazuje, co všechno se můžeme dovědět takřka o každém nejen venkovském domě.Prvních zhruba sto teoretických stran knihy lze brát vážně i pro vrstvu nejstarších městských domů v celé křesťanské Evropě. Druhá část knihy obsahuje zmíněný, nesmírně cenný katalog s půdorysy a plánky vůbec, o množství tolik potřebných fotografií ani nemluvě. Pozorování zde učiněná a publikovaná platí samozřejmě obecně…

Název: Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách

Nakladatel: Univerzita Pardubice

EAN: 9788075601261 ISBN: 978-80-7560-126-1

Popis: 1× kniha, vázaná, 512 stran, česky

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

https://www.kosmas.cz/knihy/256379/nejstarsi-venkovske-domy-ve-vychodnich-cechach/

https://www.sovamm.cz/wordpress/nejstarsi-venkovske-domy-ve-vychodnich-cechach/


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.