Panenky s kruselerem - „noblesní“ panenky pro dívky

04. 09. 2019 – Lenka Sedláčková - Antonín Zůbek

V návaznosti na terénní výzkum, samozřejmě ještě před samotným vyhodnocením výzkumu do podoby nálezové zprávy, probíhá časově relativně náročná fáze laboratorního zpracování získaných nálezů. Nikoliv odlišně je tomu i v případě výzkumu na ulici Trnité, který probíhal od podzimu minulého roku do letošního jara. A s přestávkami probíhá vlastně dodnes...

V naší „mycí lince“ se na tento výzkum dostalo až nyní a rádi se s Vámi podělíme alespoň o některé „znovuobjevené“ zajímavé nálezy, jak my říkáme „špeky“.

Jedním takovým skvostem (alespoň pro některé z nás) je i drobný zlomek keramické plastiky, kterou lze velmi dobře identifikovat jako tzv. panenku s kruselerem. Přestože se jedná o opravdu malý zlomek, který by snad u mnohých nevzbudil větší pozornost, je to právě dobře rozpoznatelná pokrývka hlavy - šlojíř s volánkovým lemem – tzv. kruseler, který nás nenechává na pochybách, že se jedná právě o tento typ panenky. Kruseler byl velmi oblíbeným módním doplňkem žen z vyšší společnosti v období 2. poloviny 14. až první třetiny 15. století. Na tomto základě jsou shodně datovány i nálezy těchto panenek, čemuž odpovídá i datace keramiky doprovázející nález z Trnité.

Panenka z Trnité je vyrobena ze světlé keramické hmoty a pokryta medově hnědou glazurou. Vedle typické roušky s volánky obepínající tvář, bývají tyto panenky oděny v dlouhém splývavém šatě, často s pláštíkem na zádech, z pod kterého vyčnívají drobné ručky sepjaté na břiše.

Jedním z výrazných výrobních center těchto panenek byl Norimberk, ale vzhledem k velké stylové rozmanitosti nálezů lze předpokládat, že byly vyráběny i na dalších lokalitách, a to včetně našeho území. Lze říci, že tyto panenky byly určitým protikladem k chlapeckým turnajovým koníčkům, o kterých jsme zde mimochodem psali již nespočetněkrát.

Z dalších brněnských nálezů můžeme zmínit neglazované torzo panenky z Vídeňské ulice s dochovaným šálem ovinutým kolem ramen s třemi řadami volánků a obdobný nález panenky z Husovy ulice dekorované dokonce červenou malbou.

A protože z Brna prozatím nedisponujeme žádnou celou panenkou s kruselerem (i když se opravdu snažíme), přikládáme alespoň obrázek s několika celými nálezy z Norimberka...

Hlavička panenky s čepcem z Trnité.
Možná rekonstrukce nálezu z Trnité.

Další brněnské nálezy panenek.
Nálezy z Norimberka.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.