11. workshop ke středověké a novověké keramice na Panské Lhotě

30. 08. 2019 – Lenka Sedláčková

Již pojedenácté se na konci léta konal na univerzitní základně v Panské Lhotě workshop zaměřený na vrcholně středověkou a novověkou keramiku. Tradičně je toto setkání vedle přednášek doprovázeno především experimenty zaměřenými na výrobní proces keramiky. A nikoliv jinak tomu bylo i letos.

Pondělní zapálení pece sice doprovázel vlažný deštík, ale následně jsme byli odměněni překrásnou duhou. Pícce déšť nijak neublížil, a tak bylo možné v podvečer pec „rozjet“. Snad již před půlnocí měřiče hlásily 900°C a po „zaredukování“ byla pícka kolem jedné hodiny noční uzavřena. Po několikahodinovém chladnutí pece, přesněji po 32 hodinách byla pícka otevřena. Kovově lesklý poklad v počtu něco přes 100 nádob vydala pícka bez větších defektů, takže lze výpal zhodnotit jako velmi úspěšný (alespoň z mého laického pohledu). Velký dojem na mě v letošním roce udělalo i tvarové spektrum nádob, jehož podobnost se středověkými tvary byla opravdu veliká. Čas potřebný k chladnutí pece byl vyplněn ještě výpalem keramiky v jámě, který byl také víceméně zdařilý.

A kam se ubírat dál, když výpaly zdají se býti dle představ? Avizovány byly pokusy s grafitovou keramikou a snad jednou dojde i na novověkou oxidační glazovanou keramiku. A za zkoušku by jistě stálo i pálení bez výdobytků moderní techniky – prostě jen podle oka :)

Letos poněkud komornější složení neubralo na báječné atmosféře zhola nic a je třeba poděkovat všem nadšeným účastníkům, ale především kolegům z brněnské univerzity za perfektní organizaci této akce. Díky!


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.