Středověcí horníci u Koječína

27. 08. 2019 – Miroslav Dejmal

V pátek 23.8. proběhla u Koječína nedaleko Humpolce komise na archeologickém výzkumu zaniklého hornického areálu. Ten zkoumá už několikátý rok Petr Hrubý z ÚAM FF MU (dříve působil jako dlouholetý vedoucí naší jihlavské pobočky). Samotný výzkum, který probíhá na malebném místě v zátočině místního potoka, je svým charakterem výjimečný. Částečně odkrytý zpracovatelský areál navazuje na místní těžbu stříbronosných rud, jejíž pozůstatky jsou v okolním terénu dobře patrné. Samotný odkryv se soustředil na část haldy, pod kterou se nacházejí struktury náležející úpravnickému areálu, snad rudnému mlýnu. Výjimečnost odkryvu spočívá v dochování organických materiálu na místě. Zvláště se jedná o jednotlivé kmeny a větve. Přičemž se podařilo zachytit i nároží jedné konstrukce. Krom unikátně zachyceného smýceného původního lesa, se pak našly i fragmenty textilií, kůže a dokonce koňských žíní. Ty snad dokládají využití koní při práci. Vše je samozřejmě doplněné rudou v různých stadiích zpracování.Právě dochování organických materiálů na místě umožnuje zapojení mnoha přírodních věd do výzkumu. Ať již jde o zkoumání pylů, uhlíků, jednotlivých dřev či o přesné datování zdejší těžby. Ta právě podle dendrochronologie začala někdy po polovině 13. století. Výzkum je dobrou ukázkou jak vhodně vybraná lokalita podrobena kvalitnímu a multioborovému výzkumu dokáže přinést klíčové poznatky o dobývání a zpracování stříbrných rud a kolonizaci na Vysočině. A to i mimo záchranné, či velkými granty sponzorované výzkumy. Petru Hrubému a Knutovi Kaiserovi, kteří nám své výsledky s nadšením představili děkujeme, a přejeme jim další podobné objevy.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.