Videa přednášek z naší letošní konference FUMA...

22. 07. 2019 – Marek Peška

Jelikož jsme už sestříhali přednášky z letošní konference, můžete většinu z nich shlédnout na youtube. Tedy asi je to spíše pro kolegy archeology a historiky, ale i pro běžné zájemce a milovníky archeologie a historie, mohou třeba být některé z nich zajímavé...

David Merta – Marek Peška – Antonín Zůbek

Jak dál se zpracováním středověkých výzkumů v Brně. Úvaha o obecném přístupu a stavu zpracování „velkých“ středověkých výzkumů

Petr Juřina – Jaroslav Podliska – Martin Vyšohlíd

Náměstí Republiky v Praze – 23 let od prvního archeologického výkopu v ploše dnešního OC Palladium

Jan Frolík

Rozsáhlé výzkumy středověkých měst a hradišť (Praha, Kutná Hora, Chrudim. Úvaha o možnostech jejich zpracování a vyhodnocení

Paweł Duma – Jerzy Piekalski

Excavations in the eastern zone of the Old Town in Wrocław.Organization – implemantation – results

Michal Bureš

Totální výzkum versus kvalifikovaný výběr. Hledání kritérií kvality u velkoplošných výzkumů v oblasti historické archeologie

Ivana Boháčová

Výzkum, metody, metodika a výsledky záchranného výzkumu přemyslovského hradu ve Staré Boleslavi (1988–2005)

Michal Tryml

Kotva Praha

Jan Havrda – Michal Tryml

Výzkum Karmelitská čp. 387 / Nebovidská čp. 459 na Malé Straně v Praze. K zpracování jedné rozsáhlé archeologické akce

Tomasz Cymbalak

Spálená – Mikulandská, zkušenosti ze dvou výzkumů novoměstských domovníchbloků v Praze

Hana Dehnerová – Pavel Šlézar – Richard Zatloukal

Olomouc – zkušenosti a výhled

Veronika Dudková – Peter Kováčik

Velké středověké a novověké výzkumy Archaia Olomouc z. ú. a co s nimi?

Radek Bláha – Petra Sehnoutková

Archeologie středověkého a novověkého Hradce Králové. Minulost, současnost, výhledy

Veronika Dudková – Jiří Orna

Výzkumy odpadních jímek v Plzni. Dosavadní výsledky a perspektiva dalšího zpracování

Radek Široký

Kanonie premonstrátů Teplá 2010–2015. Metoda, výsledky a možnosti zpracování rozsáhlého výzkumu

Anton Šteger

Bavorský Eichstätt a archeológia v 20. a 21. storočí

Tomáš Drdácký – André Loits – Tomáš Zadražil – Jaroslav Buzek

Simplified triangulation methods and medieval urban planning

Jindřich Hlas – Marek Kiecoň – František Kolář – Barbara Marethová –Michal Zezula

Archeologie v historických jádrech měst a vesnic moravskoslezského pomezí bilance uplynulých 20 let a další perspektivy)

Petr Holub – Václav Kolařík – David Merta – Antonín Zůbek

Brno – Královo Pole. Archeologický výzkum předměstské vsi

Milan Kuchařík – Tereza Blažková

Metodika terénního výzkumu industriálního předměstí – případová studie Praha – Karlín

Ivan Čižmář – Hynek Zbranek – Jiří Zubalík

Bývalý tovární komplex Vlněna – postup vyhodnocení nejrozsáhlejšího výzkumu v Brně

Ladislav Čapek

Charakter středověkých keramických souborů a metodiky jejich zpracování na příkladu městských a hradních lokalit (na příkladu města České Budějovice a hradu ve Strakonicích)

Pavel Šimeček

Architekti kreslí krajinu, města, hrady a jejich osudy


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.