Břeclav zámek - hradba

10. 07. 2019 – Miroslav Dejmal – Libor Kalčík

Archeologický výzkum na břeclavském zámku pro nás začal již před 10 lety. Tehdy jsme sice byli pouze stafáž kontroverzního pokusu o rekonstrukci a snažili jsme se ve ztížených podmínkách dokumentovat co se dalo. Ovšem už tehdy jsme rozpoznali, že pod mohutnými navážkami a vrstvami mazanic se nachází cosi podstatného…
Na místo jsme se vrátili minulý podzim a v rámci jedné tehdy realizované sondy, či spíše začištěného nelegálního výkopu, se nám podařily zachytit shořelé dřevěné konstrukce a dobrat se i podloží. Od konce června jsme v rámci plánované rekonstrukce a díky osvícenosti radnice začali spolu s muzeem Břeclav realizovat předstihový výzkum v jedné z místností jižního křídla zámku.
Přestože výzkum není zdaleka uzavřený, již teď můžeme představit poměrně mimořádný nález hradby z období okolo poloviny 11. století. Samotná hradba sestávala s dřevěných roštů, v rámci kterých byly přes sebe kladeny jednotlivé dřeva – ztužující prvky hradby. Prostor mezi rošty byl pak vždy vyplněn hlínou. Zachycený úsek hradby má skoro 7 m, ovšem původně byla širší. Nezachytili jsme totiž žádný z jejich líců. Stejně tak nevíme, jak byla hradba vysoká, určitě několik metrů, jak naznačuje obrovský počet nalezených přepálených mazanic – původní hliněné části hradby. Část hradby kde byl při jejím požáru přístup vzduchu, zcela zanikla a dochovala se v podobě zmiňovaných mazanic. Naštěstí pro nás, část shořela bez přístupu vzduchu, a právě tam se nám dochovaly zuhelnatělé zbytky dřevěného roštu.
Nález je to pro nás mimořádný. A to nejen rozsahem dochovaných konstrukcí, kdy můžeme sledovat technologii výstavby hradby. Ale i samotnou datací celé konstrukce. Prozatím máme k dispozici pouze jediné dendrodatum hlásící se do roku 1041 a keramiku, která vypadá poněkud mladší. Samotná Břeclav je nejspíše pojmenována po knížeti Břetislavovi a snad byla založena po připojení Moravy k přemyslovskému státu někdy okolo let 1039/41. Uvidíme, jak další výzkum věc osvětlí. Vzhledem k počtu nalezených dřev doufáme, že budeme brzo vědět ohledně datace více. A podaří se nám poodhalit tajemství toho v 11. a 12. století významného moravského hradiska. Už i teď je ovšem odkrytá část hradby mimořádnou záležitostí.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.