Pod omítkou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Porta Coeli…

08. 07. 2019 – Marek Peška, Pavel Staněk

O klášteře cisterciaček Brána Nebeská, známým spíše pod jeho latinským názvem Porta Coeli, jsme již na stránkách zápisníčku psali a určitě mnohokrát i budeme. Již před nějakým časem byla zahájena rekonstrukce venkovních částí kostela Nanebevzetí Panny Marie financovaná fondem IROP a prováděná Biskupstvím brněnským. A nyní započala i částečná obnova interiéru, během níž byly odhaleny zavlhlé spodní partie zdiva. Jelikož poslední rozsáhlejší práce zde byly provedeny začátkem 20. století, tak jsme čekali, co nového se objeví. Krom několika známých i neznámých vstupů do lodi a schodiště do krovu byla na jednom z míst dochována původní povrchová úpravu interiéru. Zatímco stěny kostela byly od počátku pokryty omítkou, všechny kamenné prvky včetně přípor a konzol byly původně obnažené. Nad příporách a hmotě zdiva nad patou oblouku do severní kaple byla dokumentována výzdoba tzv. kvádrováním ve formě malby červenou hlinkou. Z kamenných prvků malba přímo přecházela na omítku sousedního lomového zdiva. Tato výzdoba byla velmi častá na sklonku románského období, ale i v rámci něj a méně i po něm a to až do 19. století. Její kořeny můžeme hledat v římských vzorech - kamenných stavbách z pravidelných kvádrů - odkud se dostaly do evropské románské architektury a později i do našich zemí. Tuto techniku nalezeneme u řady českých a moravských kostelů a klášterů z přemyslovské éry v 11. až 13. století, výjimečně i u měšťanských domů (Praha). Kvádříkové stavby sice nepotřebovaly omítku, ale byly kamenicky náročné a vyžadovaly kvalitní stavební kámen. Takže byly postupně zcela vytlačeny lomovým zdivem opatřeným omítkou. Naznačení kvádrů jednoduchou malbou, rytinou či později renesančním sgrafitem jsou snahou přiblížit se původním kamenným románským či ještě starším římským formám… Aktuální nález nám tedy dává určitou představu o starší (původní?) výzdobě části stěn interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

https://www.archaiabrno.org/home_cs/…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.