Poutní devocionálie z Maria Zell

04. 07. 2019 – Gabriela Ondříčková

Krátkým příspěvkem navázujeme na březnový úvod o poutích z Brna do štýrského Maria Zell za zázračnou Pannou Marií. Které byly mimochodem až do počátku 20. století zejména na Moravě velmi vyhledávané. Soška Panny Marie Zellenské je zastoupena na mnoha poutních křížcích a medailoncích pocházejících z brněnského výzkumu na Vojtově ulici, který proběhl v roce 2017. Vzhledem k existenci zdejšího hřbitova v letech 1866 až 1883, je lze s určitostí datovat do 19. století. Nejčastěji zastoupeným typem jsou drobné křížky s kulovitým zakončením ramen (obr. 1), na nichž je na aversu zobrazena postava ukřižovaného Krista a na reversu postava Panny Marie Zellenské s Ježíškem. Tyto křížky byly většinou součástí růženců. Obdobným typem, ovšem větších rozměrů, jsou křížky s trojlistým a jetelovým zakončením (obr. 2 - 4). Odlišný příklad ztvárnění nalezneme u křížků s ukřižovaným Kristem a pod ním stojící soškou Panny Marie s Ježíškem. Jedná se o kříže s jetelovým, či kulovitým ukončením (obr. 5 - 6). Mezi mariazellenskými nálezy se nachází i honosnější forma kříže, a to kříž s ozdobným ukončením ramen, na němž je zobrazen Kristus na kříži a pod ním Panna Marie s malým Ježíškem (obr. 6 - 7). Celý soubor poutních devocionálií pro své časté opakování stejných typů a mnohosti různých zobrazení bude v budoucnu předmětem podrobnějšího zpracování.

Všechny křížky jsou ze slitiny mědi, byly pokryty silnou vrstvou nečistot a korozních produktů, a proto byly čištěny mechanicky a v Rochelské soli. Následně byly desalinovány, zalakovány Paraloidem B 72 a navoskovány Cosmoloidem H 80. Zajímavým představitelem, z hlediska konzervace, byly drobné křížky kulovitého ukončení, které se, po odkrytí první vrstvy koroze, jevily jako postříbřené (obr. 8). Následně byla provedena XRF analýza, která nás vyvedla z omylu a potvrdila, že křížky byly pokryty tenkou vrstvou olova. Vzhledem k přítomnosti pokovení byly tyto křížky očištěny pouze mechanicky, desalinovány, zalakovány Paraloidem B 72 a navoskovány Cosmoloidem H 80. Jinou skupinou zellenských devocionálií jsou poutní medailonky. Objevuje se na nich Panna Marie s anděly na straně jedné a Nejsvětější Trojice na straně druhé (obr. 9). Dalším typem, vyskytujícím se v souboru, je soška Panny Marie s Ježíškem a nápisem Maria Zell na aversu a s posvátným obrazem Panny Marie Zellenské na reversu (obr. 10). Medailonky jsou ze slitiny mědi a byly čištěny, shodně jako křížky, mechanicky a v Rochelské soli. Nakonec byly zalakovány Paraloidem B 72 a navoskovány Cosmoloidem H 80.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.