První ohlédnutí za letošní FUMouu..

21. 06. 2019 – Marek Peška

Tak nám ve středu odpoledne skončila již tradiční, tentokrát však jen dvoudenní konference FORUM URBES MEDII AEVI. Nakonec přijela většina archeologů či zástupců „pracovních týmů“, jež se u nás věnují městské archeologii. Díky referátům kolegů z Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR dostal seminář mezioborový nádech a několik badatelů ze Slovenska, Německa a Polska z něj udělali mezinárodní akci. Většina oslovených byla v době přípravy konference k tématu „Velké středověké a novověké výzkumy a co s nimi?“ přinejmenším rezervovaná a skeptická. Nicméně se nakonec ukázalo, jak je tato otázka ve skutečnosti aktuální! Prakticky všichni se shodli, že máme stejný problém se zpracováním a nevíme co s ním. O většině odkrytých archeologických situací z měst, jejich výsledcích a nálezech se kupříkladu historici při současné praxi nikdy nedozví a o veřejnosti ani nemluvě… Z konference tedy po korekturách vzejde i nějaký krátký a současně kritický text, který problematiku tvorby archeologických pramenů (nálezových zpráv), zpracování nálezů a vzorků přiblíží a poukáže na její naléhavost. Že není nereálné věci dotahovat, pokud jsou k tomu ovšem podmínky, ukázal prof. Jerzy Piekalski. Ten má bohaté zkušenosti z Wroclawy a výsledky jeho univerzitní pracoviště zveřejňuje v edici Wroclawia Antiqua. Ta je přístupná na internetu a má dnes již 24 dílů, žádný podobný počin v ČR prozatím neexistuje… Kdybych měl „poselství“ z konference shrnout jednou větou, tak bych řekl: „Terénní výzkum je v České republice na velmi vysoké úrovní, ale jeho zpracování velmi pokulhává a to napříč celým oborem“. O tom ostatně byla i kuloární diskuse ve výstavních prostorách Technického muzea v Brně, ve kterých jsme první den příjemně zakončili. Jedinou chybou na kráse bylo úmorné vedro v přednáškovém sále. Na to si však se změnami klimatu musíme postupně zvykat!


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.