Kostel sv. Martina, Kralice nad Oslavou

17. 06. 2019 – David Merta

První zmínka o obci je až z roku 1310. Na místě staršího románského kostela byl postaven kostel gotický. Je otázkou, zda se tento románský kostel nestal jakousi kostrou pro přestavbu, prováděnou ve druhé čtvrtině 14. století. Tento kostel je prvně zmiňován roku 1345. V kostele jsou části gotických maleb, citáty z Písma z r. 1580 a náhrobek Jindřicha Kralického z Kralic.Kolem roku 1300 byl kostel zřejmě vyzdoben nástěnnými malbami, ty se však do dneška téměř nedochovaly, zůstaly pouze v závěru presbytáře. Stavba byla opatřena odstupněnými opěráky, v rozích diagonálními. Presbytář je pravoúhlý. V době církevních reforem kostel přešel do rukou církve bratrské, bratrská církev v Kralicích byla zmíněna již v 16. století. Snad v první třetině 16. století došlo k zaklenutí původně plochostropé lodi. Později, již jako součást farnosti v nedalekém Mohelně, se kostel opět stal součástí římskokatolické církve, bylo tomu roku 1622, v roce 1785 pak byl přifařen pod farnost Jinošovskou. V roce 1856 byl kostel poškozen úderem blesku. Kostel byl výrazně rekonstruován v letech 1901 a 1902, kostel byl nově vydlážděn, vymalován a získal nový hlavní oltář. V té době byl také probourán nový vchod na jižní straně kostela. Při téže opravě byly nalezeny zmíněné malby. V letech 1956 a 1957 byla provedena rekonstrukce interiéru, kdy došlo primárně ke konzervaci. Pokud vím, na archeologii nedošlo, což je škoda…

P.S.: loni a předloni v Kralicích probíhala výstavba kanalizace, snažili jsme nalézt nějaké doklady o tvrzi, ale bohužel se jí výstavba nedotkla…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.