Pokračování výzkumu na Velehradě

13. 06. 2019 – Marek Peška, Václav Kolařík

O objevu základů středověké kuchyně někdejšího velehradského kláštera, jsme již referovali v únoru https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=902. Nyní nás na místo vykopávek pozvali kolegové Peter Kováčik a Karel Svoboda z ústavu Archaia Olomouc, kteří se dlouhodobě výzkumu areálu věnují. Ze suterénních prostor se práce přesunuly na dvůr, kde budou pokračovat i v průběhu léta. Středověká kuchyně je sice prozatím zakrytá geotextilií, ale velmi zajímavé jsou obvodové zdi, které skrývají pozůstatky původních stěn konventních budov, ty však ještě na svou dokumentaci čekají. Nynějším úkolem je ověřit existenci a zejména délku původního refektáře. Prozatím se podařilo zachytit základy obou jeho delších stěn a byl odkrytý jeden ze středových pilířů, které nesly klenbu. Nečekaný byl nález ostění původního románského okna (?) Nejzajímavějším odhalením je však záklenek vstupu k topeništi pod kalefaktoriem (ohřívárny). Krom kuchyně to bylo až do novověku jediné vytápěné místo v klášteře. Sloužilo řeholníkům zejména v deštivých a chladných dnech a podobu nemoci.

I když se může zdát, že poznatky o klášteře byly shrnuty již před 30 lety, zdá se, že řada drobných zjištění povede k jejich významnému upřesnění. Pro budoucí návštěvníky je důležité, že objevy nezůstanou skryté jejich oku. Investor spolu s architekty nyní hledají cesty, jak o ně rozšířit dosavadní prohlídkové trasy. Doufejme, že se jim to podaří.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.